Wat is hypnobirthing en wat zijn de mogelijke voordelen?

Hypnobirthing is een therapie die in de mode is geraakt doordat ze door verschillende beroemdheden gebruikt wordt. Afgezien van de populariteit schijnt het een goede optie te zijn om ongemakken en complicaties tijdens de bevalling te verminderen.
Wat is hypnobirthing en wat zijn de mogelijke voordelen?
Elena Sanz

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Elena Sanz.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 13 oktober, 2022

Hypnobirthing is een therapie die erop gericht is de bevalling met meer vertrouwen tegemoet te treden en daardoor minder pijn en ongemak tijdens het proces te ervaren. Ze gebruikt verschillende technieken van bewuste hypnose om dit doel te bereiken.

Het doel is de moeder te laten genieten van het proces van de bevalling. Het probeert de macht van de geest over het lichaam te vergroten, zodat het mogelijk wordt de bevalling met positieve gevoelens te beleven.

Deze vorm van therapie ontstond in de jaren ’40, maar werd in de jaren ’80 populair in de Verenigde Staten. Ze is bedoeld als alternatief voor een pijnlijke of traumatische bevalling. Hypnobirthing maakt gebruik van basale ademhalings- en meditatietechnieken.

Angst voor de bevalling

De meeste vrouwen hebben een zekere mate van angst voor de bevalling. Dat komt omdat door de geschiedenis heen de nadruk gelegd is op de lichamelijke pijn en het ongemak die een vrouw bij een bevalling ervaart. Religies, films en literatuur hebben allemaal dit perspectief benadrukt.

Van oudsher wordt de bevalling geassocieerd met pijn en lijden. De weeën die tijdens de bevalling optreden worden gewoonlijk weeënpijnen genoemd. Dit op zichzelf conditioneert de ervaring.

Angst activeert het sympathische systeem en brengt een alarmmechanisme op gang dat het lichaam op de vlucht voorbereidt. Dit leidt tot een vermindering van de bloed- en zuurstoftoevoer naar de baarmoeder. Als dit gebeurt zijn de samentrekkingen minder effectief, en is er een groter gevoel van pijn.

Angst is een factor die de bevalling belemmert.

Angst vermindert ook de productie van het hormoon oxytocine, dat de samentrekkingen beïnvloedt. Alles bij elkaar leidt dit tot verhoogde spanning in het lichaam en dat verhoogt op zijn beurt de pijn.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt het misschien ook leuk om te lezen:
Naar het ziekenhuis om te bevallen: wat neem je mee?

Wat is hypnobirthing?

Vrouw aan het bevallen
Weeën worden in de populaire cultuur in verband gebracht met een pijnlijke en onaangename ervaring.

Hypnobirthing is een voorbereidende therapie voor de bevalling die erop gericht is angsten te vervangen door geruststelling en vertrouwen. Het probeert de moeder in een toestand van ontspanning te brengen waarin ze een positieve visie op de handeling van de bevalling kan opbouwen.

Deze therapievorm is gebaseerd op het idee dat de kwalen die tijdens de bevalling optreden het gevolg zijn van de angst, bezorgdheid en spanning waarmee de vrouw deze ervaring in verband brengt. In 1942 publiceerde de Britse verloskundige Grantly Dick-Read een boek met de titel Painless Childbirth, dat beschouwd wordt als een pionier op dit gebied.

Dick-Read stelde de theorie voor van het angst-spanning-pijn syndroom dat met de bevalling gepaard gaat. Later, in 1989, werkte hypnotherapeute Marie Mongan het onderwerp verder uit en introduceerde nieuwe gegevens en technieken. Zo kreeg dit perspectief weer betekenis.

Veel beroemdheden hebben van deze therapie gebruik gemaakt. Hypnobirthing werd gebruikt door de hertogin van Cambridge, Kate Middleton, om te bevallen van haar eerste kind. Ook andere beroemdheden hebben deze methode gebruikt, en daarom is het zo populair geworden.

We denken dat je dit artikel ook met plezier zult lezen:
Kan je natuurlijk bevallen na een keizersnede?

Hypnobirthing kenmerken en hulpmiddelen

Hypnobirthing is gebaseerd op het idee dat, om te kunnen bevallen, een sfeer van kalmte nodig is. Hierdoor kunnen de spieren zich ontspannen.

Als deze toestand bereikt is, vermindert de productie van stresshormonen die de pijn tijdens de weeën verhogen. In plaats daarvan zijn er meer endorfines, en die vergemakkelijken het proces.

Als de moeder meer oxytocine afscheidt, verloopt de ontsluiting soepel en natuurlijk. Als er adrenaline is, trekken de spieren samen, en verloopt het proces moeizamer.

Het hele voorbereidingsproces moet door de moeder en de vader vervroegd worden. Het vindt meestal plaats in het derde trimester.

Hypnobirthing omvat een zeer gedetailleerde voorlichtingsfase over het geboorteproces. Het doel is dat de moeder begrijpt wat er met haar lichaam gebeurt, eventuele complicaties opmerkt, en weet wat ze moet doen als die zich voordoen.

Er is ook training in ontspannings- en meditatietechnieken. Negatieve ideeën over de bevalling pakt men hierbij ook aan. Daartoe worden termen als “weeën” vervangen door “bevalling” en “weeën” door “baarmoedergolven.”

Technieken

Zwangere vrouw doet ontspanningstechniek
De voorbereiding op hypnobirthing begint vóór het beslissende moment. In het algemeen gebeurt dat tijdens het derde trimester.

Hypnobirthing streeft ernaar een moeder volledig bewust te maken van alles wat er met haar gebeurt op het moment van de bevalling. Om dit te bereiken worden de volgende technieken toegepast.

  • Diepe ontspanning die de moeder bereikt door middel van ontspanningstechnieken en zelfhypnose. Het beoogt de moeder weer in contact te brengen met de natuurlijke ervaring van de bevalling.
  • Ademhalingstechnieken. Deze zijn basaal en beogen het lichaam voldoende van zuurstof te voorzien, zodat dit bijdraagt tot spierontspanning en pijnvermindering.
  • Geleide visualisatie. Deze bestaat uit het wegwerken van de negatieve connotaties die de vrouw met de bevalling associeert en ze te vervangen door een natuurlijker en positiever perspectief.
  • Concentratie en bewustwording. Van de verstrekte informatie wordt verwacht dat de moeder zich bewust wordt van alles wat er met haar gebeurt en controle neemt over wat er met haar lichaam gebeurt.

Is het echt effectief?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hypnobirthing als zodanig niet onderschreven, maar wel gezegd dat ontspannings-, ademhalings- en meditatietechnieken helpen de pijn tijdens het proces te verminderen. Ook is opgemerkt dat niet-farmacologische procedures om pijn te verlichten veel voordelen bieden.

Een studie (Engelse link) over hypnobirthing, gepubliceerd in 2022, vond dat vrouwen die deze therapie hadden gekregen een bevredigender geboorte-ervaring hadden, er minder tijd over deden, en minder pijn ervoeren. Er zijn andere soortgelijke, maar geïsoleerde, studies.

In die zin wijst een artikel (Engelse link) dat in het British Journal of Anaesthesia verscheen erop dat er nog steeds niet genoeg bewijs is om te bevestigen dat hypnobirthing een effectieve methode is. Het ontkent de werkzaamheid niet, maar beveelt wel verder onderzoek aan.

Een moeder heeft verschillende mogelijkheden om het proces van bevallen meer de moeite waard te maken.

Moet je hypnobirthing proberen?

Alles wijst erop dat hypnobirthing geen pijnloze bevalling garandeert, maar het proces wel veel gemakkelijker maakt en het ongemak in belangrijke mate vermindert. Therapieën die ontspannings- en ademhalingstechnieken toepassen zijn vaak nuttig in allerlei omstandigheden.

Hypnobirthing is echter niet de enige therapie om je op de bevalling voor te bereiden. Er zijn andere methoden, zoals de Lamaze- en Bradley-methoden, die ook zeer goed gekwalificeerd zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Buran, G., & Aksu, H. (2022). Effect of Hypnobirthing Training on Fear, Pain, Satisfaction Related to Birth, and Birth Outcomes: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nursing Research, 10547738211073394.
  • Cyna, A. M., McAuliffe, G. L., & Andrew, M. I. (2004). Hypnosis for pain relief in labour and childbirth: a systematic review. British Journal of Anaesthesia, 93(4), 505-511.
  • Coppola Laborem, D., García Jiménez, J., & Jesús Ojeda, V. V. D. (2021). Satisfacción de las gestantes según los diferentes métodos de analgesia en partos vaginales.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.