De meest gebruikte medicijnen die het autorijden beïnvloeden

Een aantal medicijnen beïnvloeden de aandacht, concentratie en slaap. Als je ze consumeert, dan mag je niet autorijden of zware machines bedienen.
De meest gebruikte medicijnen die het autorijden beïnvloeden
Diego Pereira

Beoordeeld en goedgekeurd door de dokter Diego Pereira.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Wist je dat verschillende vaak gebruikte medicijnen het autorijden beïnvloeden? Er zijn zelfs diverse medicijnen die bepaalde bijwerkingen hebben, waarvan mensen zich niet bewust zijn dat ze gevaarlijk kunnen zijn.

We verstaan onder bijwerkingen ongewenste en onbedoelde gebeurtenissen die een patiënt kan verwachten wanneer hij met de behandeling van een medicijn begint. Eigenlijk alle verkrijgbare medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen variëren echter in ernst en frequentie.

 • Een aantal van deze effecten zijn misselijkheid, braken of buikpijn.
 • Ze kunnen ook slaperigheid veroorzaken, een toestand die het autorijden of het bedienen van zware machines ernstig beïnvloedt.

In dit artikel zullen we je meer vertellen over enkele veelgebruikte medicijnen die vanwege hun bijwerkingen het vermogen om auto te rijden kunnen beïnvloeden.

Vier medicijnen die het autorijden beïnvloeden

1. Benzodiazepines en autorijden

Verschillende soorten pillen

Benzodiazepines zijn geneesmiddelen die op het centrale zenuwstelsel inwerken. Ze zijn in staat om sedatieve, anticonvulsieve en slaapopwekkende effecten te veroorzaken.

Om deze reden worden ze veel gebruikt om angst, slapeloosheid en andere ziekten te behandelen, zoals epilepsie of alcoholontwenning. Het zijn de meest voorgeschreven psychotrope medicijnen, vooral door huisartsen.

In totaal gaat 15% van de patiënten die anxiolytica gebruiken en 1,6% van alle volwassenen in de leeftijd van 18 tot 79 van de algemene bevolking die gedurende een paar dagen of weken benzodiazepines voorgeschreven hebben gekregen, geleidelijk over op chronisch en vrijwel onbepaald gebruik van het medicijn.

Patiënten die meer dan de aangegeven dosis hebben ingenomen, kunnen last hebben van sedatie, verlies van coördinatie van bewegingen en ademhalingsdepressie, vooral als ze met alcohol worden ingenomen.

Ze kunnen ook een afname van aandacht, concentratie en motorische functie veroorzaken, zelfs bij therapeutische doses. Deze bijwerkingen hebben een grote invloed op het autorijden.

Benzodiazepines kunnen bovendien een depressie veroorzaken. Dat komt echter vaker voor bij patiënten die al een dergelijke stoornis hebben gehad in het verleden.

Nadat een patiënt deze medicijnen een tijd heeft ingenomen, kan hij aan het ontwenningssyndroom lijden als hij er abrupt mee stopt. Dit kan op zijn beurt onder meer leiden tot:

 • angst
 • prikkelbaarheid
 • trillingen
 • hallucinaties

Een aantal patiënten aan wie langdurige behandeling met benzodiazepinen in een lagere doses is voorgeschreven, kunnen last hebben van angst en slapeloosheid wanneer ze de medicatie stopzetten. Dit kan aan het ontbreken van medicatie of het terugkeren van de oorspronkelijke symptomen te wijten zijn.

2. Eerste generatie of klassieke antihistaminica

In tegenstelling tot andere antihistaminica kunnen antihistaminica van de eerste generatie de bloed-hersenbarrière passeren. Vanwege dit feit kunnen ze bepaalde bijwerkingen veroorzaken, zoals:

 • sufheid
 • wazig zicht
 • stoornissen in het gezichtsvermogen
 • hallucinaties

Vanwege alle bijwerkingen die deze medicijnen kunnen veroorzaken, raden experts ten zeerste af om ze in te nemen wanneer je moet autorijden. Het effect is echter anders als de patiënt antihistaminica van de tweede generatie gebruikt, zoals ebastine, loratadine of cetirizine.

Toch kunnen ze tot op zekere hoogte ook een reeks bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel veroorzaken, wat betekent dat ze ook het rijvermogen kunnen beïnvloeden, maar in mindere mate. Over het algemeen is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het nemen van allergiemedicatie.

3. Antidepressiva

Vrouw zit gespannen achter het stuur

Als je bepaalde antidepressiva gebruikt, dan moet je autorijden ook vermijden. Net als in de voorgaande gevallen kunnen ze slaperigheid veroorzaken. Dit staat altijd op de verpakking.

Volgens studies (Spaanse link) uitgevoerd bij patiënten die aan depressie en slapeloosheid lijden, verbetert het gebruik van deze medicijnen slaapproblemen. Dit betekent dat ze het gemakkelijker voor je kunnen maken om in slaap te vallen.

Het komt steeds vaker voor dat artsen een antidepressivum voorschrijven met slaapbevorderende effecten bij lage doses om slapeloosheid te behandelen (Spaanse link) vanwege de verkregen positieve resultaten, zelfs als de patiënt geen depressie heeft.

Medische professionals moeten patiënten dus waarschuwen voor de mogelijke bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een medicijn.

4. Anti-epileptica

Tot slot hebben we nog anti-epileptica. Deze medicijnen die worden voorgeschreven bij epilepsie hebben ook vaak een aantal bijwerkingen. De bijwerkingen van anti-eleptica zijn onder andere:

 • sufheid
 • verwarring of duizeligheid
 • geheugenverlies of concentratieverlies

Naast deze gevaarlijke effecten op het autorijden, kan een epilepsie-aanval zelf ook de motorische en cognitieve functies van patiënten veranderen en gevaar opleveren.

Conclusie over medicijnen die het autorijden beïnvloeden

Het is essentieel om geïnformeerd te worden over de medicijnen die het autorijden beïnvloeden vanwege de extreme slaperigheid die ze kunnen veroorzaken. Niet op de hoogte zijn van dit feit kan de kans op een ernstig ongeval vergroten. Lees dus altijd de verpakking en de bijsluiter.

Raadpleeg zo nodig je arts en/of apotheker als je vragen over dit probleem hebt. Bovenal, doe nooit aan zelfmedicatie. Als je al benzodiazepines of antidepressiva gebruikt, zoek dan alternatieven voor het autorijden om ongelukken te helpen voorkomen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • MJ, Antonijoan, R., García-Gea, C., Clos, S., Grasa, E., & Giménez, S. (2003). Fármacos que pueden producir somnolencia excesiva. Vigilia-Sueño.
 • Josefina Velert, Lucrecia Moreno1 , Luis Salar, M.a Teresa Climent, S. A. (2006). Estudio sobre la adecuación de la prescripción de Benzodiazepinas en la Comunidad Valenciana. E-Farmacéutico Comunitario.
 • Caro, I., Aguas, M., Ayestarán, A., & Pascual, B. (2007). Antiepilépticos. Revista Multidisciplinar de Gerontologia. https://doi.org/10.1016/s1245-1789(14)67013-x

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.