Kan je natuurlijk bevallen na een keizersnede?

Er is genoeg bewijs om aan te tonen dat het mogelijk is om natuurlijk te bevallen na een keizersnede. In sommige gevallen raden artsen het echter af vanwege de risico's die eraan verbonden zijn.
Kan je natuurlijk bevallen na een keizersnede?

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Veel mensen denken dat het onmogelijk is om natuurlijk te bevallen na een keizersnede. Dit is echter lang niet altijd waar. In feite doen de meeste vrouwen het, en het is niet alleen mogelijk, maar vaak ook een goed idee.

Specialisten schatten dat tot 75% van de vrouwen een natuurlijke bevalling kan hebben na een keizersnede. In de medische wereld noemt met dit een vaginale geboorte na een keizersnede. In elk geval moet elke vrouw, samen met haar arts, beslissen of dit in haar geval de beste optie is.

Een vaginale bevalling heeft belangrijke voordelen, omdat er minder gezondheidsrisico’s zijn voor moeder en baby. In sommige gevallen is het echter om verschillende redenen geen goed idee. Het is dus het beste om elk geval apart te beoordelen.

Redenen voor een natuurlijke bevalling na keizersnede

Een vrouw is aan het bevallen in het ziekenhuis

Er zijn verschillende redenen waarom het gerechtvaardigd zou zijn om een natuurlijke bevalling na een keizersnede te proberen. De meest relevante factoren om te kiezen voor een natuurlijke bevalling zijn onder andere:

 • Chirurgische complicaties. Een keizersnede brengt een hoger risico met zich mee op hevige bloedingen en diepveneuze trombose, dat wil zeggen, de vorming van bloedstolsels in de diep gelegen bloedvaten.
 • Lager risico op infectie. Een keizersnede brengt een hoger risico op infectie met zich mee.
 • Lager risico op letsel. Een keizersnede kan soms leiden tot letsel aan structuren in de buik, zoals de blaas of de darm.
 • Verlaagd risico op hysterectomie. Een natuurlijke bevalling vermindert het risico op complicaties die kunnen leiden tot het moeten verwijderen van de baarmoeder. Dat wordt een hysterectomie genoemd.
 • Bescherming voor volgende zwangerschappen. Meerdere keizersneden kunnen problemen veroorzaken zoals placenta previa (loslating) of placenta accreta (aanhechting aan de baarmoederwand) die op hun beurt volgende zwangerschappen bemoeilijken.
 • Sneller herstel. Keizersnedes vereisen een langer verblijf in het ziekenhuis, meer verzorging en dus een langere vertraging bij het hervatten van de normale activiteiten.
 • Persoonlijke voorkeuren. Sommige vrouwen willen een vaginale bevalling meemaken en kunnen dat doen, zelfs als ze al eerder een keizersnede hebben ondergaan.

Uit een groot onderzoek van Leeds University Hospital (Engelse link) blijkt dat een keizersnede in verband wordt gebracht met een hogere moeder- en neonatale sterfte en met meer complicaties achteraf in de reproductieve gezondheid van de moeder.

Wanneer kan natuurlijk bevallen na een keizersnede?

Niet alle vrouwen kunnen op natuurlijke wijze bevallen na het ondergaan van een keizersnede bij een eerdere zwangerschap. Er zijn enkele uitsluitingscriteria die worden overwogen om risico’s te vermijden. Een van de belangrijkste is de conditie van de baarmoeder.

Zo speelt bijvoorbeeld het type incisie dat bij de vorige keizersnede werd gemaakt een rol. Vrouwen die een verticale insnijding in het bovenste deel van de baarmoeder hebben gehad, zijn geen kandidaten voor een vaginale bevalling.

Dit geldt ook voor degenen die baarmoederoperaties hebben ondergaan of een voorgeschiedenis van baarmoederproblemen hebben. Andere mogelijke uitsluitingscriteria zijn de volgende uitgangspunten:

 • minder dan 18 maanden geleden een keizersnede hebben gehad.
 • niet eerder een natuurlijke bevalling hebben gehad.
 • problemen met de placenta.
 • een abnormaal gepositioneerde baby.
 • een meerlingzwangerschap.
 • aanwezigheid van een verkeerde verhouding tussen de grootte van de baby en het bekken van de moeder.
 • plannen om op een andere plaats dan in een ziekenhuis te bevallen.
 • wanneer de moeder een ingeleide bevalling nodig heeft.
 • oudere moeders.
 • overgewicht of obesitas van de moeder.
 • pre-eclampsie.

Sommige deskundigen rekenen het ondergaan van twee of meer keizersneden tot de uitsluitingscriteria. Uit een studie van de University of Washington School of Medicine (Engelse link) blijkt echter dat dit geen ernstige risico’s inhoudt. De kwestie blijft echter controversieel.

De risico’s van natuurlijk bevallen na een keizersnede

Een vrouw tijdens een natuurlijke bevalling

Een natuurlijke bevalling na een keizersnede brengt verschillende risico’s met zich mee. Het ernstigste risico is dat de baarmoeder scheurt. Dit komt in slechts 1% van de gevallen voor, maar het is erg gevaarlijk, omdat het de overleving van zowel moeder als baby in gevaar brengt.

Het komt voor wanneer het litteken van de vorige keizersnede tijdens de natuurlijke bevalling openscheurt en de baarmoeder opengaat. Als dit gebeurt, moeten artsen een spoedkeizersnede uitvoeren om het leven van moeder en het kind te redden. Soms betekent dit dat de baarmoeder moet worden verwijderd, waardoor het onmogelijk wordt om nog kinderen te krijgen.

Het risico op een baarmoederbreuk tijdens een natuurlijke bevalling na een keizersnede is veel kleiner bij vrouwen die bij de vorige keizersnede een horizontale insnijding hebben gehad. Daarom is het zo belangrijk om de groep vrouwen uit te sluiten die een verticale insnijding in de baarmoeder hebben gehad.

Is het mogelijk om natuurlijk te bevallen na een keizersnede?

Als een vrouw van plan is om op natuurlijke wijze te bevallen na een keizersnede moet ze haar arts ruim van tevoren inlichten. Het is belangrijk dat zij haar medische voorgeschiedenis in detail met de arts deelt.

Met nauwkeurige gegevens kan de arts een realistische inschatting maken van de kans op succes en de mogelijke risico’s. De moeder moet goed geïnformeerd zijn over de voordelen en mogelijke gevaren van het kiezen voor een natuurlijke bevalling.

De voordelen van een natuurlijke bevalling zijn talrijk, maar het is belangrijk dat de moeder openstaat voor de mogelijkheden en risico’s. Als het in haar geval niet aan te raden is, moet ze het advies van de artsen opvolgen. Het belangrijkste is je veiligheid en die van de baby die onderweg is.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Tahseen, S. (2010, enero). Vaginal birth after two caesarean sections (VBAC-2)-a systematic review with meta-analysis of success rate and adverse outcomes of VBAC-2 versus VBAC-1 and repeat (third) caesarean sections. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19781046/.
 • Cahill, A. G. (2010, marzo). Vaginal birth after caesarean for women with three or more prior caesareans: assessing safety and success. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20374579/.
 • Vargas Juscamaita, A. T., Lévano Castro, J. A., & Lazo Porras, M. D. L. Á. (2013). Parto vaginal después de una cesárea: aplicando un puntaje al momento del ingreso en un hospital. Revista peruana de ginecología y obstetricia, 59(4), 261-266.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.