Wat is een hiërarchie van waarden?

De hiërarchie van waarden is de structuur die ons in staat stelt te bepalen welke aspecten van het leven voor ons het belangrijkst zijn. Weet jij de jouwe al?
Wat is een hiërarchie van waarden?

Laatste update: 14 september, 2023

Wat voor jou belangrijk is, hoeft niet voor iedereen belangrijk te zijn; zo is het nu eenmaal. We bezitten allemaal een mentale structuur waarin we aspecten van het leven verschillend waarderen, zoals geld, religie, familie, werk, enz. In die zin ontwikkelen we allemaal een hiërarchie van waarden.

Ieder mens interpreteert de werkelijkheid volgens zijn of haar geloofssysteem. Deze worden onder meer gevormd door opvoeding, onderwijs, persoonlijke ervaringen, persoonlijkheid en culturele context. Laten we dit onderwerp eens nader bekijken.

Wat is een hiërarchie van waarden?

Voordat we definiëren wat een hiërarchie van waarden is, is het belangrijk te weten wat we bedoelen met waarden. In die zin zijn waarden de principes en kwaliteiten die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen goed en slecht, goed en fout, aangenaam en onaangenaam. Daarom sturen ze ons individuele en sociale gedrag.

Nu is de hiërarchie van waarden een mentale structuur waarin we ze ordenen naar hun belang, zodanig dat sommige belangrijker worden dan andere. Voor mij zijn bijvoorbeeld familie en liefde de belangrijkste waarden, terwijl dat voor anderen werk en materiële goederen kunnen zijn.

Het is goed om te benadrukken dat de volgorde van de hiërarchie per individu zal verschillen en afhangt van de sociale, culturele en religieuze context. Desalniettemin hebben samenhangende sociale groepen (zoals het gezin of religieuze gemeenschappen) de neiging een tamelijk vergelijkbare hiërarchische volgorde aan te houden.

Evenzo is de hiërarchie van waarden geen onveranderlijk geheel. Integendeel, ze verandert naarmate de persoon nieuwe ervaringen opdoet en andere perspectieven aanneemt.

Ontdek meer over waarden in dit artikel:
10 waarden die je je kinderen moet leren

Kenmerken

Geld
Geld is een aspect dat in verschillende waardehiërarchieën een belangrijke rol speelt. Voor sommigen is het niet belangrijk en voor anderen is het alles.

Om onze hiërarchie van waarden vast te stellen, moeten we eerst een duidelijk beeld hebben van het idee. Daarvoor zijn hier de meest bepalende kenmerken ervan:

 • De waarden waaruit het bestaat hebben twee polen: een positieve en een negatieve.
 • Het wordt gepresenteerd in de vorm van een rangorde, gaande van het slechtste naar het beste.
 • De volgorde van de hiërarchie hangt af van sociale, morele en ethische aspecten.
 • Ze zijn flexibel, zodat ze in de loop van de tijd kunnen veranderen, afhankelijk van ervaringen en behoeften.

Elementen

De waardenhiërarchie bestaat uit de volgende elementen:

 • De persoon. Die bepaalt welke waarden het belangrijkst zijn volgens zijn of haar behoeften, interesses, verlangens, opvoeding en sociale en culturele context.
 • Waardenkwaliteiten. Deze hebben te maken met iemands persoonlijke voorkeur en interpretatie (positief of negatief) vanuit een sociaal perspectief.
 • De situatie van de persoon. We hebben het hier over hun huidige omstandigheden. Dit is het meest instabiele element.

Soorten waarden

Om een hiërarchie van waarden op te stellen, is het ook belangrijk om te weten hoe je de verscheidenheid aan waarden die er bestaan kunt identificeren. Daartoe brengen we een indeling per type.

Universeel

Dit zijn waarden die voor de meeste mensen dezelfde waarde hebben. Daaronder zijn respect, vrijheid, vriendelijkheid, solidariteit, liefde, eerlijkheid, vriendschap, vrede en moed.

Religieuze

Ze vertegenwoordigen de principes en gedragingen die mensen aannemen volgens de godsdienst of het dogma dat ze belijden. Deze waarden staan meestal in heilige teksten en zijn van generatie op generatie overgedragen.

Moreel

Ze worden verworven op basis van ervaring. Ook worden ze meestal geërfd of door de samenleving aan haar burgers overgedragen. Ze omvatten loyaliteit, tolerantie, vrijgevigheid, verantwoordelijkheid en respect.

Biologisch

Deze komen voort uit de basisbehoeften van de mens, zoals voedsel, gezondheid, huisvesting, persoonlijke verzorging en hygiëne.

Economisch

Deze omvatten waarden die de mens verbeteren, waardoor hij betere levensomstandigheden krijgt. Enkele voorbeelden zijn productiviteit, sparen, succes en rijkdom.

Esthetisch

Deze verwijzen naar gevoelens van plezier, bewondering of ongenoegen die ontstaan bij het beschouwen van een werk, een sport, een persoon, een voorwerp, een dier, enz. Bijvoorbeeld, harmonie, perfectie, delicatesse en obsceniteit.

Pragmatisch

Dit zijn gevoelens die je verbinden met de tastbare werkelijkheid of het materiële deel van het leven. Bijvoorbeeld, organisatie, doorzettingsvermogen, of geld.

Spiritueel

Dit verwijst naar waarden die door de geest, psyche, of geest worden vastgelegd. Dat wil zeggen, ze hebben geen betrekking op het lichaam. Daaronder zijn harmonie, geloof, hoop, liefde, naastenliefde en genade.

Sociaal-cultureel

Dit verwijst naar principes die het handelen van het individu in de samenleving bepalen, zoals eerlijkheid verantwoordelijkheid, samenwerking, vertrouwen, respect, enz.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in dit artikel:
Waarden thuis: het geheim van een succesvolle generatie

Max Scheler’s hiërarchie van waarden

Vrouw is aan het bidden
Religie is in staat waarden in mensen te bepalen, omdat het een specifieke context bepaalt van wat als goed of slecht wordt beschouwd.

Om beter te begrijpen waaruit deze structuur bestaat, presenteren we de hiërarchie van waarden voorgesteld door de Duitse filosoof Max Scheler (1874 – 1928). Hierin ordent hij de principes die de houding van de mens sturen naar wat hij belangrijk vindt.

Laten we niet vergeten dat dit een subjectieve structuur is. Ieder mens kan de zijne vaststellen volgens zijn prioriteiten.

Dat gezegd hebbende, is Max Scheler’s hiërarchie van waarden, beginnend van het laagste naar het hoogste niveau van belang, als volgt:

 • Waarden van aangenaamheid. Ook wel hedonistische waarden genoemd, komen deze overeen met affectieve toestanden die ons in staat stellen plezier en pijn te ervaren.
 • Vitale waarden. Deze hebben betrekking op het lichamelijke leven – die met gezondheid, ziekte en instinct te maken hebben.
 • Spirituele waarden. Die welke we via onze geest kunnen bevatten en waarbij het lichamelijke niet betrokken is.
 • Religieuze waarden. Voor Scheler zijn dit de belangrijkste. Ze bestaan uit het heilige en het goddelijke, dat wil zeggen het heilige en het profane. Ze hebben ook te maken met geloof en ongeloof.

Het belang van een hiërarchie van waarden

Het hebben van een duidelijke hiërarchie van waarden is van het grootste belang, omdat het een nuttig instrument is om ons handelen te sturen op basis van principes. Bovendien is het een manier om onszelf te leren kennen, omdat de belangrijkste waarden deel uitmaken van onze identiteit.

Op zijn beurt heeft het een heilzame functie voor de samenleving. Naarmate elk individu een gemeenschappelijke hiërarchie van waarden vormt (samengesteld uit sociaal wenselijke waarden), zal er meer evenwicht en harmonie in de groep zijn. Waar wacht je dus nog op om de jouwe te vormen?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.