Soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker

Bij de behandeling van borstkanker kunnen twee hoofdtypen chirurgie worden onderscheiden: borstsparende chirurgie en borstresectie. Elk heeft zijn risico's en voordelen, afhankelijk van het individuele geval.
Soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker
Leonardo Biolatto

Beoordeeld en goedgekeurd door de arts Leonardo Biolatto.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 13 februari, 2023

Chirurgie als onderdeel van de behandeling van borstkanker wordt bij veel vrouwen met dit ziektebeeld toegepast. De soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker hebben de laatste jaren aanzienlijke veranderingen ondergaan. Dat geldt ook voor de preventie ervan. De reden hiervoor was de veranderde kennis over de biologie van tumoren.

Er zijn verschillende soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker, elk aangepast aan de specifieke situatie. Wat betreft de doelstellingen van deze chirurgische technieken kunnen we bijvoorbeeld het volgende noemen.

 • Het elimineren van alle kwaadaardige cellen. Met excisie van de tumor wordt bedoeld dat er ook geen resten overblijven. De keuze is tussen een borstsparende chirurgie of een totale mastectomie.
 • Nagaan of de kanker is uitgezaaid naar lymfeklieren in de oksel. Om dit doel te bereiken wordt een schildwachtklierbiopsie of axillaire lymfeklierdissectie uitgevoerd.
 • De vorm van de borst herstellen na verwijdering van de tumor. De gebruikte techniek is borstreconstructie.
 • Verminderen van symptomen. In het geval van een patiënt met gevorderde borstkanker.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in het lezen van dit artikel:
3 suggesties om met borstkanker om te gaan

Wat zijn de twee soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker?

Dokter bekijkt een röntgenfoto
Het type chirurgische behandeling voor borstkanker wordt bepaald op basis van de voorgeschiedenis van elke patiënt.

Bij de behandeling van borstkanker kunnen twee hoofdtypen chirurgie worden onderscheiden: borstsparende chirurgie en borstresectie. Deze twee grote groepen omvatten op hun beurt weer andere chirurgische technieken die we door het artikel heen zullen bekijken.

Conservatieve chirurgie

Dit zijn soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker die uitgaan van het verwijderen van het door de kanker aangetaste deel. Het doel is dus om de tumor en het omringende weefsel te verwijderen.

Wat betreft de hoeveelheid die de arts verwijderd, die hangt onder andere af van waar hij zit en hoe groot de tumor is. Daarnaast zijn er ook andere factoren die te maken hebben met de toestand van de patiënt. Onder de opties voor conservatieve chirurgie vinden we de volgende:

 • Lumpectomie. Deze chirurgische techniek bestaat uitsluitend uit het verwijderen van de tumor.
 • Gedeeltelijke mastectomie. Naast de verwijdering van de tumor verwijdert de arts ook lymfeklieren onder de arm.

Borstresectie

Soorten chirurgie bij de behandeling van borstkanker
De radicale mastectomie die men vroeger toepaste is beperkt tot enkele gevallen.

Hoewel veel mensen dit type borstoperatie kennen als mastectomie, is die naam niet helemaal juist. Het is nodig te vermelden dat er binnen mastectomieën verschillende soorten zijn, zodat het correcter zou zijn de term borstresectie te gebruiken.

Dit zijn verschillende soorten operaties die tot doel hebben de borst in zijn geheel te verwijderen. Dit omvat al het borstweefsel en soms ook ander nabijgelegen weefsel. Laten we eens kijken naar de verschillende soorten mastectomieën.

 • Totale (eenvoudige) mastectomie. Hierbij verwijdert de chirurg de hele borst. Indien noodzakelijk zal de arts ook enkele lymfeklieren onder de arm verwijderen.
 • Gemodificeerde radicale mastectomie. Bij deze operatie verwijdert de arts de borst, de meeste of alle lymfeklieren onder de arm en de bekleding van de borstspieren. Soms verwijdert de chirurg ook een deel van de borstwandspieren.
 • Radicale Halsted mastectomie. Bij deze operatie voor borstkanker verwijdert de chirurg de hele borst, de borstspieren en alle lymfeklieren onder de arm. Het is jarenlang de techniek bij uitstek geweest voor chirurgen. Momenteel wordt ze echter het minst gebruikt door de grote vooruitgang die is geboekt. Dit type operatie moet alleen worden overwogen als de tumor is uitgezaaid naar de borstspieren.

Conclusie over behandeling van borstkanker

De oncoloog zal het ene of het andere type operatie aanbevelen. Deze keuze is onder andere afhankelijk van de kenmerken van de tumor en de medische voorgeschiedenis van de patiënt. De patiënt heeft echter het laatste woord. Soms vraagt men ook aan de patiënt welke soort operatie hij of zou zou willen.

Daarom is het uiterst belangrijk dat we altijd op de hoogte zijn van alle beschikbare opties, en ook van wat elke optie inhoudt, en wat de risico’s en voordelen zijn. De vooruitgang in de oncologie biedt de mogelijkheid om steeds meer gezond weefsel te behouden met weinig kans op herhaling.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Albornoz, C. R., Matros, E., Lee, C. N., Hudis, C. A., Pusic, A. L., Elkin, E., … & Morrow, M. (2015). Bilateral mastectomy versus breast-conserving surgery for early stage breast cancer: the role of breast reconstruction. Plastic and reconstructive surgery135(6), 1518.
 • Freitas Júnior, R. de, Ribeiro, L. F. J., Taia, L., Kajita, D., Fernandes, M. V., & Queiroz, G. S. (2001). Linfedema em Pacientes Submetidas à Mastectomia Radical Modificada. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. https://doi.org/10.1590/s0100-72032001000400002
 • Martínez-Basurto, A. E., Lozano-Arrazola, A., Rodríguez-Velázquez, A. L., Galindo-Vázquez, O., & Alvarado-Aguilar, S. (2014). Impacto psicológico del cáncer de mama y la mastectomía. Gaceta Mexicana de Oncologia.
 • Plesca, M., Bordea, C., El Houcheimi, B., Ichim, E., & Blidaru, A. (2016). Evolution of radical mastectomy for breast cancer. Journal of medicine and life9(2), 183.
 • Sociedad Americana Contra el Cáncer. (2017). Mastectomía.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.