Wat is de WISC-test en wanneer gebruik je deze?

Je kan de WISC-test bij elk kind tussen de leeftijd van 6 en 16 jaar oud uitvoeren. Toch is deze test vooral geschikt om hoge intelligentie, leerstoornissen of verstandelijke beperkingen vast te stellen.
Wat is de WISC-test en wanneer gebruik je deze?

Geschreven door Virginia Martínez

Laatste update: 24 augustus, 2022

De Wechsler Intelligence Scale for Children of de WISC-test is een instrument om het IQ te bepalen bij kinderen die jonger zijn dan 16. In dit artikel bespreken we de belangrijkste kenmerken van de WISC-test.

In 1949 werd de eerste uitgave gepubliceerd. Sindsdien hebben deskundigen de test echter verbeterd en gemoderniseerd. De meest moderne versie, de WISC-V, werd in 2014 uitgegeven.

Wat is de WISC-test precies?

Wat is de WISC-test precies

De WISC-test heeft als doel het leerproces te beoordelen tijdens de schooljaren van een kind. Deze test is immers een intelligentietest die bij kinderen en tieners tussen de leeftijd van 6 tot 16 jaar toepasbaar is. Het omvat dus vooral de onderwijsniveaus van het basis- en het secundair onderwijs.

Deze test werd voor het eerst in 1949 gepubliceerd. Het was toen een versie van de Wechsler-Bellevue Intelligentie Scale. Na meerdere versies, moderniseringen en verbeteringen is de test echter één van de beste meetinstrumenten van de intelligentie bij kinderen geworden.

Psychologen en onderwijsdeskundigen passen het vaak toe op scholen en gespecialiseerde centra overal ter wereld.

Wat evalueert de WISC-test?

In het algemeen beoordeelt de WISC-test vijf aspecten van het intelligentieniveau:

 • Het verbale begrip. De naam zegt het al. Dit weerspiegelt het vermogen van het kind om op een verbale manier te redeneren. In dit geval is het aspect ook nauw verbonden met de semantische kennis van het kind.
 • Visueel-ruimtelijk inzicht. Dit is een weergave van hoe het kind visuele details en relaties begrijpt om puzzels op te lossen en geometrische ontwerpen op te bouwen.
 • Vloeiend redeneren. Dit weerspiegelt het vermogen om gehoorde of geziene informatie vast te houden en daarna ook te manipuleren.
 • Het werk-geheugen. Dit aspect weerspiegelt het vermogen om gehoorde of geziene informatie op te slaan en te manipuleren.
 • De snelheid van verwerken. Dit weerspiegelt het vermogen van het kind om correcte beslissingen te nemen.

Nadat men de verschillende aspecten gemeten heeft, vergelijkt men de score van het kind met de gemiddelde score voor zijn leeftijd. De leeftijd is dus een bepalende factor in het eindresultaat.

Precies om die reden past men de WISC-test meestal toe bij individuen van wie men het IQ wil bepalen. Je kan de test echter eigenlijk bij elk kind uitvoeren. De test wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om hoge intelligentie, leerstoornissen of verstandelijke beperkingen te diagnosticeren.

Welke soort testen omvat de WISC?

Welke soort testen omvat de WISC-test

De WISC-test omvat de volgende tests:

 • Gelijkenissen en woordenschat om het verbale begrip te beoordelen.
 • Blokken en visuele puzzels om het visueel-ruimtelijk inzicht te bepalen.
 • Tabellen, schalen en rekenkunde voor de beoordeling van de index voor logisch redeneren.
 • Cijfers en foto’s voor de beoordeling van het werkgeheugen.
 • Codering, symbolen zoeken en schrappen om de snelheid van verwerking te bepalen.

Bovendien zijn de verschillende tests in verscheidene classificaties opgesplitst. We bedoelen hiermee dat ze afhangen van het soort reacties die ze aanvaarden of de prikkels die ze aanbieden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Items met vrij antwoord. Tests waarbij het kind gelijkenissen moet uitleggen tussen twee dingen, begrippen of raadsels verklaren, enzovoort.
 • Symbolen zoeken. Het kind moet aangeven of het gegeven symbool bij een bepaald model past.
 • Blokconstructie. Met blokken moeten de kinderen een getoond model namaken. Andere tests omvatten bovendien ook oefeningen waarbij ze tabellen moeten aanvullen of aangeven welke optie een onvolledig figuur aanvult.
 • Rekenkundige problemen. Kinderen moeten uit het hoofd eenvoudige wiskundige problemen oplossen.
 • Volgorde van letters en getallen. Hier moet het kind van groot naar klein of in alfabetische volgorde een reeks letters, getallen of ongeordende cijfers ordenen.
 • Beeldveld. Het kind moet verbanden leggen tussen afbeeldingen en getallen, sleutels, symbolen, enzovoort. Een typische test is bijvoorbeeld een specifiek dier vinden op een blad vol afbeeldingen van andere dingen of dieren.

Sommige tests zijn verbaal. Bij andere tests moet het kind met pen en papier gebruiken. Weer andere oefeningen zijn manueel.

Ook dit is een interessant artikel:
Hoe herken je een begaafd kind?

Hoe past men de WISC-test toe?

Een gekwalificeerde beroepskracht kan de WISC-test in openbare of privé-scholen of in privé-centra uitvoeren. Hij of zij kan dit zowel individueel als in een groep doen.

Ouders moeten echter weten dat deze test heel duur is. Dit heeft te maken met de kostprijs van het materiaal en de speciale training die de beroepskracht gevolgd moet hebben om in staat te zijn deze test toe te passen.

Bovendien hangt de duur van de test af van de snelheid van de reacties van het kind. Meestal duurt de testafname tussen één en anderhalf uur. De resultaten heeft men echter vaak onmiddellijk behalve wanneer vele kinderen de test tegelijkertijd uitvoeren.

De resultaten

De resultaten van de test

We hebben het eerder al vermeld. Specialisten vergelijken de score van het kind met de gemiddelde standaardscore. Een kind kan de volgende scores behalen:

 • score onder het gemiddelde
 • laag gemiddelde score
 • gemiddelde score
 • hoog gemiddelde score
 • hoge score
 • heel hoge score

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.
 • Wright, A. J. (2020). Equivalence of remote, digital administration and traditional, in-person administration of the Wechsler Intelligence Scale for Children, (WISC-V). Psychological assessment.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.