Sereuze otitis media: symptomen, oorzaken en behandeling

Acute otitis die niet goed behandeld wordt, wordt ernstig. De aandoening heeft gevolgen, zoals tijdelijk gehoorverlies.
Sereuze otitis media: symptomen, oorzaken en behandeling

Laatste update: 24 augustus, 2022

Sereuze otitis media ontstaat als gevolg van een acute ontsteking van het middenoor die slecht geneest. De aandoening wordt ook veroorzaakt door allergieën die de buis van Eustachius verstoppen, waardoor tijdelijk gehoorverlies en verstopping van het oor ontstaan. Tijdens de stoornis scheidt de patiënt op water lijkende vloeistoffen af via de gehoorgang, maar zonder last te hebben van een infectie.

Deze stoornis komt voor bij mensen van elke leeftijd. De incidentie is echter groter bij kinderen. Een Spaanse commissie die zich richt op het vroeg opsporen van doofheid stelt dat het effect groter is bij zuigelingen met comorbiditeiten van verschillende aard (Spaanse link).

Wat zijn de oorzaken van sereuze otitis media?

Sereuze otitis, of otitis met effusie, zoals de ziekte ook genoemd wordt, ontstaat door het niet goed oplossen van acute otitis media. Deze laatste is besmettelijk en komt ofwel sporadisch ofwel steeds terug. Tijdens het proces van bacteriële ontsteking en ontsmetting blijft er vocht achter in het middenoor, met WHO als gevolg.

Sommige omgevingsfactoren verhogen ook het risico. Bijvoorbeeld, zuigelingen voeden als ze plat liggen verhoogt de reflux vanuit de fles in de buis van Eustachius. Ook omdat de gehoorgangen kleiner zijn, heeft secretorische otitis de neiging meer bij kinderen voor te komen.

Andere oorzaken houden verband met factoren zoals:

  • Palatale fissuren.
  • Koude stuwing.
  • Chirurgie die de gehoorbuis aantast.
  • Plotselinge veranderingen in de luchtdruk bijvoorbeeld tijdens reizen met het vliegtuig.
  • Chronische sinusitis.
  • Bestralingsbehandelingen voor hoofd- en halskanker.

Symptomen van sereuze otitis media

Sereuze otitis media bij kinderen
Kinderen zijn de bevolkingsgroep die het meest lijdt aan sereuze otitis media.

Met een neiging om in de loop van de ziekte te veranderen, kan de vloeistof die zich achter het trommelvlies ophoopt purulent, slijmerig, sereus, of gecombineerd zijn. Hoewel soms asymptomatisch, is het meestvoorkomende teken gehoorverlies, dat bij kinderen duidelijk wordt als ze niet reageren als er tegen hen gesproken wordt of als ze het volume van de tv te hoog zetten.

Bij volwassenen merken de patiënten verstopte oren, verhoogde oordruk en verminderd gehoor, vooral na allergieën, infecties van de bovenste luchtwegen, vliegreizen, of duiken.

De tekenen verschillen van persoon tot persoon, maar omvatten meestal:

  • Tinnitus
  • Toenemende pijn in het oor
  • Duizeligheid of verlies van evenwicht
  • Problemen bij schoolprestaties

Diagnose

Een lichamelijk ooronderzoek is essentieel om sereuze otitis media op te sporen. Otolaryngologen voeren hiervoor een otoscopie uit, waarbij ze naar lucht-vochtgehalte zoeken. Ook wordt de nasopharynx onderzocht, als methode om adenoïde hypertrofie uit te sluiten.

Dit zijn geen ingewikkelde analyses. De arts brengt voorzichtig de punt van de otoscoop in om het trommelvlies zichtbaar te maken en de beweging, terugtrekking en kleur van het membraan te controleren.

Een andere test is tympanometrie, uitgevoerd met een speculum in de uitwendige gehoorgang. Deze test meet de druk in het oor en zendt een toon uit zodat de trommelvliesdoos die terugzendt naar de tympanometer. Als zich vocht in het middenoor ophoopt, is het geluid abnormaal.

Behandeling van sereuze otitis media

Man met hand vol pillen
Antibiotica zijn voorbehouden aan gevallen waarin een actieve bacteriële oorontsteking bevestigd is.

Als de aandoening terugkomt, verbetert chirurgisch ingrijpen de toestand sterk. De gebruikte technieken zijn myringotomie (waarbij soms drainagebuisjes worden ingebracht) en adenoidectomie. Een andere procedure is auto-insufflatie.

Niet alle gevallen van sereuze otitis vereisen echter deze vorm van behandeling. De meeste patiënten doen het goed op corticosteroïd-achtige geneesmiddelen, mucolytica, en antihistaminica.

Afhankelijk van de duur van de symptomen kan een antibioticaronde nodig zijn, als de arts dat nodig acht. Als de afscheiding ongeveer 6 weken aanhoudt, kan een gehoortest of aanvullend onderzoek nodig zijn. De te volgen weg wordt door de specialist bepaald.

Verwarring met andere soorten otitis

Er zijn verschillende soorten otitis en dat brengt patiënten vaak in verwarring. Niet alle varianten hebben met dezelfde oorzaken te maken en worden niet met dezelfde behandeling opgelost.

Zwemmersoor komt bijvoorbeeld veel voor als je je oren niet goed droogt. Er worden meer gevallen gemeld in de zomer, omdat dit de tijd van het jaar is waarin de meeste mensen naar zwembaden en stranden gaan. Het heeft niets te maken met de sereuze of exsudatieve vorm. Acute otitis media is gebruikelijk in de herfst en de winter, als gevolg van verkoudheden en verkoudheden.

Bepaalde aanbevelingen kunnen helpen om sereuze oorziekte te voorkomen. Het is raadzaam bijvoorbeeld baby’s niet in rugligging te voeden en zo veel mogelijk borstvoeding te geven.

Het is ook raadzaam uit de buurt van sigarettenrook te blijven, kinderspeelgoed vaak schoon te maken, handen te wassen, en de inentingen bij te houden, vooral die voor pneumokokken, want die bestrijden veelvoorkomende oorontstekingen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.