Inscheuren tijdens de bevalling

Inscheuren tijdens de bevalling komt vaak voor en het kan erg pijnlijk zijn. Ontdek meer over dit probleem en hoe je het kunt proberen te voorkomen.
Inscheuren tijdens de bevalling

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Inscheuren tijdens de bevalling is een complicatie die ernstige gevolgen kan hebben. Met tijdige en effectieve zorg kunnen deze verwondingen goed genezen, zelfs in de moeilijkste gevallen. Inscheuren komt vaker voor bij bevallingen waar een tang gebruikt moest worden of wanneer een episiotomie werd uitgevoerd.

Medische professionals over de hele wereld onderzoeken de meest effectieve manier om de incidentie van rupturen te verminderen. Er zijn echter enkele preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op inscheuren tijdens de bevalling te minimaliseren.

Wat is inscheuren tijdens de bevalling?

Vrouw met haar pasgeboren baby

Inscheuren tijdens de bevalling is het ontstaan van een scheur in de huid van het perineum of het gebied tussen de vagina en de anus. Dit komt vaak voor tijdens de bevalling en treft een groot aantal vrouwen met vaginale bevallingen.

Inscheuren is ook wel bekend als een perineale ruptuur. Deze ruptuur ontstaat wanneer de baby door het geboortekanaal gaat. Dit veroorzaakt het scheuren van sommige spieren die zich in de bekkenbodem bevinden.

Deze rupturen variëren in ernst. Het kan gaan om kleine scheuren maar ook om diepe wonden. Over het algemeen worden ze veroorzaakt doordat de huid niet voldoende is voorbereid op de bevalling. Het kan ook gebeuren dat de huid en de spieren niet goed uitrekken tijdens de bevalling.

Waarom treedt dit probleem op tijdens de bevalling?

Soms zijn vrouwen meer vatbaar voor het inscheuren tijdens de bevalling. Bijvoorbeeld vrouwen bij hun eerste bevalling of vrouwen die bij een vorige geboorte aan een derde- of vierdegraads ruptuur hebben gehad, hebben meer kans op inscheuren tijdens de bevalling. Enkele andere factoren die dit probleem kunnen beïnvloeden, zijn onder meer:

 • een erg grote baby.
 • een geïnduceerde bevalling, vooral als er een tang wordt gebruikt.
 • het hebben of eerder hebben ondergaan van een episiotomie of een incisie die artsen maken om het geboortekanaal te verwijden.
 • de baby wordt geboren met het gezicht naar boven, zittend of in stuitligging.
 • de schouders van de baby bevinden zich op een ongunstige manier in het bekken van de moeder.
 • het persen begon te vroeg of is te moeilijk.
 • weinig afstand tussen de vaginale opening en de anus.

Graden van inscheuren bij de bevalling

Graden van inscheuren bij de bevalling

Vaginale rupturen worden ingedeeld in vier graden, afhankelijk van hun ernst. We zullen deze indeling hieronder verder toelichten:

 • Eerstegraads ruptuur: deze rupturen treden op wanneer de huid van het perineum een kleine, oppervlakkige snee heeft. In dit geval geneest de wond gemakkelijk zonder grote gevolgen.
 • Tweedegraads ruptuur: de snee beïnvloedt oppervlakkig een deel van een spier in het perineale gebied. Hechtingen zijn noodzakelijk.
 • Derdegraads ruptuur: de ruptuur beïnvloedt de spieren van het perineum en loopt vervolgens helemaal door tot aan de anale sluitspier.
 • Vierdegraads ruptuur: de snee beïnvloedt het hele perineale gebied, de anale sluitspier en de anuswand. Zowel deze als de derdegraads rupturen kennen een moeilijk en pijnlijk herstel.

Hoe kun je inscheuren tijdens de bevalling voorkomen?

Hoe kun je inscheuren tijdens de bevalling voorkomen

De beste manier om inscheuren tijdens de bevalling te voorkomen, is door enkele preventieve maatregelen te nemen al tijdens de zwangerschap. Deze preventieve maatregelen kunnen ook nuttig zijn om een episiotomie tijdens de bevalling te voorkomen. De primaire preventiemethoden omvatten de volgende opties:
 • Perineale massage: massages van het perineale gebied met oliën die geschikt en gezond zijn voor het gebied. Dit helpt de elasticiteit te verbeteren van zowel de spieren als de huid in dat gebied.
 • Kegel-oefeningen: deze techniek versterkt de vaginale spieren. Het wordt aanbevolen om ze elke dag te doen vanaf de vijfde maand van de zwangerschap.
 • De snelheid waarmee de baby door het geboortekanaal gaat vertragen. Dit helpt de spieren om zich voor te bereiden en vermindert de hoeveel kracht waarmee de baby het geboortekanaal verlaat.
 • De positie van de bevalling: er zijn aanwijzingen dat sommige posities beter zijn voor het perineum. Op je zijde zitten, staan en liggen zijn allemaal voorbeelden van geschikte posities. Watergeboorten hebben ook een lager percentage vaginale rupturen.
 • Warme kompressen: deze dienen zowel om de spieren meer elasticiteit te geven als om de pijn tijdens de bevalling te verlichten.

Het aanbrengen van commerciële oliën op zichzelf (zonder massage) en vaginale dilatatoren die zich opblazen als een ballon hebben geen groot effect op de elasticiteit van de vaginale spieren of de verwijding van de vagina.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:
6 vaak voorkomende aandoeningen tijdens de zwangerschap

Ben je zwanger? Maak je je zorgen over het ontstaan van rupturen tijdens de bevalling? Volg dan de bovenstaande adviezen op om de kans op inscheuren tijdens de bevalling te verminderen. Vergeet natuurlijk niet om eventuele twijfels of zorgen ook met je verloskundige te bespreken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.