Wat is een sociopaat en wat is het verschil met een psychopaat?

Is het waar dat een sociopaat gemaakt wordt en een psychopaat geboren? De verschillen tussen de ene persoonlijkheidsstoornis en de andere zijn niet gemakkelijk vast te stellen. In dit artikel zullen we echter proberen wat licht op dit onderwerp te laten schijnen.
Wat is een sociopaat en wat is het verschil met een psychopaat?
Elena Sanz

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Elena Sanz.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 01 november, 2022

Sociopathie en psychopathie worden soms als synoniem gebruikt. Beide termen verwijzen echter naar twee verschillende toestanden. In een paar woorden zouden we kunnen zeggen dat de sociopaat gemaakt wordt, terwijl een psychopaat geboren wordt. Daarom is het handig om deze twee begrippen apart te behandelen, want ze lijken niet zo veel op elkaar als veel mensen denken.

Beide diagnoses vallen wel samen in het feit dat ze beide onder de categorie antisociale persoonlijkheidsstoornis vallen. Het MSD Handboek (Spaanse link) definieert die als volgt: “een algemeen patroon van minachting voor de gevolgen en rechten van anderen.” Dit zijn mensen die op een bepaalde manier handelen om de redenen die we hieronder zullen zien.

Gebroken jeugd en sociopathie

Laten we beginnen met het begrijpen van de geest van iemand die een sociopaat is. Daartoe bekijken we het echte geval van een meisje: Beth Thomas.

Over het onderwerp zijn verschillende studies en onderzoeken gedaan. Dit meisje werd, samen met haar broer, seksueel misbruikt door haar vader. Beth kwam bij pleegouders terecht, bij wie ze heel vreemde houdingen begon te vertonen.

Het meisje deed dieren en haar eigen broer pijn (vooral de geslachtsdelen). Ze was bijna altijd uitdagend en masturbeerde in het openbaar.

Beth was nog maar een kind, wiens jeugd verbrijzeld was door het geweld dat haar vader haar van jongs af aan had aangedaan. Dit is de video van een zeer onthullend interview met haar.

We denken dat je dit artikel misschien ook wel leuk vindt om te lezen:
7 tips om te ontdekken of je een relatie hebt met een manipulator

Zou Beth Thomas echter een normaal leven kunnen leiden? Het antwoord is ja.

Zoals we in het begin al zeiden, wordt sociopathie gemaakt en kan het behandeld worden. Beth is momenteel verpleegster en leidt een normaal leven. Ze heeft therapie moeten volgen om te leren omgaan met de uitdagende houdingen en gedragingen die ze tegenover andere mensen had.

Een sociopaat is nog steeds iemand die een psychisch probleem heeft, dat behandeld kan worden om zonder moeilijkheden in de maatschappij te kunnen leven. Al deze gedragsproblemen hoeven, als ze vanaf het begin behandeld worden, in het volwassen leven niet meer aanwezig te zijn.

Therapie is essentieel, en bewust zijn van het feit dat je een sociopaat bent ook.

Hoe ziet een sociopaat eruit?

Hierna kunnen we uitleggen dat een sociopaat een emotioneel onstabiel persoon is die handelt op basis van impulsen. Deze persoon plant niets; hij is ook niet van plan een ander mens of een dier kwaad te doen.

De meeste sociopaten zijn sociopaten omdat ze traumatische ervaringen in de kindertijd hebben gehad, zoals Beth Thomas. Hieruit blijkt dus hoe belangrijk de kindertijd is in de ontwikkeling van elk mens.

Psychopathie: Als de hersenen anders zijn

We hebben het al gehad over hoe een sociopaat is, maar wat gebeurt er in het geval van psychopaten? In deze situaties vinden we mensen die verschillende hersenen hebben.

Sommige onderzoeken en studies, zoals die van Hersensymmetrieën bij psychopathie (Spaanse link), hebben duidelijke verschillen aangetoond in de hersenstructuur van mensen die als psychopaat gediagnosticeerd zijn.

Er zijn ook problemen in de prefrontale cortex, waardoor de hersenen anders zijn vanaf het eerste moment dat een mens geboren wordt. Daarom kunnen we zeggen dat de psychopaat geboren wordt; hij of zij hoeft geen traumatische jeugd te hebben, want het zijn hun hersenen die bepaalde kenmerken vertonen. Dit is het belangrijkste verschil tussen een sociopaat en een psychopaat.

Brein
MRI-beelden van verschillende studies hebben bevestigd dat de hersenen van psychopaten anders zijn, zowel in hun structuur als in hun functie.

Hoe ziet een psychopaat eruit?

Nu we dit allemaal weten, kunnen we vaststellen dat een psychopaat iemand is die een duidelijke afwezigheid van empathie vertoont. Daarom gebruikt hij of zij anderen voor zijn of haar eigen voordeel.

Deze persoon is niet in staat echte vriendschappen aan te gaan. Bovendien is hij of zij zich bewust van elke stap die hij of zij zet en plant hij die. Er is geen genezing, hoewel cognitieve gedragstherapie tot op zekere hoogte effectief kan zijn.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt dit artikel misschien ook leuk om te lezen:
Kleurenpsychologie: wat is het?

Is een sociopaat en een psychopaat een moordenaar?

Door een algemeen gebrek aan kennis worden sociopathie en psychopathie vaak verward met mensen die in staat zijn een moord te plegen. De diagnose van deze stoornissen betekent echter niet dat deze persoon in staat is een ander mens te doden. Dit betekent echter niet dat er geen gevallen zijn waarin dat wel kan gebeuren.

Laten we rekening houden met de impulsiviteit van de sociopaat en het gebrek aan empathie van de psychopaat. Dit kan hen er in bepaalde omstandigheden toe brengen te doden. Maar niet alle sociopaten en psychopaten zijn moordenaars; evenmin hebben alle moordenaars een van deze twee stoornissen.

Sociopaten en psychopaten moeten ons niet afschrikken. Er zijn mensen die geen van beide stoornissen hebben en ook manipuleren, weinig empathie hebben, impulsief zijn, en dieren en mensen kwaad doen.

Kennis van deze soorten antisociale persoonlijkheidsstoornissen helpt ons begrijpen waarom sommige mensen op een bepaalde manier handelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Cajal, M., Irurzún, JI., Nadal, Z., Solimena, N., Widensky, BS., Reyes, P., & Díaz Videla, M. (2018). Psicopatía, criminalidad y maltrato animal. Antrozoología, multidisciplinario campo de investigación, 112-133.
  • Ericksen, L., & do Nascimento, M. C. L. M. (2018). PSICOPATIA, INFÂNCIA E (IR) REVERSIBILIDADE. Revista FIDES9(1), 77-100.
  • Macedo, F. L., & Masnini, L. A. (2019). Psicopatia e sociopatia: uma revisão da literatura. Revista InterCiência-IMES Catanduva1(3), 52-52.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.