Roep prikkelbaarheid, angst en depressie een halt toe!

· 26 juni 2015

Wist je dat prikkelbaarheid, angst en depressie de meest voorkomende psychische gezondheidsproblemen zijn in onze hedendaagse samenleving? Door degenen die ermee te kampen hebben, worden ze beschreven als een hele complexe samenhang van emotionele en functionele stoornissen. Wetenschappelijke studies toonden ons reeds dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn en dat angst en depressie door heel wat factoren veroorzaakt kunnen worden. In dit artikel vind je een aantal waardevolle tips om prikkelbaarheid, angst en depressie een halt toe te roepen.

Hoewel we vaak lezen dat depressie wordt veroorzaakt door een biochemische storing in de hersenen, is het niet echt zeker dat het ontstaan van mentale aandoeningen zoals prikkelbaarheid, angst en depressie op het niveau van de neurotransmitters in de hersenen gebeurt.

Natuurlijk zijn prikkelbaarheid, angst en depressie niet gelijk aan elkaar, maar we zien ze wel vaak samen als symptomen optreden als het mentaal iets minder gaat. Het is niet ongewoon dat iemand die aan een depressie lijdt ook angst ervaart en dat angstaanvallen of prikkelbaarheid in depressie kunnen overgaan.

Zorg voor je mentale gezondheid

Hoewel depressie en angststoornissen over het algemeen beschreven worden als psychische aandoeningen, kan het nuttiger zijn ze te zien als een gezondheidsaandoening van de hersenen, waardoor de aanwezige symptomen makkelijker gerelateerd kunnen worden aan ofwel fysieke structuren of processen in de hersenen, ofwel als aan mogelijke bestaande emotionele of relationele problemen.

Dit perspectief op depressie nodigt ons uit om zorg te dragen voor de hersenen op dezelfde manier als we doen voor de andere organen in ons lichaam, namelijk door onze levensstijl aan te passen. Letten op wat we eten en of we voldoende bewegen en voldoende slapen zijn factoren, die namelijk ook de conditie van onze hersenen beïnvloeden. Hoe gaan we dagelijks om met stress? Of het nog goed zit in je relatie en hetgeen zin geeft aan je leven, zijn de emotionele tegenhangers, die een belangrijke rol spelen voor het behouden van de mentale gezondheid.

Symptomen van angst en depressie

depressie

Angst en depressie maken het een hele opgave om met de normale praktische zaken van het dagelijks leven om te gaan. Je voelt je neerslachtig, lusteloos en somber en het valt zwaar om je staande te houden in je relaties op het werk en thuis bij familie, geliefden en vrienden. Symptomen die wijzen op depressie zijn heel uiteenlopend van aard en kunnen lichamelijk zijn (zoals buikpijn, stekende pijn, hartkloppingen, misselijkheid, kortademigheid, zweten, beven en vermoeidheid), maar ook emotioneel. Dan denken we aan prikkelbaarheid, angsten, onzekerheid, concentratiestoornissen, vluchtgedrag, obsessie, verdriet en gevoelens van nietigheid. Vaak zien we dat deze ontstaan in periodes van hevige stress, aanhoudende zorgen en na ingrijpende gebeurtenissen in het leven, die een diepe indruk kunnen nalaten.

10 tips om prikkelbaarheid, angst en depressie aan te pakken

Volg onderstaand advies en geef je hersenen de zorg die ze verdienen!

  • Adem traag. Volledig uitademen ontspant je lichaam.
  • Beweeg!
  • Breng tijd door en ontspan in de natuur.
  • Slaap voldoende, het herstelt lichaam en geest.
  • Geniet van gezellig samenzijn met familie en vrienden.
  • Aanvaard dat niemand perfect is.
  • Eet gezond en drink voldoende water.
  • Vind een vorm van meditatie die bij je past, experimenteer met zittende of wandelmeditatie en oefen jezelf regelmatig in zelfbewustzijn en zelfreflectie.
  • Vergiffenis heelt alle wonden.
  • Wees dankbaar!