10 waarden die je je kinderen moet leren

02 november, 2018
Er zijn veel waarden die je je kinderen moet leren zodat ze volwassenen worden die in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Zo kunnen ze functioneren in hun eigen sociale context. In dit artikel kun je ontdekken wat de belangrijkste waarden zijn die een kind zou moeten leren.

Ouders spelen een leidende rol in de opvoeding van hun kinderen. Tijdens de eerste jaren van het leven van een kind zijn de ouders verantwoordelijk voor het aanleren van goed en kwaad. Hoewel kinderen nog vele jaren blijven leren, is het echt belangrijk dat ouders hun kinderen goede waarden leren.

Deze waarden zijn niet enkel belangrijk voor hun gedragsontwikkeling, ze beïnvloeden ook het zelfrespect van je kind en het vermogen om zich correct te gedragen in verschillende sociale situaties. Daarnaast zijn het deugden die een leven lang mee gaan en deel uitmaken van ieders persoonlijkheid.

Onthou echter wel dat kinderen het beste leren als je zelf het goede voorbeeld geeft. Daarom is het belangrijk dat ouders deze waarden dagelijks in de praktijk brengen voordat ze proberen hun kinderen te onderwijzen over verantwoordelijkheid, vriendelijkheid of welke andere waarde dan ook.

Het is nutteloos om te proberen een kind een goede les te laten leren als dit gedrag niet wordt weerspiegeld in hun familie. Daarom gaat het niet alleen om het onderwijzen van waarden, maar om het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan.

Welke waarden zou je je kinderen moeten leren?

1. Eerlijkheid

Waarden moeten bij kinderen al van jonge leeftijd worden bij gebracht

Eerlijkheid is een waarde die moet worden geleerd vanaf de vroege kinderjaren. Het is waarschijnlijk dat kinderen op een gegeven moment kiezen om te liegen of hun acties te verdoezelen om te voorkomen dat ze gestraft worden. Dat is precies wanneer je hen het belang van eerlijkheid moet leren, zodat ze als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.

2. Tolerantie

In een gevarieerde wereld zoals we deze tegenwoordig kennen, is dit een heel belangrijke waarde. Het is belangrijk dat kinderen verschillende meningen, culturen, rassen en religies begrijpen en accepteren. Kinderen moeten voor gezonde menselijke relaties ook begrijpen dat niet iedereen hetzelfde is.

3. Eerbied

Eén van de eerste waarden die je je kinderen moet leren, is respect. Deze deugd is essentieel voor mensen om als gemeenschap te kunnen bestaan. Het is belangrijk dat ze tijdens hun eerste levensjaren leren om hun stem niet te verheffen, mensen die ouder zijn te respecteren en de huisregels te gehoorzamen.

4. Verantwoordelijkheid

Deze waarde aan kinderen leren, houdt in dat ze begrijpen dat alles positieve en negatieve gevolgen heeft en dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn acties. Allereerst helpt deze waarde het kind bepaalde taken uit te voeren en zijn of haar verantwoordelijkheden te vervullen.

5. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een belangrijke waarde

Vriendelijkheid is een eigenschap die sociale relaties versterkt, maar ook familiebanden. Daarom moeten kinderen leren om aardig te zijn voor anderen, ook op hun ‘slechte’ dagen. Ze moeten begrijpen dat een slecht humeur geen excuus is om te stoppen met het goed en correct behandelen van mensen.

6. Karakter

Karaktervorming gebeurt niet van de ene op de andere dag en vereist veel leren. Het is echter één van de waarden die je je kinderen moet aanleren zodat ze kunnen leren om hun eigen beslissingen te nemen door altijd zichzelf en anderen te respecteren.

7. Zelfvertrouwen

Het hebben van een goed gevoel van eigenwaarde zal cruciaal zijn in veel gebieden van het leven van je kind. Zelfvertrouwen beïnvloedt namelijk het vermogen om te leven zonder te veel druk en moeilijkheden. Daarom moet je het kind leren zichzelf te accepteren en bepaalde gedragingen niet van anderen te accepteren.

8. Samenwerking

Het aanleren van samenwerking tussen kinderen moedigt hen aan om als een team te werken wanneer dat nodig is. Leren om hun krachten te bundelen om hun doelen te bereiken betekent dat ze weten dat ze op een bepaald moment in hun leven een helpende hand nodig hebben.

9. Empathie

Empathie is één van de waarden die je je kinderen moet leren

Een manier om empathie bij kinderen te ontwikkelen, is door gevoeligheid aanmoedigen. Met andere woorden, het zal hen helpen om zichzelf in andermans schoenen te verplaatsen en op die manier te voelen wat de andere voelt. Hoewel deze deugd zich spontaan kan ontwikkelen, is het soms nodig deze te versterken.

10. Vergiffenis

Leren om fouten te erkennen, zich te verontschuldigen en te vergeven zijn essentiële eigenschappen. In het begin zullen ze moeite hebben om ze te begrijpen, omdat kinderen een egocentrisch stadium doormaken waarin ze hun fouten niet accepteren.

Als we echter de betekenis van vergeving bespreken, zullen ze geleidelijk aan begrijpen hoe belangrijk het is. In de toekomst zal dit voorkomen dat ze wrok koesteren of andere slechte gevoelens hebben.

Heb je je kinderen deze waarden al geleerd? Vergeet dan niet elke dag het goede voorbeeld te geven. Door hen deze waarden te leren en ze dagelijks te beoefenen, zullen ze  namelijk opgroeien tot oprechte burgers. 

  • Fincham, F.D., Hall, J.H., Beach, S.R.H., and Casullo, M.M. (2002). Las razones para perdonar. Concepciones populares o teorías implícitas. Psicodebate 7. Psicología, Cultura y Sociedad 9, 9–20.
  • González-Pienda, J.A., Carlos Núñez Pérez, J., Glez-Pumariega, S., and Garcia García, M.S. (1997). Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema 9, 271–289.
  • Parra Ortiz, J.M. (2004). La Educación En Valores. La Educacion En Valores 1, 69–88.