De voordelen en risico’s van holotropisch ademen

Holotropisch ademen zou je in staat stellen een staat van bewustzijn te bereiken die zelfgenezing bevordert. Ontdek in dit artikel wat deze techniek inhoudt!
De voordelen en risico’s van holotropisch ademen

Geschreven door Rafael Victorino Muñoz

Laatste update: 24 augustus, 2022

Goed, rustig en correct ademen levert veel voordelen op voor lichaam en geest. De meeste mensen weten dit, maar niet iedereen heeft  al eens gehoord van holotropisch ademen en de voordelen daarvan.

Dit is een samengestelde term, gevormd uit de Griekse woorden holos (betekent ‘alles’) en tropos (‘beweging’). Daarom zou het woord vertaald kunnen worden als “bewegen naar heelheid”.

Holotropisch ademen tracht een veranderde bewustzijnstoestand te bereiken om zelfgenezing te bereiken, door angsten, blokkades en andere emotionele problemen te doorbreken. De overtuiging is dat genezing vanuit de persoon zelf komt.

Wat is holotropisch ademen?

De techniek van holotropisch ademen werd in de jaren 1970 ontwikkeld door de Tsjechische psychiaters Stanislav en Christina Grof, hoewel de techniek gebaseerd is op de kennis van oude culturen. Het is een natuurlijke en eenvoudige methode voor verbetering van het welzijn waarbij gebruik wordt gemaakt van hyperventilatie in combinatie met muziek.

Door gedurende een bepaalde tijd in een zeer snel tempo te ademen, verandert het evenwicht tussen kooldioxide en zuurstof in het lichaam. Daarom is het de bedoeling de ademhalingspatronen op een gecontroleerde manier te versnellen, waarbij men probeert niet-gewone bewustzijnstoestanden te bereiken voor therapeutische doeleinden.

Volgens deskundigen op het gebied van de techniek kunnen mensen, wanneer zij daartoe worden aangezet door ademhaling en muziek, zelfs verborgen ervaringen uit hun verleden visualiseren. Dit zou dienen voor een dieper begrip van het zelf.

Het holotropisch ademhalingsproces

voordelen en risico’s van holotropisch ademen

Een holotropische ademsessie duurt 2 tot 3 uur. Het kan zowel in groepen als individueel gedaan worden. Bij het werken in groepen ontmoeten mensen elkaar in paren, afwisselend in de rol van degene die de oefening doet of de begeleider. De taak van de laatste is om de persoon die de holotropische ademhaling doet te begeleiden, zonder zich in het proces te mengen.

 • Zowel bij individuele sessies als bij groepssessies moet ook een getrainde begeleider aanwezig zijn, als de persoon die voor alles verantwoordelijk is. Deze persoon biedt ondersteuning tijdens de oefening en zorgt ervoor dat het proces veilig verloopt.
 • De begeleider begeleidt de sessie en geeft instructies om de ademsnelheid te verhogen. En ook al wordt die verhoogd, het ritme moet constant, snel en gelijkmatig blijven.
 • Tegelijkertijd is muziek een essentieel onderdeel van holotropisch ademen. De klanken zijn als die van meditatie, met monochord ritmische patronen.
 • Sessies hebben meestal een open einde, in die zin dat er geen vooropgezet idee of verwachting is over welke inhoud van de psyche tijdens de sessie moet worden onderzocht. Elke persoon ontleent namelijk zijn eigen betekenis en bereikt zelf-ontdekking van het probleem.

Het doel is dat holotropisch ademen een katalytische ervaring is, om verborgen gebeurtenissen naar de oppervlakte van het bewustzijn te brengen. In sommige gevallen, vooral in individuele therapie, zullen de deelnemer(s) en de begeleider deze dan becommentariëren of bespreken.

Mogelijke voordelen van holotropisch ademen

Mensen die holotropische ademhaling beoefenen en aanbevelen beweren dat het verschillende voordelen biedt. Deze zouden fysiek, mentaal en emotioneel zijn. Laten we daarom eens nader bekijken welke dat zijn.

Ontspanning

Veel mensen doen ademhalingsoefeningen om te ontspannen. Hoewel in de holotropische modaliteit het ritme toeneemt, bereik je toch sereniteit. Dit komt echter eerder door de emotionele ervaring.

Negatieve gedachten

Mensen die holotropische ademhaling beoefenen beweren dat zij deze techniek gebruiken om negatieve gedachten te beheersen of te verdrijven. Het is een manier om pessimisme te verminderen en zelfs angst bij de gedachte aan de dood te verminderen.

Negatieve emoties

Het gevonden bewijs (Engelse link) suggereert dat holotropische ademhaling ook nuttig zou kunnen zijn voor zelfbeheersing. Het zou vooral nuttig kunnen zijn bij mensen die gevoelig zijn voor stemmingswisselingen of die een negatieve houding hebben.

Angst en eigenwaarde

In een klinische studie (Engelse link) waarin holotropisch ademen werd gebruikt in combinatie met andere technieken, verhoogden de deelnemers aanzienlijk hun niveau van eigenwaarde en vertoonden een grotere afname van angst. Dit was in vergelijking met degenen die alleen psychotherapie kregen.

Emotionele genezing door holotropisch ademen

Een onderzoek uit 2013 (Engelse link) documenteerde sessies van mensen die gedurende meerdere jaren deelnamen aan frequente holotropische ademhalingssessies. De resultaten suggereren dat deze techniek nuttig zou kunnen zijn voor het bereiken van emotionele stabiliteit.

Zelfbewustzijn

Een onderzoek uit 2015 (Engelse link) wees uit dat holotropisch ademen een hoger niveau van zelfbewustzijn kan genereren, terwijl het ook nuttig is voor het aanmoedigen van positieve veranderingen met betrekking tot gedrag.

Bovendien beweren voorstanders van holotropisch ademen dat deze techniek mensen toegang geeft tot verborgen inhoud van de geest. Het zou daarom kunnen helpen om onopgeloste situaties uit het verleden naar de oppervlakte te brengen.

Op deze manier, door middel van holotropische ademhaling, kunnen mensen bepaalde ervaringen deblokkeren in de hoop zichzelf te bevrijden van emotionele problemen. Dit kan hen helpen trauma’s en fobieën te overwinnen, evenals psychosomatische aandoeningen.

Risico’s en contra-indicaties

Verkeerd ademhalen kan verschillende problemen veroorzaken

Hoewel de techniek eenvoudig is, is het niet zonder risico’s en mogelijke negatieve effecten. Zo kan de onbalans tussen kooldioxide- en zuurstofniveaus bijvoorbeeld leiden tot een toestand die respiratoire alkalose wordt genoemd.

Het is dan ook niet ongewoon dat zich verschillende symptomen voordoen, zoals tintelingen of gevoelloosheid in de ledematen en de mond, duizeligheid, lichtheid in het hoofd, zwakte, flauwvallen, spasmen en zelfs stuiptrekkingen.

Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met de mogelijke risico’s (Engelse link). Om deze reden waarschuwen deskundigen tegen holotropische ademhaling als de persoon een kwaal of aandoening heeft, zoals de volgende:

 • Arteriële hypertensie
 • Angina pectoris
 • Hartfalen
 • Hartritmestoornissen
 • Glaucoom
 • Netvliesloslating
 • Paniekaanvallen
 • Convulsies

Wees altijd voorzichtig met holotropisch ademen

Volgens beweringen kan holotropische ademhaling bepaalde ervaringen uit het verleden aan het licht brengen en zo een transformerende ervaring opleveren. Bij sommige mensen kan deze ontdekking van wonden echter ongemakkelijke en onaangename gevoelens veroorzaken.

Als je de techniek wilt uitproberen, is het belangrijk dat je op zoek gaat naar iemand die hiervoor is opgeleid. Zij moeten het proces namelijk adequaat begeleiden en ingrijpen in geval van eventuele complicaties.

Tot slot is het belangrijk duidelijk te maken dat je dit moet zien als een aanvullende behandeling en niet als vervanging van een professionele behandeling. Het kan dus helpen als aanvulling van andere technieken en psychologische wetenschappen die door professionals worden beoefend.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Holmes S, Morris R, Clance P, Putney R. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1):114-120.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: A New Experiential Method of Psychotherapy and Self-Exploration. Journal of Transpersonal Research; 2014: 6(1): 7-24.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: New Perspectives in Psychotherapy and Self-Exploration. Semantic Scholar. New York: State University, 2010.
 • Holmes S, Morris R et al. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1): 114–120.
 • Puente, I. Special Issue on Holotropic Breathwork and Other Hyperventilation Procedures. Navarra, Spain: Eurotas/Oxigeme, 2014.
 • Terekhin P. The role of hypocapnia in inducing altered states of consciousness. Human Physiology. 1996; 22(6): 730–735.
 • Victoria H, Caldwell C. Breathwork in body psychotherapy: Clinical applications. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. 2013; 8(4): 216-228.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.