Wat kun je doen tegen medicijnenvergiftiging?

Als er sprake is van een medicijnenvergiftiging, zal de mate waarin dit gebeurt onder andere afhangen van de hoeveelheid ingenomen geneesmiddelen en van de kenmerken van een persoon.
Wat kun je doen tegen medicijnenvergiftiging?
Mariel Mendoza

Beoordeeld en goedgekeurd door de arts Mariel Mendoza.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

De symptomen en gevolgen van medicijnenvergiftiging zijn afhankelijk van de medicatie, maar ze kunnen allemaal even dodelijk zijn. De mate van vergiftiging hangt onder andere af van de hoeveelheid ingenomen medicatie en van de kenmerken van ieder persoon.

In dit artikel kijken we naar de verschillende soorten vergiftiging met enkele kenmerken om deze te identificeren en de onmiddellijke maatregelen die moeten worden genomen.

Vijf soorten medicijnenvergiftiging

Een handvol pillen op de grond

Er zijn vijf soorten medicijnenvergiftiging, en deze zijn afhankelijk van de volgende factoren:

1. De omvang van de klinische complicaties

De complicaties van een medicijnenvergiftiging kunnen licht tot matig en ernstig zijn. Dit is afhankelijk van het soort medicijn, maar ook van de weerstand en gezondheid van de persoon die ze heeft ingenomen.

2. De symptomen

Symptomen van medicijnenvergiftiging kunnen onmiddellijk of met vertraging optreden. Sommige medicijnen werken snel, terwijl andere zich pas na een bepaalde tijd manifesteren.

 • Omkeerbare of onomkeerbare vergiftigingen. Bij omkeerbare vergiftigingen kan een persoon herstellen zodra de stof uit het lichaam is verwijderd. In het andere geval is de schade echter onherstelbaar. Het hangt allemaal af van het aangetaste orgaan en zijn functie. Omkeerbare en onomkeerbare symptomen kunnen tegelijkertijd optreden.
 • Lokale of systemische vergiftiging. Lokale vergiftiging treedt op wanneer de giftige stof schade veroorzaakt op dezelfde plaats waar het in contact komt met het lichaam. Er zijn echter enkele stoffen die het organisme op een systemische of gegeneraliseerde manier kunnen beïnvloeden. In ieder geval kan een combinatie van beide ook voorkomen.

3. Het moment dat de symptomen beginnen op te komen

Afhankelijk van hoe lang het duurt voordat de symptomen verschijnen, kunnen we vergiftiging als volgt classificeren:

 • Acute vergiftiging. In deze gevallen verschijnen de symptomen in minder dan 24 uur en hun evolutie kan variëren.
 • Subacute vergiftiging. Dit komt op verschillende niveaus voor, en dus treden de symptomen niet onmiddellijk op, maar manifesteren ze zich na enkele dagen.
 • Chronische vergiftiging. Dit gebeurt na continue of herhaalde absorptie van een giftige stof. Het kan in kleine hoeveelheden worden geabsorbeerd, maar hoopt zich op in het lichaam. Dit is de moeilijkste vorm van drugsvergiftiging om te behandelen.

4. De oorzaak

Als we kijken naar hoe de medicijnenvergiftiging tot stand komt, kunnen we de volgende onderverdeling maken:

 • Vrijwillig. Dit zijn opzettelijke vergiftigingen, zoals zelfmoorden.
 • Per ongeluk. Dit komt vrij vaak voor als het gaat om medicatie. Het is te wijten aan drugsmisbruik, overdosering of interactie met andere medicijnen of stoffen, zoals alcohol.

5. Hoe het medicijn het lichaam binnen is gekomen

We kunnen de medicijnenvergiftiging ook classificeren aan de hand van hoe ze het lichaam binnenkomen. Het middel kan geïnhaleerd worden, maar ook het lichaam bereiken via de huid of de slijmvliezen. Het kan ook intraveneus worden toegediend.

Tekenen van medicijnenvergiftiging

Een vrouw heeft haar handen tegen haar hoofd
 • Duizeligheid en hoofdpijn zijn veelvoorkomende symptomen bij mensen die lijden aan medicijnvergiftiging. Er kunnen echter ook andere klinische verschijnselen zijn.
 • De symptomen van medicijnvergiftiging zijn afhankelijk van het type medicatie, de toegangsweg en de kenmerken van elke persoon. De gevolgen zullen dus ook variëren en kunnen in sommige gevallen fataal zijn.

Symptomen van medicijnenvergiftiging

Dit zijn enkele van de eerste tekenen of symptomen, en ze kunnen algemeen en niet-specifiek zijn:

 • duizeligheid, hoofdpijn en verwarring
 • slaperigheid of hyperactiviteit
 • problemen met bewegen
 • beperkte hart- en ademhalingsfrequentie
 • misselijkheid en braken
 • visuele en taalkundige veranderingen
 • diarree en buikpijn
 • brandwonden en/of roodheid van de lippen en de mond
 • huiduitslag

Wat kun je doen?

Je moet snel handelen en kalm blijven als je vermoedt dat iemand een medicijnenvergiftiging heeft. Het kan even duren voordat de symptomen van de vergiftiging verschijnen. Als je echter al eerder vergiftiging vermoedt, wacht dan niet tot de eerste symptomen verschijnen met hulp inschakelen.

Als eerste moet je telefonisch contact opnemen met je huisarts of huisartsenpost. Een arts zal antwoorden en je kunt de situatie, de symptomen en de verdachte medicatie uitleggen, samen met alle andere details die hij vraagt om je te kunnen helpen.

Als je de medicatie kent die tot de vergiftiging heeft geleid, kun de arts je vertellen welke eerste hulpstappen je moet volgen. Je kunt ook het advies krijgen 112 te bellen. Ondertussen controleer je de luchtwegen, de ademhaling en de pols van de vergiftigde persoon. Laat deze niet overgeven, tenzij je daartoe wordt geïnstrueerd door een deskundige.

Conclusie

Als je wordt geconfronteerd met een mogelijke medicijnenvergiftiging, kan de eerste hulp die je geeft voordat een medische deskundige er is, iemands leven redden. Houd er rekening mee dat je dit altijd moet doen onder het advies van een medische deskundige.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.