Waarden thuis: het geheim van een succesvolle generatie

Waarden zijn fundamentele overtuigingen die als basis dienen voor onze beslissingen. Ze bepalen hoe we handelen en met welke houding we door het leven gaan, inclusief hoeveel succes we kunnen bereiken.
Waarden thuis: het geheim van een succesvolle generatie

Laatste update: 02 april, 2019

“Niemand heeft meer waarden!” Dat is wat je vandaag de dag vaak hoort. Volgens velen van een paar generaties geleden zijn de normen en waarden die thuis ooit de trots van een familie waren nu volledig vergeten. Deze stellen ons echter in staat om een vreedzamere samenleving op te bouwen.

We moeten onze kinderen goede familie- en sociale waarden bijbrengen en ze vanaf het begin leren hoe ze in het dagelijks leven toegepast moeten worden. Waarden bepalen immers hun persoonlijkheid en de houding die ze gedurende hun hele volwassen leven zullen hebben.

Wat zijn waarden thuis?

Sommige personen definiëren ze als fundamentele overtuigingen waarop de persoonlijkheid van een mens is gebouwd en die als leidraad dienen voor de beslissingen die ze nemen en de acties die ze ondernemen.

Anderen beschouwen waarden als kwaliteiten die een persoon oriënteren bij het maken van keuzes, bepaalde activiteiten wel of niet ondernemen en bepaalde aspecten van het leven waarderen.

Waarden zorgen ervoor dat we ons op een bepaalde manier gedragen in moreel uitdagende situaties. Wanneer we handelen vanuit de principes en waarden die we thuis geleerd hebben, voelen we een uniek gevoel van heelheid en tevredenheid.

We kunnen zeggen dat waarden bepalen hoe we handelen in situaties die het leven creëert. Elk geval is een voorbeeld dat we aan onze kinderen geven. Als ouders moeten we dus hun grootste rolmodel zijn. Zo eenvoudig is het bijna: opvoeden door middel van het goede voorbeeld geven.

Om die reden is het belangrijk om heel voorzichtig te zijn met hoe we op dingen reageren. Het is een essentieel onderdeel van onze kinderen goede waarden en principes bijbrengen.

Het is onze verantwoordelijkheid om ze vanaf hun prille jeugd in te prenten, ook als het soms lijkt dat ze het niet begrijpen. Ze begrijpen immers meestal veel meer dan we denken.

Welke waarden moeten we onze kinderen thuis bijbrengen?

Waarden thuis

Elk gezin leeft in hun eigen kleine wereldje, met hun eigen regels en gedragsnormen. Over het algemeen worden waarden van de ene generatie op de andere doorgegeven. Je geeft dus in andere woorden de waarden door die je ouders je geleerd hebben en je hebt ook je eigen voorkeuren.

We moeten vermelden dat de waarden van personen ook beïnvloed kunnen worden door onder andere hun omgeving, cultuur, vrienden en ervaringen. Hieronder delen we echter enkele van de belangrijkste waarden die we onze kinderen moeten bijbrengen, zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen bereiken.

1. Dankbaarheid

Dankbaarheid is een waarde die geassocieerd wordt met het erkennen van de goede dingen die men ontvangt. Het heeft ook te maken met het voelen en het uiten van dankbaarheid aan hen die ons hebben beloond met hun geschenken en tijd. Onze kinderen leren dankbaar te zijn, kan hen op het goede pad brengen.

Dankbaarheid kan op allerlei manieren uitgedrukt worden. Een glimlach, een knuffel, een eenvoudige ‘dank je wel’, lichtjes knijpen in een hand… Iedereen kan dankbaarheid uitdrukken.

2. Respect

Deze waarde is de basis van alle menselijke relaties. Respect betekent het erkennen van het goede in mensen en hun onafhankelijkheid. Als je iemand respecteert, accepteer je zijn of haar recht om anders te zijn en anders te handelen dan jij. Respect maakt het mogelijk om in vrede samen te leven.

3. Eerlijkheid

Moeder met kind

Een andere fundamentele waarde om onze kinderen bij te brengen is eerlijkheid. Het is een basiswaarde die ons helpt om in waarheid te leven. Eerlijk zijn moedigt vertrouwen aan.

Andere waarden komen voort uit eerlijkheid, zoals integriteit, rechtvaardigheid en waarheid. Probeer eerlijk te leven als je je kinderen op een harmonieuze manier wilt opvoeden.

4. Verantwoordelijkheid

Het aanleren van de waarde van verantwoordelijkheid aan je kinderen zal toewijding vereisen. Verantwoordelijkheid is nauw verbonden met betrokkenheid.

Wanneer je je verplichtingen in het gezin, op het werk en in het land nakomt, laat je je kinderen het belang van deze waarde zien. Verantwoordelijkheid heeft onder andere ook te maken met het accepteren van de gevolgen van je daden.

5. Vrijgevigheid

Vrijgevigheid is één van de mooiste dingen om te zien in een mens. Het is vergelijkbaar met empathie, zich bewust zijn van de behoeften van andere mensen en bereid zijn om hen te helpen wanneer dat nodig is. Vrijgevige mensen vinden het leuk om te delen. Het geeft hen voldoening.

Het is normaal dat kinderen, vooral de allerkleinsten, denken dat alles van hen is. Dat betekent echter niet dat ze egoïstisch zijn, het is natuurlijk. We moeten echter wel ingrijpen en ze corrigeren zodat ze vrijgevig opgroeien.

6. Nederigheid

Gelukkige moeder en kind

Als ouders moeten we nederige harten hebben, zodat onze kinderen ons kopiëren en niet opgroeien alsof ze beter zijn dan anderen. Door hen te leren nederig te zijn, zullen ze zichzelf beter leren kennen, aangezien ze dan niet zullen aarzelen om hun fouten te accepteren.

Nederigheid helpt mensen om hun zwakheden te overwinnen en hun krachten eigen te maken. Mensen die nederig werken krijgen geen gedachten van grootheid in hun hoofd. In de zuivere woorden van Moeder Teresa: “Nederigheid bestaat uit het verbergen van onze krachten en anderen ze te laten ontdekken.”

Reflectie

Deze lijst zou niet compleet zijn als we eindigen zonder andere fundamentele waarden te noemen: vrede, liefde, rechtvaardigheid, vrijheid, tolerantie, solidariteit, vriendschap en goedheid. Ze zijn even universeel als fundamenteel voor de menselijke samenleving. Elke persoon zal prioriteit geven aan sommige waarden ten opzichte van andere.

Er zijn veel factoren die hierbij een rol spelen. Toch is het belangrijk om je bij de opvoeding te richten op het bijbrengen van deze waarden thuis. Alleen dan zullen we helpen om een succesvolle generatie te creëren, met de moraliteit die nodig is om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.