Wie zijn er kwetsbaarder voor COVID-19?

Hoewel het coronavirus elke bevolkingsgroep kan infecteren, zijn sommige mensen kwetsbaarder voor COVID-19 dan andere. Dit komt niet omdat het waarschijnlijker is dat ze besmet raken, maar omdat de gevolgen voor hen veel erger zijn. We zullen dit beter uitleggen in dit artikel.
Wie zijn er kwetsbaarder voor COVID-19?

Laatste update: 21 mei, 2020

Het feit dat er mensen zijn die veel kwetsbaarder voor COVID-19 zijn dan anderen, is misschien wel de echte urgentie achter de beperkings- en quarantainemaatregelen die wereldwijd worden genomen. Deze risicogroepen lijden het meest onder het virus dat hun lichaam binnenkomt.

De pandemie heeft zich voorbij landsgrenzen verspreid. Het virus dat zijn reis begon in de stad Wuhan in China, vermenigvuldigt zich nu angstaanjagend snel in bijna elk land ter de wereld.

Onderzoeken over het coronavirusgenoom (link in het Engels) hebben ontdekt dat het circulerende deeltje niet langer hetzelfde is als het oorspronkelijke deeltje dat China verliet. Hoewel het in wezen hetzelfde virus is, heeft het sindsdien zijn genetische informatie gemuteerd.

Het epidemiologische profiel lijkt echter hetzelfde te blijven. Het wordt tussen mensen overgedragen via ademhalingsdruppeltjes en het kan enige tijd op oppervlakken blijven zitten.

De overdracht van mens op mens van dit coronavirus is hoog. Het heeft een hoge overdrachtssnelheid tussen mensen dankzij de eiwitten in het deklaagje, die zich hechten aan menselijke celreceptoren. Het veroorzaakt de meeste schade aan de longblaasjes.

Niet alle mensen zijn echter even kwetsbaar voor COVID-19. In dit artikel vertellen we je welke kwetsbaarder zijn voor COVID-19, en dus het grootste risico lopen.

Ouderen behoren tot de meest kwetsbare groep

Een van de meest getroffen groepen die de gevolgen van het coronavirus ondervinden, zijn ouderen, vooral 65-plussers. Wetenschappers hebben opgemerkt dat het sterftecijfer boven 65-jarige leeftijd aanzienlijk toeneemt.

Volgens beschikbare gegevens veroorzaakt COVID-19 de dood bij bijna 4% van de geïnfecteerden, maar degenen die ouder zijn dan 80 jaar hebben een sterftecijfer van 15% als ze geïnfecteerd zijn. Deze statistieken tonen aan dat ouderen tijdens de pandemie meer aandacht en zorg nodig hebben.

Net als bij andere virale luchtweginfecties, zoals bijvoorbeeld seizoensgriep, profiteren deeltjes van ziekteverwekkers van de slechte conditie van verouderende ademhalingscellen. Het immuunsysteem reageert traag en de reactie komt daardoor niet op tijd.

Ouderen zijn ook kwetsbaarder voor COVID-19 omdat ze vaak lijden aan onderliggende aandoeningen die met hun leeftijd verband houden. Vooral diegenen met diabetes, hypertensie en kanker worden meer getroffen.

Ouderen zijn kwetsbaarder voor COVID-19

Chronisch zieken zijn ook kwetsbaarder voor COVID-19

Mensen die ook kwetsbaarder zijn voor COVID-19 zijn chronisch zieken. Tot deze groep moeten we mensen rekenen met:

  • Hartfalen
  • Diabetes
  • Nierfalen
  • Hoge bloeddruk
  • Chronische obstructieve longziekte
  • Kanker

Chronisch zieken lijden in veel gevallen niet alleen vanwege de specifieke aandoening waaraan ze lijden. Ze hebben ook extra last van de medicatie die ze gebruiken. De medicijnen zelf kunnen hun eigen respectievelijke bijwerkingen en interacties hebben.

Als we bijvoorbeeld kijken naar patiënten die anticoagulantia gebruiken, als ze geïnfecteerd raken en daardoor longontsteking krijgen, zullen de gevolgen voor hen veel ernstiger zijn. Door intensieve zorgprocedures kunnen bloedvaten bijvoorbeeld knappen. Vanwege de antistollingsmiddelen zal het vervolgens langer duren om zichzelf te herstellen.

Eén studie in het bijzonder (link in het Engels) bracht hart- en vaatziekten in verband met een verhoogd risico op overlijden door het coronavirus. De onderzochte patiënten hadden ook hoge biochemische ontstekingsniveaus in hun bloed.

De zorg heeft steun nodig

Andere groepen die kwetsbaarder voor COVID-19 kunnen zijn

Een andere groep die kwetsbaarder voor COVID-19 kunnen zijn, zijn zwangere vrouwen. De isolatiemaatregelen zijn hier echter uit voorzorg, aangezien er nog geen specifieke gegevens zijn over de risicofactoren.

Voor zover we weten is het risico voor zwangere vrouwen vergelijkbaar met dat van de rest van de bevolking. Dit wijkt af van de H1N1-grieppandemie in 2009, toen zwangere vrouwen wel erger leden.

Ook is verticale overdracht van het virus tot dusver niet bewezen. Er is dus geen bewijs dat COVID-19 de placenta passeert en van de moeder op de foetus overgaat.

Een ander wetenschappelijk onderzoek (link in het Engels) maakte onderscheid tussen degenen die door het coronavirus waren getroffen afhankelijk van hun bloedgroep. Voorlopige resultaten suggereren dat mensen met bloedgroep A een significant hoger risico lopen dan mensen met bloedgroep O. Het onderzoek was echter met een beperkt aantal deelnemers.

Om in gedachte te houden

Degenen die kwetsbaarder zijn voor COVID-19 lopen een aanzienlijk risico op complicaties die tot de dood kunnen leiden. We moeten dus extra zorg, hygiëne en sociaal isolement gebruiken bij deze risicogroepen.

Gezondheidssystemen over de hele wereld hebben simpelweg niet de bedruimte om aan de vraag te voldoen om voor mensen met ernstige ziekten te zorgen. We moeten dus ons steentje bijdragen om de infectiecurve af te vlakken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.