Wanneer is gezinstherapie noodzakelijk?

Heb je het gevoel dat je gezinsdynamiek conflicterend is? In dit artikel gaan we uitleggen wat gezinstherapie is en wanneer het noodzakelijk is.
Wanneer is gezinstherapie noodzakelijk?
Andrés Carrillo

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Andrés Carrillo.

Laatste update: 11 augustus, 2022

Menselijke sociale relaties zijn complex, zelfs tussen gezinsleden. Gezinstherapie is een psychotherapeutische benadering die tot doel heeft de interactie tussen gezinsleden te verbeteren.

In dit artikel leggen we uit wanneer het noodzakelijk is om met het hele gezin in therapie te gaan. Daarnaast zullen we enkele van de meest basale principes bekijken en je vertellen voor in welke situaties het effectief kan zijn.

Wat is gezinstherapie?

Het doel van gezinstherapie is het opsporen van de belangrijkste problemen waarmee de gezinsleden te maken hebben. Het is een therapeutisch begeleidingsproces dat zich richt op het verbeteren van het samenleven en alles wat daarbij komt kijken.

Tijdens gezinstherapie komt het vaak voor dat zaken als assertieve communicatie, frustratietolerantie en herkenning van de eigen emoties en die van anderen worden aangepakt. Dit wordt gedaan om het aanpassingsvermogen van de gezinsleden te verbeteren.

Gelicentieerde psychologen, therapeuten en, in sommige gevallen, klinische maatschappelijk werkers bieden dit soort therapie. Gezinstherapie is meestal kortdurend, omdat het hoofddoel is om specifieke problemen op te lossen.

Wat zijn de voordelen van gezinstherapie?

Een moeder en dochter in therapie

Soms hebben gezinnen professionele hulp nodig om hun communicatie te verbeteren.

Hieronder delen we een lijst met de belangrijkste voordelen van het bezoeken van een gezinstherapeut. Naast het verbeteren van assertieve communicatie heeft gezinstherapie namelijk ook nog andere belangrijke voordelen. Hieronder zullen we meer vertellen over gezinstherapie.

1. De deelname van het hele gezin is niet vereist

Hoewel deze therapie gericht is op het verbeteren van de gezinsdynamiek hoeven niet alle leden aanwezig te zijn. Alleen de gezinsleden die de behoefte voelen om dit te doen, hoeven deel te nemen aan de therapie.

De therapeut zal in staat zijn de nodige hulpmiddelen te verstrekken aan de mensen die de therapie bijwonen, zodat zij in hun gezin bepaalde veranderingen kunnen bewerkstelligen.

2. Het verbetert de communicatie

Communicatie zorgt voor gezonde familiebanden. In veel gevallen leidt slechte communicatie tot hevige conflicten in gezinnen. Zodra echter de communicatie verbetert, verminderen of eindigen de problemen.

Tijdens de eerste sessies moet de therapeut de rol van ‘vertaler’ spelen om een effectieve communicatie tussen de gezinsleden te bereiken. Ze zullen proberen te begrijpen wat er achter bepaalde gedragspatronen of een zin zit. Daarnaast zullen ze de leden van het gezin helpen om zichzelf duidelijk uit te drukken.

3. Gezinstherapie versterkt het vertrouwen in het gezin

Een ander aspect dat vaak tot conflicten in een gezin leidt, is wantrouwen. Wanneer er zich situaties hebben voorgedaan die het vertrouwen in een gezin vernietigen, verslechteren de relaties snel.

Om vertrouwen te ontwikkelen, moeten de gezinsleden begrijpen dat sommige dingen niet kunnen worden veranderd. Deze moeten ze leren accepteren en verder gaan. Ze zullen zich een stuk beter voelen als ze dat eenmaal doen.

Uiteindelijk zullen ze in staat zijn om weer vertrouwen te krijgen in de andere leden van hun familie. Dit proces verloopt echter niet altijd in alle gevallen op dezelfde manier. In sommige gezinnen kan het langer duren om relaties te herstellen.

4. Het voorkomt toekomstige problemen

In de psychologie wordt er onderscheid gemaakt tussen echte en schijnbare redenen. Wanneer iemand of een familie-eenheid in therapie gaat, doen ze dat om een ‘schijnbare reden’. Naarmate het proces vordert, zal de therapeut in staat zijn de echte redenen achter de problemen te ontdekken en te voorkomen dat ze verergeren of nieuwe conflicten veroorzaken.

5. Vermindert agressiviteit

Agressie komt van nature voor bij alle mensen en het stelt hen in staat om met bepaalde situaties om te gaan. Als we zeggen dat iemand agressief is, bedoelen we vaak dat ze vastberaden zijn. Het is niet altijd hetzelfde als gewelddadig zijn.

Bij familieconflicten komt het vaak voor dat slecht gekanaliseerde agressiviteit uiteindelijk uitmondt in huiselijk geweld. Daarom zou een van de belangrijkste doelen van de gezinstherapeut moeten zijn om agressiviteit te verminderen en de agressie van de gezinsleden te kanaliseren naar meer adaptieve methoden voor conflictoplossing.

Wanneer is gezinstherapie noodzakelijk?

Een verdrietig kind omdat zijn ouders ruzie hebben

Agressie is niet altijd hetzelfde als geweld. Het is echter de rol van de therapeut om de agressie te kanaliseren om grote problemen te voorkomen.

Een gezin heeft de hulp van een therapeut nodig wanneer ze in een situatie zijn beland die alle leden treft. Mensen proberen meestal eerst geïndividualiseerde hulp te zoeken. In het geval dat het echter het hele gezin betreft zal de therapeut gezinstherapie voorstellen.

Zoals we hierboven vermeldden, zullen mogelijk niet alle gezinsleden er voor kiezen om deel te nemen aan het proces. Het is het beste als elk gezinslid vrijwillig naar de gezinstherapie gaat, met de wens om therapeutische hulpmiddelen in hun dagelijks leven toe te passen.

Elk gezin heeft problemen. Wanneer conflicten echter terugkeren en intens worden, kan de gezinseenheid afbrokkelen. Daarom moet een gezinstherapeut worden geraadpleegd wanneer het ongemak langdurig en intens wordt.

De kenmerken van een gezond gezin

Een gezond gezin, als zoiets bestaat, is een gezin dat conflicten op een functionele manier onder ogen ziet zonder dat de onderlinge banden permanent worden aangetast. Bepaalde kenmerken zijn typerend voor gezonde gezinnen. We geven een aantal voorbeelden:

 • Respect voor de individuele verschillen van elk van de gezinsleden.
 • Goede zorg, zonder te vervallen in overbescherming of verwaarlozing.
 • Regels gericht op een gezond leven.
 • Regels die niet rigide zijn en die indien nodig kunnen worden versoepeld of aangepast.
 • Natuurlijke communicatie, zonder angst om zichzelf te uiten.

Wat te doen als je familie niet in gezinstherapie wil?

Als iemands familie weigert om in therapie te gaan, kunnen ze besluiten om alleen te gaan om essentiële communicatieve vaardigheden te verwerven. Vervolgens zouden ze kunnen proberen de andere gezinsleden vrijwillig bij het proces te betrekken.

In sommige gevallen kan de therapeut contact opnemen met familieleden om hen uit te nodigen voor een sessie. Het maakt dus niet uit of je besluit om alleen of met het hele gezin in therapie te gaan. Beide kunnen een eerste stap zijn die kan helpen om de situatie van je gezin te verbeteren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Andolfi, Profesor Maurizio. “Terapia Familiar.” Famila (2015): n. pag. Print.
 • Martha Laura Gutiérrez Fraire. “Cambios Modestos, Grandes Revoluciones. Terapia Familiar Crítica.” Carta Económica Regional 0.124 (2019): 211–216. Carta Económica Regional. Web.
 • “Psicopatología y Terapia Familiar: Una Relación Compleja.” Revista Mexicana de Investigación en Psicología 5.2 (2013): 175–183. Print.
 • Ozorio, Luiz Carlos. Valle, Maria Elizabeth Pascual. “Manual de Terapia Familiar.” Artmed (2009): n. pag. Print.
 • Minuchin, Salvador, and H Charles Fish Man. Técnicas De Terapia Familiar. Vol. 53. N.p., 2019. Print.
 • Fernández Alonso, Mª. “Violencia doméstica.” Revista clínica electrónica en atención primaria 12 (2007): 0001-3.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.