Wat is elektromagnetische overgevoeligheid precies?

Iemand die overgevoelig is voor elektriciteit, lijdt aan ongemakken bij blootstelling aan elektromagnetische velden. De wetenschap heeft echter nog niet vastgesteld of het kan worden geclassificeerd als een allergie of een andere soortgelijke aandoening.
Wat is elektromagnetische overgevoeligheid precies?

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Elektromagnetische overgevoeligheid is een onderwerp waar experts niet veel over praten. Hoewel er veel meldingen zijn van deze aandoening, heeft deze momenteel geen solide wetenschappelijke basis. Bovendien wordt de formele diagnose van deze aandoening (nog) niet erkend.

Als iemand last heeft van elektromagnetische overgevoeligheid, betekent dit dat ze een negatieve reactie ondergaan die zichtbare symptomen met zich meebrengt wanneer ze worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Ze variëren van ongemakken aan de ogen tot ernstigere aandoeningen.

Deze aandoening wordt elektromagnetische overgevoeligheid, maar ook wel elekroallergie of EHS genoemd. De wetenschap heeft geen consensus bereikt over deze kwestie, omdat er tegenstrijdig bewijs is over de kwestie.

Wat is elektromagnetische overgevoeligheid (EHS)?

Een vrouw met huiduitslag

Mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, hebben een intolerantie voor elektromagnetische velden. Als iemand met deze aandoening zichzelf aan deze straling blootstelt, zal hij of zij een reeks symptomen krijgen die grotendeels samenvallen met de symptomen die allergieën veroorzaken.

Elektromagnetische velden zijn klassieke velden (d.w.z. niet-kwantum), die worden geproduceerd door de versnelling van elektrische ladingen die worden afgegeven door onder andere:

Iemand die overgevoelig is voor elektromagnetische velden en daaraan wordt blootgesteld zal fysiek en/of emotioneel ongemak ondervinden. Op dit moment is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het bestaan van deze aandoening bevestigt.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die zich last van dit probleem hebben symptomen vertonen wanneer ze worden blootgesteld aan zowel echte als nep-elektromagnetische velden.

De Europese Commissie publiceerde in 2015 een rapport over deze aandoening. Het wees erop dat er geen bewijs is dat mensen een elektroallergie kunnen hebben, of dat er elektromagnetische overgevoeligheid bestaat. Het stelt echter ook dat verdere studies nodig zijn om dit te onderzoeken.

De symptomen

Veel artsen en wetenschappers zijn van mening dat in deze gevallen het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast (Spaanse link). Dit principe stelt dat in situaties waarin er geen sluitend bewijs is, men het beste het bestaan van de aandoening kan accepteren en dienovereenkomstig moet handelen.

Volgens beschikbare en niet-bevestigde gegevens veroorzaakt elektromagnetische overgevoeligheid mogelijk een breed spectrum aan klachten. Een paar voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • chronische vermoeidheid
 • terugkerende hoofdpijn
 • duizeligheid
 • nervositeit
 • tachycardie
 • verminderde concentratie
 • slapeloosheid
 • andere soortgelijke symptomen

Daarnaast verschijnen de symptomen van mensen die schijnbaar last hebben van elektromagnetische overgevoeligheid in drie fasen, die we hieronder zullen uitwerken.

Eerste fase

De klachten in deze fase zijn in wezen neurologisch van aard. Blootstelling aan elektromagnetische velden veroorzaakt diverse symptomen zoals hoofdpijn, oorsuizen, gevoelloosheid en tintelingen, duizeligheid, concentratiestoornissen, spijsverteringsstoornissen en tachycardie.

Tweede fase

In deze fase veroorzaakt de overgevoeligheid drie symptomen: chronische vermoeidheid, slapeloosheid en depressie. Daarnaast kunnen prikkelbaarheid, verbale agressiviteit en stemmingsstoornissen ook voorkomen.

Derde fase

Kinderen met elektromagnetische overgevoeligheid kunnen onder andere last hebben van hyperactiviteit en hun interesse in games en schoolwerk verliezen. Tieners kunnen zowel mentale en gedragsveranderingen ondergaan. Volwassenen kunnen last hebben van delirium en pseudo-dementie.

Een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is dat de symptomen verergeren als de patiënt wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden, maar verdwijnen als dit niet langer het geval is.

Deze toestand lijkt geleidelijk te verslechteren. Het heeft meer psychologische effecten bij kinderen, terwijl het juist meer neurodegeneratieve effecten heeft bij volwassenen.

Is er een behandeling voor elektromagnetische overgevoeligheid?

Een vrouw met hoofdpijn die haar mobiele telefoon vasthoudt

Elektromagnetische overgevoeligheid kan verschillende ongemakken veroorzaken.

Elektromagnetische overgevoeligheid is op dit moment nog geen erkende medische diagnose. Er is dan ook nog geen gestandaardiseerde behandeling of plan van aanpak voor.

Deskundigen die erkennen dat mensen overgevoelig kunnen zijn voor elektromagnetische velden, wijzen erop dat dit te wijten kan zijn aan een zwak immuunsysteem of een speciale kwetsbaarheid voor elektromagnetisme.

Sommige casusrapporten geven aan dat de situatie van de patiënt progressief verslechtert. Daarom raden experts aan om enkele gewoonten te veranderen, om blootstelling aan elektromagnetische velden zoveel mogelijk te verminderen. Denk hierbij aan:

 • het luchten van je huis, elke dag gedurende 15 minuten.
 • het vervangen van zowel wifi-netwerken door bekabelde verbindingen als draadloze telefoons door vaste lijnen.
 • inhuren van een specialist in om de belangrijkste stralingsbronnen in je huis op te sporen. Hierdoor kun je wijzigingen aanbrengen om de blootstelling van de getroffen persoon te verminderen.
 • het dragen van kleding van natuurlijke vezels, zoals katoen of wol. Synthetische materialen bevorderen statische elektriciteit. Daarom raden experts deze af voor mensen met elektromagnetische overgevoeligheid.
 • je mobiele telefoon alleen voor essentiële taken te gebruiken. Doe dit zoveel mogelijk buiten en gebruik de speaker zodat je hem niet dicht bij je hoofd hoeft te brengen.
 • het verwijderen van elektrische apparaten en dergelijke uit je slaapkamer. Het is het beste om de stekker uit het stopcontact te halen als je ze niet gebruikt.

Tot slot moeten mensen die last hebben van elektromagnetische overgevoeligheid zichzelf zo min mogelijk blootstellen aan elektromagnetische velden. Op deze manier is het mogelijk dat de symptomen die zij ervaren afnemen in plaats van verergeren.

Laatste aanbevelingen

Tegenwoordig zijn er overal elektromagnetische velden. Elektrische of elektronische apparaten zijn niet de enige bronnen van deze straling. In feite zijn deze velden overal om ons heen.

De aarde zelf heeft al een eigen magnetisch veld. Daarnaast is de straling die de zon elke dag op de aarde werpt veel hoger dan de hoeveelheid die een gsm-antenne uitzendt.

Gezien het bovenstaande is het vrijwel onmogelijk om ‘elektromagnetische stralingsvrije’ ruimtes te creëren. Onderzoeken zullen moeten uitwijzen of deze overgevoeligheid daadwerkelijk bestaat of niet.

Los daarvan is het gezond om van tijd tot tijd de verbinding met elektronische apparaten te verbreken. Je kunt van deze tijd profiteren om van de natuur te genieten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.