Vier verschillen tussen depressie en droefheid

Droefheid en depressie hebben veel met elkaar gemeen. In tegenstelling tot depressie is droefheid echter een normale psychologische reactie en geen mentale aandoening.
Vier verschillen tussen depressie en droefheid

Laatste update: 10 februari, 2019

Over het algemeen heeft de verwarring te maken met de manier waarop de termen gebruikt worden. Toch zijn we meestal wel in staat om depressie en droefheid van elkaar te onderscheiden. Droefheid is slechts een van de vele symptomen van depressie.

Droefheid en depressie hebben veel met elkaar gemeen, maar zijn tegelijkertijd ook twee compleet verschillende aandoeningen. Men haalt ze vaak door elkaar. Dit kan er soms voor zorgen dat de situatie verkeerd geïnterpreteerd wordt of dat er misverstanden ontstaan.

In dit artikel kun je dan ook leren hoe je beide termen goed kunt begrijpen en gebruiken.

1. Depressie is een psychologische stoornis

Vier verschillen tussen depressie en droefheid

Het verschil tussen droefheid en depressie is dat depressie een psychologische stoornis is, terwijl droefheid slechts een emotie is die wordt opgewekt door een situatie die zich onlangs heeft voorgedaan.

Natuurlijk is droefheid samen met andere symptomen, zoals apathie, verontrusting, angst en hopeloosheid, een van de vele symptomen die depressie kan veroorzaken.

Droefheid is een tijdelijke gemoedstoestand die vroeg of laat weer tot zijn einde zal komen. Depressie is een aandoening die langer aanhoudt en kan leiden tot een chronische staat van malaise.

Deskundigen op het gebied van psychologie zijn van mening dat iemand minstens zes maanden achtereenvolgend last moet hebben van de symptomen van depressie om te kunnen zeggen dat hij daadwerkelijk depressief is.

Droefheid is een tijdelijke mentale gemoedstoestand

Zoals we eerder ook al zeiden, is droefheid een voorbijgaande gemoedstoestand, die soms misschien wel langer kan duren dan verwacht.

In tegenstelling tot depressie is droefheid een natuurlijke psychologische reactie en geen mentale aandoening. Deze emotie komt simpelweg opzetten wanneer we in een lastige situatie zitten of wanneer iemand ons gekwetst heeft en is helaas onvermijdelijk.

Vier verschillen tussen depressie en droefheid

Het is daarom helemaal niet nodig om jezelf erg druk te maken wanneer je droevig bent. Het is een volkomen normaal gevoel dat we krijgen wanneer we bijvoorbeeld iemand verliezen, een relatie moeten beëindigen of ons huis moeten verlaten.

Droefheid geeft aan dat iets dat veel voor ons betekende tot zijn einde is gekomen of veranderd is. Naarmate de tijd verstrijkt, zal echter ook de droefheid voorbijgaan.

Apathie en depressie

Apathie is een gebrek aan energie en wilskracht om ook maar iets te doen. Hier hebben vooral mensen die depressief zijn last van, waardoor ze niet in staat zijn om hun dagelijkse verantwoordelijkheden te vervullen. Zo kan iemand die depressief is bijvoorbeeld niet naar zijn werk gaan, omdat het hem niet lukt om ’s ochtends uit bed te komen.

Dit is niet het geval wanneer iemand gewoon droevig is. Zelfs wanneer we zeer droevig zijn, zijn we nog altijd in staat om onszelf te dwingen onze taken volledig uit te voeren en ons aan onze verantwoordelijkheden te houden, hoewel we er misschien wel minder enthousiast of vrolijk bij zijn. Desalniettemin heeft onze gemoedstoestand geen invloed op ons werk en onze verplichtingen.

Wanneer droefheid veel te lang blijft hangen…

Wanneer droefheid veel te lang blijft hangen

Het is inderdaad zo dat het ene over kan gaan op het andere. Wanneer we te lang droevig blijven, kan dit uiteindelijk leiden tot depressie.

Een droevig persoon huilt, heeft weinig zelfvertrouwen, voelt zich nutteloos en is hopeloos. De hele wereld is grijs voor hem. Wanneer deze gevoelens te lang aan blijven houden, kunnen ze uiteindelijk resulteren in een ernstige depressie.

Daarom kiezen psychologen er liever voor om even te wachten voordat ze de diagnose van een depressie stellen. Het is normaal om één of twee daagjes, of misschien zelfs een week, droevig te zijn. Het is echter helemaal niet goed voor iemand om twee maanden lang droevig te blijven.

Zoals je kunt zien zijn de verschillen tussen droefheid en depressie erg duidelijk, zelfs al kan droefheid een symptoom zijn van depressie.

Depressie en droefheid vereisen ieder zijn eigen aanpak

Natuurlijk is het belangrijk om niet te vergeten dat droefheid misschien niet behandeld hoeft te worden of geen therapie vereist, maar dat depressie wel op effectieve manier behandeld moet worden.

In het geval van droefheid kunnen alleen al de steun van je familie en een andere omgeving voldoende zijn. In het geval van depressie zit de situatie heel anders in elkaar.

Wanneer droefheid veel te lang blijft hangen

Droefheid verschilt dus zeer veel van depressie. Misschien ontstaat de verwarring vaak vooral doordat we woorden gebruiken als ‘deprimerend’ en doordat het woord ‘depressie’ zelf zo breed gebruikt wordt. In dit geval heeft het woord ‘depressief’ niets te maken met depressie. Doordat deze woorden verkeerd gebruikt worden, kunnen we gaan twijfelen over de ware betekenis ervan.

Heb jij depressie weleens verward met droefheid?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.