Bewustwording stimuleren van de oogziekte glaucoom

Glaucoom is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van gezichtsverlies en vroegtijdige opsporing kan in kritieke gevallen verbetering brengen. In het artikel van vandaag wordt hier dieper op ingegaan en worden ook enkele manieren genoemd waarop mensen zich hiervan bewust worden.
Bewustwording stimuleren van de oogziekte glaucoom

Laatste update: 15 juli, 2021

Organisaties over de hele wereld maken de bevolking bewust van de oogziekte glaucoom. Het doel is de gevolgen ervan voor de bevolking te verminderen. De ziekte leidt namelijk tot een slechte afvoer van het oogvocht, waardoor het volume van de vloeistof in het oog toeneemt en de intra-oculaire druk als gevolg daarvan stijgt.

De impact van deze aandoening op de wereld van de gezondheid is enorm, aangezien het de vierde belangrijkste oorzaak van gezichtsverlies is en wereldwijd meer dan acht miljoen mensen aan deze aandoening lijden. Gelukkig is deze aandoening in 90% van de gevallen omkeerbaar wanneer zij in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Wereldglaucoomweek

De reden voor dit evenement is bewustmaking van de ziekte en de schadelijke gevolgen ervan. Bovendien moedigt het de bevolking aan om hun visuele gezondheid te controleren door periodieke tests uit te laten voeren. Dit alles om het percentage vroegtijdige opsporingen te verhogen.

Wat zijn de doelstellingen van dit evenement?

De doelstellingen van de Wereldglaucoomweek zijn precies wat hun slogan zegt: “aandacht voor glaucoom” en ook om verschillende sectoren te bereiken. De essentiële doelstellingen van waaruit de planning begint, zijn

 • de risico’s van glaucoom onder de aandacht brengen
 • bewustmaking van het belang van regelmatig testen
 • informatie verstrekken over de risicogroepen die bijzondere aandacht aan deze ziekte moeten besteden
 • ten slotte, mensen bewust maken van de noodzaak van tijdige behandeling
Een vrouw ondergaat een oogtest

Activiteiten

Deze blijven in de loop van de jaren toenemen. Tot de initiatieven die de grootste aanwezigheid en impact op de bevolking hebben, behoren de congressen. Hier presenteren specialisten de vooruitgang in de behandeling van glaucoom. Zij organiseren ook campagnes op sociale netwerken en in verschillende media, zodat relevante informatie alle sectoren bereikt.

Niet minder belangrijk zijn de gratis testdagen in verschillende landen voor de vroege opsporing van glaucoom. Deze strategie vestigt de aandacht op de actie.

Risicogroepen

Een zo vroeg mogelijke diagnose zal altijd een voordeel zijn om te voorkomen dat glaucoomgevallen een kritiek niveau bereiken. Bovendien maakt inzicht in wie tot de risicogroepen behoort een gedifferentieerde en doeltreffende follow-up mogelijk.

In dat opzicht houden zij de volgende scenario’s in gedachten als het gaat om risicobeoordeling:

 • het hebben van diabetes
 • ouder zijn dan 60 jaar
 • bijziend zijn
 • naaste familieleden met glaucoom hebben
 • van Afrikaanse afkomst zijn (schattingen wijzen uit dat zij een dunner hoornvlies hebben en dat deze dunheid de intra-oculaire druk kan verhogen)
 • verziendheid

Het belang van een vroege diagnose van de oogziekte glaucoom

Sinds het initiatief van de Wereldglaucoomweek raden specialisten aan om de oogtest om de twee jaar te laten uitvoeren. Het belang van een vroegtijdige diagnose is dat, zelfs als het niet mogelijk is het verloren gezichtsvermogen te herstellen, de behandelingen de achteruitgang kunnen vertragen.

De meeste gevallen van de oogziekte glaucoom die op tijd worden ontdekt, hebben geen nadelige gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt. Bovendien geeft het de arts meer tijd om te beslissen wat de beste aanpak is.

Deskundigen raden aan om na de leeftijd van 40 jaar voortdurend de gezondheid van de ogen te blijven volgen, ongeacht of je al dan niet tot de bovengenoemde risicogroep behoort.

Beschikbare behandelingen

Deze hangen af van de patiënt, en artsen kunnen druppels voorschrijven, laseroperaties uitvoeren of filtratietechnieken gebruiken. Dus, de beschikbare benaderingen voor glaucoom zijn:

 • Druppels zoals:
  • prostaglandines
  • bètablokkers
  • alfa-adrenerge agonisten
  • koolzuuranhydraseremmers
  • rho kinaseremmers
  • zowel miotische als cholinerge verbindingen
 • Orale medicatie als hulpmiddel voor oogdrukregulering, maar alleen indien noodzakelijk
 • Chirurgie omvat trabeculectomie (Spaanse link) (het openen van een weg voor uitscheiding van het oogvocht) en minimaal invasieve glaucoomoperatie, bekend als MIGS
 • Lasertherapie, een selectieve laser trabeculoplastie gebruikt voor open-hoek glaucoom

Leven met de oogziekte glaucoom

Een man wrijft in zijn oog

Nadat de diagnose glaucoom is gesteld en de door de specialist vastgestelde behandelingen zijn begonnen, breekt een nieuwe fase van aanpassing aan. De Wereldglaucoomweek levert in dit verband ook een goede bijdrage.

De consulten kunnen wekelijks of maandelijks plaatsvinden, afhankelijk van de controle van de intra-oculaire druk. Daarom zijn communicatie en vertrouwen met de arts van doorslaggevend belang voor het leven met glaucoom, omdat dit een tijdige bijsturing vergemakkelijkt.

Bovendien moet je een overzicht bijhouden van alle geneesmiddelen die je gebruikt of in het verleden hebt gebruikt en de reactie die je op elk van die geneesmiddelen hebt gehad. Dit is ongeacht of de arts je gegevens heeft. Zoals je ziet, kan betrokkenheid van de patiënt nooit kwaad.

Hier zijn andere algemene tips:

 • zorg voor een goede oogzorg
 • wrijf niet in je ogen, zelfs niet als je zich ongemakkelijk voelt door de medicatie
 • gebruik een zonnebril bij activiteiten die dat toelaten
 • verminder stress en geef belang aan emotionele stabiliteit om situaties van dreigende blindheid aan te kunnen
 • zorg voor communicatie met de omgeving
 • behoud een normaal leven met de gebruikelijke activiteiten (dit is gebaseerd op de niet-onderhandelbare premisse van het verzorgen van de ogen door omstandigheden die een risico vormen)

Wereldglaucoomweek maakt mensen bewust en spoort aan tot overleg

Dit evenement herinnert ons aan het belang van het gezichtsvermogen, de onvermijdelijke zorg ervoor en de vroegtijdige opsporing van problemen. Bovendien wordt vaak aanbevolen om de oogzenuw om de één à twee jaar te laten controleren.

Ten slotte kun je, als je de oogziekte glaucoom hebt, het beste je gebruikelijke activiteiten aanvullen met gezonde gewoonten die je gezichtsvermogen beschermen. Dit laatste kun je bijvoorbeeld doen door hypoallergene producten te gebruiken. “Verlies glaucoom niet uit het oog!”


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Grupo de estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal. La eficacia de la reducción de la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma de tensión normal. 1998. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0002-9394(98)00272-4
 • Quigley H. Glaucoma de ángulo abierto. New England Journal of Medicine. 1993. Disponible en: 10.1056 / NEJM199304153281507
 • Bengtsson B. La prevalencia de glaucoma. British Journal of Ophthalmology. 1981. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.65.1.46
 • Thylefors B y Négrel A. El impacto global del glaucoma. 1994. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486713/
 • Tielsch J, Sommer A, Katz J, Royall R, Quigley H y Javitt J. Variaciones raciales en la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto. The Baltimore Eye Survey. JAMA. 1991.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.