Verslavingen tijdens de quarantaine: wat je moet weten

Verslavingen tijdens de quarantaine zijn een probleem waar we weinig over horen. Quarantaine brengt verslaafden en mensen met problemen echter in gevaar.
Verslavingen tijdens de quarantaine: wat je moet weten

Laatste update: 21 mei, 2020

Regeringen over de hele wereld hebben quarantaine en isolatie opgelegd om de verspreiding van de pandemie van het coronavirus in te dammen. Helaas hebben deze beperkingen situaties opgeleverd die problematisch kunnen zijn. Het probleem van verslavingen tijdens de quarantaine is bijvoorbeeld een uitdagend onderwerp.

Veel mensen hebben last van een verslaving. Verslavingen vallen binnen het brede domein van de geestelijke gezondheid, waar onder meer ook huiselijk geweld, angststoornissen, depressie en stress onder vallen.

Dezelfde gezondheidsorganisaties die de quarantaine hebben aanbevolen, hebben ook mechanismen vastgesteld om met deze problemen om te gaan. Psychologen en psychiaters weten dat extreme situaties en stressvolle periodes ertoe kunnen leiden dat mensen psychoactieve stoffen gaan consumeren.

Tegelijkertijd kunnen ze triggers zijn voor verslavend gedrag, zoals gokken. Veel strategieën zijn tijdens een verplicht sociaal isolement moeilijk te implementeren. We kunnen patiënten niet aanraden om hun dierbaren te bezoeken of contact met vrienden op te nemen die ze kunnen vertrouwen.

In veel landen kunnen we hen ook niet vertellen om buitensporten te beoefenen. Niet naar buiten kunnen gaan, vergroot alleen maar het risico op verslavend gedrag.

Het ontstaan van verslavingen tijdens de quarantaine

Iemand aan de drank

Een situatie die zich kan voordoen is dat tijdens de quarantaine een verslaving ontstaat. Sommige mensen voelen de neiging tot verslavend gedrag als gevolg van opsluiting.

Helaas is het alcoholgebruik tijdens deze pandemie aanzienlijk toegenomen. Landen zoals de Verenigde Staten hebben gemeld dat de verkoop van alcoholische dranken in deze tijd met 50% is gestegen.

Sommige landen hebben noodwetten moeten invoeren met het verbod op de verkoop van sterke drank, een maatregel die in het verleden (Spaanse link) al vaker in vergelijkbare situaties werd toegepast.

Er is ook een angst dat gokken ook in de lift zit, vooral gezien de beschikbaarheid van online goksites. Zoveel tijd thuis en online doorbrengen draagt bij aan meer bezoeken aan deze websites.

Verslavingen, vooral gokverslavingen, hebben ook invloed op de financiën van het huishouden. Ondertussen veroorzaakt de COVID-19-pandemie al zijn eigen financiële moeilijkheden die in het geval van dwangmatig verslavend gedrag kunnen verergeren.

Terugval-syndroom tijdens de quarantaine

Overdosis pillen

Verslavingen nemen toe tijdens een opsluiting vanwege de stressvolle situatie die het veroorzaakt. Verslavingen tijdens quarantaine omvatten ook het optreden van het onthoudingssyndroom bij degenen die al aan een verslaving lijden. Opsluiting beperkt hen tot onthouding en, in gevallen van herstel, onderbreekt het dan hun behandeling.

Wat betreft patiënten die bezig zijn een verslaving onder controle te krijgen, is een sociaal netwerk van fundamenteel belang. Het is belangrijk om opties te bedenken die virtueel contact mogelijk maken met familie en vrienden die zich voor de revalidatie van diegene inzetten.

Geestelijke gezondheidswerkers hebben diverse mogelijkheden om virtuele consulten te doen georganiseerd om op die manier verslaafden bij het herstelproces te ondersteunen.

Als er symptomen van terugval (Spaanse link) worden waargenomen moeten de verslaafden onmiddellijk contact opnemen met een van de mensen die hen helpen om dit probleem aan te pakken. Anders zou het kunnen gebeuren dat iemand de fout in gaat en weer verslaafd raakt.

Jongeren die verslaafd zijn, vormen een risicogroep met hun eigen specifieke kenmerken. Velen wonen alleen, zijn eenzaam en hebben weinig geld. Het risico van onthouding kan in dit verband op twee manieren tot crimineel gedrag leiden. Ten eerste de misdaad zelf en ten tweede de schending van verplichte quarantaine.

Algemene aanbevelingen voor het omgaan met verslavingen tijdens de quarantaine

Elk specifiek geval van verslaving vereist een speciale aanpak. Het is moeilijk om algemene richtlijnen voor actie voor te stellen voor een dergelijke diverse reeks problemen, zoals bijvoorbeeld roken, dwangmatig gokken en opiatenverslaving.

Toch weten we dankzij ervaring op het gebied van geestelijke gezondheid dat er beschermende maatregelen zijn die we kunnen opstellen en stimuleren om verslaafden te helpen. Dit geldt ongeacht of de persoon zich in de revalidatieperiode bevindt of niet. Deze maatregelen omvatten onder andere:

  • Onderhoud een ondersteunend netwerk: familieleden, vrienden en buren werken als ondersteunend netwerk voor verslaafden. Ze zijn een manier om verbinding te maken met een ander mens, gebaseerd op empathie.
  • Ontdek hoe je kunt communiceren en verbinden: technologie is een nuttige bondgenoot tijdens de lockdown. Er kunnen online gesprekken gevoerd met de psycholoog en in moeilijke tijden teleconferenties met een steungroep. Verslaafden moeten een plek vinden waar ze over problemen kunnen praten en hun angsten kunnen uiten.
  • Controleren of de informatie waartoe je toegang hebt waar is: verslaafden moeten vertrouwen op betrouwbare nieuwsbronnen over de pandemie en op informatie over hun verslaving. Overmatige blootstelling aan (mogelijke verkeerde) informatie is contraproductief en kan tot extra stress leiden.

Verslavingen in quarantaine zijn een sociaal probleem dat we moeten aanpakken

Het voorkomen en omgaan met verslavingen tijdens de quarantaine zijn verantwoordelijkheden van de overheid. Deze verantwoordelijkheden behoren echter ook tot de samenleving als geheel.

Het gaat niet alleen om verslaafden die tijdens de quarantaine met hun problemen moeten omgaan, maar eerder om een groter netwerk dat zich voor wederzijdse zorg en ondersteuning in moeilijke tijden inzet.

Als je iemand kent die met de symptomen van verslaving of terugval te maken heeft, dan moet hij of zij weten waar hij de juiste hulp kan vinden. Vrienden, familie, steungroepen en professionals kunnen helpen bij het vormen van een veilige omgeving om verslaafden in deze moeilijke omstandigheden te helpen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.