Waarom je moet vasten voor een bloedonderzoek

Patiënten zouden minstens acht uur niets moeten eten voordat er bloed wordt afgenomen. Dit is echter afhankelijk van het soort test. Vandaag zullen we je vertellen waarom dit zo is.
Waarom je moet vasten voor een bloedonderzoek

Laatste update: 06 november, 2020

Een bloedonderzoek is een van de meestvoorkomende soorten medische onderzoeken, omdat ze veel informatie geven over de gezondheid van iemand. Eigenlijk is het een routinematige en elementaire procedure als het gaat om een medische ingreep.

Over het algemeen moeten patiënten voor het bloedonderzoek minstens acht uur vasten en, indien mogelijk, ‘s ochtends hun bloed laten afnemen.

Bloedtesten kunnen helpen bij het analyseren van verschillende parameters. Vaak willen artsen specifieke tests laten doen om een bepaalde diagnose te bevestigen of uit te sluiten. Veel waarden zijn echter meer een kwestie van routine. Zo zijn er bijvoorbeeld bloedsuikerwaarden of de samenstelling van het bloed.

In het onderstaande artikel willen we ingaan op de vraag waarom patiënten moeten vasten voor het bloedonderzoek. Met andere woorden, waarom is het zo belangrijk om minstens acht uur voor de ingreep niets te eten en te drinken? We zullen deze vraag en meer beantwoorden.

Waar zijn bloedonderzoeken voor?

Bloedonderzoek bestaat uit het afnemen van bloed van de patiënt en het analyseren van het monster in een laboratorium. Ze laten artsen toe om veel verschillende aspecten van het lichaam te bestuderen om informatie te verkrijgen over de algemene gezondheid van de patiënten. Tegelijkertijd kan de informatie licht werpen op de toestand van een specifiek orgaan.

In het algemeen bevatten de bloedonderzoeken een differentiële telling van bloedcellen. Dit verwijst naar de concentratie van elk van de celtypes die zich in het bloed bevinden.

Met andere woorden, rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bovendien maakt dit het mogelijk om de vorm van deze cellen te observeren om er zeker van te zijn dat ze normaal zijn.

Op dezelfde manier maken bloedtesten de analyse van verschillende biochemische waarden mogelijk. Bijvoorbeeld het gehalte aan glucose of ijzer in het bloed van een persoon. Binnen deze groep van waarden kunnen we ook het volgende vermelden:

  • cholesterol
  • triglyceriden
  • schildklierenzymen
  • ureum
  • enzovoort

Al deze parameters zijn essentieel voor het opsporen van bepaalde ziekten. Zo helpen de waarden van de schildklierenzymen om een schildklieraandoening aan het licht te brengen. Tegelijkertijd kunnen ijzer en andere waarden artsen helpen om de aanwezigheid en de ernst van bloedarmoede vast te stellen.

Bovendien kunnen bloedonderzoeken zelfs helpen bij de mogelijkheid van bepaalde soorten tumoren. Deze tumoren werken door het vrijgeven van bepaalde stoffen die in de bloedbaan kunnen worden gevonden.

Een arts vult een formulier in voor een bloedtest

Waarom is het belangrijk om te vasten voor een bloedonderzoek?

Wanneer de dag komt dat je een bloedonderzoek moet laten doen, is het belangrijk om minstens acht uur van tevoren te vasten. Met andere woorden, consumeer geen voedsel of vloeistoffen (behalve water) vanaf de avond ervoor. Dat komt omdat het bloed eten en drinken absorbeert en dit kan bepaalde parameters veranderen.

Of een patiënt wel of niet moet vasten, en hoe lang, hangt echter af van welke tests er worden uitgevoerd. Als je arts bijvoorbeeld alleen een differentiële telling van bloedcellen heeft bepaald, dan is vasten misschien niet nodig. Als de glucosespiegel getest moeten worden, moeten volwassenen echter minstens acht uur en kinderen minstens drie uur van tevoren vasten.

Tegelijkertijd hoef je bij de analyse van de schildklierfunctie slechts vier uur van tevoren vasten. Als het gaat om het cholesterolgehalte, kunnen artsen aanbevelen om tot twaalf uur te vasten.

Een ander aspect om te overwegen is medicatie. Bepaalde medicijnen kunnen, net als voedingsmiddelen, waarden in het bloed veranderen. Artsen zijn zich hier over het algemeen van bewust en zullen kunnen zien of je moet stoppen met het innemen van medicijnen of niet.

Een wekker op een tafel naast een bord en bestek

Wat moet je nog meer in gedachten houden?

Gezondheidswerkers zullen meestal zelf aangeven wat je moet doen om het bloedonderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Ten eerste, naast het vasten, moet je roken vermijden net voor het bloedonderzoek. Dit komt omdat tabak het glucosegehalte kan veranderen.

Je kunt een beetje water drinken om je dorst te lessen. Het drinken van alcoholische dranken vóór het bloedonderzoek is echter niet toegestaan. Ook moet je de dag ervoor niet sporten, omdat dit bepaalde markers kan veranderen.

In ieder geval moet je altijd je arts raadplegen en instructies vragen voor je specifieke geval. Zoals we al hebben gezegd, kan het zijn dat sommige patiënten een pauze moeten nemen van hun medicijnen, terwijl anderen dat niet zullen doen.

Tegelijkertijd kan ook de tijd die een patiënt nodig heeft om te vasten voor het bloedonderzoek variëren. Daarom kunt je dit het beste persoonlijk met je arts bespreken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Quinn JG, Tansey EA, Johnson CD, Roe SM, Montgomery LE. Blood: tests used to assess the physiological and immunological properties of blood. Adv Physiol Educ. 2016;40(2):165-175. doi:10.1152/advan.00079.2015
  • Dean L. Blood Groups and Red Cell Antigens [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2005. Table 1, Complete blood count. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2263/table/ch1.T1/
  • Ortiz Sánchez, Y., García Tase, M. M., Rosales Arias, K. K., Vázquez Belizón, Y., & Fonseca Olivares, E. (2005). Interferencias de medicamentos con pruebas de laboratorios. Revista Cubana de Farmacia39(3).
  • McMillin JM. Blood Glucose. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990. Chapter 141. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK248/
  • Kackov S, Simundic AM, Gatti-Drnic A. Are patients well informed about the fasting requirements for laboratory blood testing?. Biochem Med (Zagreb). 2013;23(3):326-331. doi:10.11613/bm.2013.040

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.