Posterior of anterior placenta: wat betekent het in de zwangerschap?

De placenta is een complex orgaan dat op verschillende plaatsen aan de wanden van de baarmoeder vastzit. In sommige gevallen zit het in het onderste deel en dat kan tijdens de zwangerschap problemen geven.
Posterior of anterior placenta: wat betekent het in de zwangerschap?

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Posterior en anterior placenta zijn medische termen (samen met fundale placenta) die gebruikt worden om aan te geven waar de placenta aanhecht nadat de bevruchting heeft plaatsgevonden.

Ze staan niet in verband met afwijkingen of ziekte. Velen vragen zich af waarom het belangrijk is dit vast te stellen. Het antwoord is dat door te bepalen of er een fundale, posterior of anterior placenta is, voorspeld kan worden wanneer de moeder foetale bewegingen zal beginnen te voelen. Ook kan het helpen op te sporen of er een verandering in de ligging van de placenta is.

Hoe kan de ligging van de placenta worden vastgesteld? Er moet een echografie gemaakt worden, die een vast onderdeel is van prenatale controles. Zodra deskundigen hebben vastgesteld of er een fundale, posterieure of anterieure placenta is, heeft de moeder meer informatie over haar zwangerschap.

De placenta

Een baby in de baarmoeder
Tijdens de zwangerschap voedt de placenta de baby.

De placenta is het enige menselijke orgaan dat tijdelijk aanwezig is, alleen in het lichaam van de vrouw en alleen tijdens de zwangerschap (Engelse link). Het lijkt qua uiterlijk op de lever en zit vol bloedvaten.

De fundamentele rol van dit orgaan is de foetus van de nodige voedingsstoffen te voorzien. Omdat de baby in de baarmoeder niet ademt, verbruikt hij ook alleen de zuurstof die van de placenta komt, via de navelstreng.

De placenta hecht zich aan de wanden van de baarmoeder , maar niet altijd op dezelfde plaats. Meestal zit hij aan de bovenkant, voorkant, achterkant of zijkant. Dit geeft de termen placenta anterior, posterior of fundaal. Als het op een andere plaats vastligt, kunnen er tijdens de zwangerschap problemen ontstaan.

Posterior, fundale of anterior placenta

We spreken van anterior placenta als dit orgaan op de voorwand van de baarmoeder ligt. Het heet “anterior (voorste)” juist omdat het zich “vóór” de baarmoeder als zodanig bevindt. Het kan links of rechts liggen, maar altijd aan de voorkant van de baarmoeder.

De posterior placenta ligt in het gebied van de fundus van de baarmoeder. Met andere woorden, hij zit vast aan de wand van de baarmoeder die het dichtst bij de rug van de moeder is. Net als de anterior placenta kan hij links of rechts liggen.

De fundale placenta is de naam die gegeven wordt aan de placenta die in het bovenste deel van de moederlijke baarmoeder ligt. Het ligt het dichtst bij de eileiders en deskundigen zeggen dat dit verreweg de beste plaats is voor de placenta. Hij wordt ook wel de “hoge voorste placenta” genoemd.

De bewegingen van de baby volgens de plaats van de placenta

De anterior placenta is normaal, maar deze positie zorgt ervoor dat de bewegingen van de foetus later dan gewoonlijk gevoeld worden. Ze worden meestal pas na 28 weken zwangerschap gevoeld, omdat deze ligging de foetale bewegingen dempt. Als er na deze tijd nog geen beweging is, moet je een arts raadplegen.

In het geval van posterior placenta is het heel waarschijnlijk dat bewegingen eerder gevoeld worden dan in het geval van anterior placenta. Pas als zulke bewegingen op een gegeven moment niet meer optreden of afnemen, moet een arts geraadpleegd worden.

Als er fundale placenta is, verschijnen foetale bewegingen meestal tussen 18 en 20 weken zwangerschap, bij moeders die voor het eerst zwanger zijn. Als er eerdere zwangerschappen geweest zijn, kunnen ze al bij 16 tot 18 weken gevoeld worden.

Lage anterior placenta

Zoals hierboven aangegeven wordt de posterior, anterior of fundale placenta als normaal beschouwd. Er is echter een mogelijkheid dat de placenta op de verkeerde plaats vast zit en dat kan tot enkele complicaties voor de zwangerschap leiden.

Lage anterior placenta betekent dat de placenta aan de voorkant van de baarmoeder vastzit, maar heel dicht bij het inwendige baarmoederhalskanaal of zelfs een deel van het inwendige baarmoederhalskanaal bedekt. Dit geeft meestal aanleiding tot bloedingen laat in het tweede trimester, zonder pijn.

Soorten lage anterior placenta

Er zijn verschillende soorten lage anterior placenta, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevindt. Ze zijn als volgt:

 • Type I of laag ingebrachte placenta. In dit geval bereikt hij de baarmoederhals niet.
 • Type II of marginale placenta. Het bereikt de opening van de baarmoederhals, maar bedekt hem niet.
 • Type III of gedeeltelijke occlusieve placenta. De placenta bedekt het baarmoederhalskanaal gedeeltelijk.
 • Type IV of totaal occlusieve placenta. Het baarmoederhalskanaal wordt helemaal door de placenta bedekt.

Oorzaken

Waarom komt dit type afwijking voor? Er zijn verschillende redenen die aanleiding geven tot deze placentalocatie. De voornaamste zijn de volgende:

 • Multipariteit. Wanneer een zwangere vrouw twee of meer bevallingen heeft gehad.
 • Meerlingzwangerschap. Wanneer er meerdere foetussen zijn, zoals bij tweelingen, drielingen, enz.
 • Eerdere keizersnede.
 • Abnormaliteiten in de baarmoeder. Bijvoorbeeld vleesbomen of een eerdere curettage.
 • Eerdere operatie aan de baarmoeder.
 • Hoge leeftijd van de moeder.
 • Roken.

Behandeling

Een zwangere vrouw
Geconfronteerd met de aanwezigheid van bloedingen, bestaat de behandeling meestal uit ziekenhuisopname.

Als er een lage anterior placenta is, zal de arts beoordelen welke behandeling hij of zij voor moet schrijven. Dit zal afhangen van de ernst van het geval en van de algemene gezondheidstoestand van de moeder. Als de eerste episode van vaginale bloeding optreedt, worden de volgende behandelingen voorgeschreven:

 • Ziekenhuisopname. Observatie is het doel.
 • Gemodificeerde rust. Dit bestaat uit het langdurig vermijden van elke activiteit die de intra-abdominale druk verhoogt.
 • Pauzeren van seksuele relaties. Seks in deze omstandigheden kan riskant zijn, dus wordt het opgeschort.

Als het bloeden stopt, wordt de moeder ontslagen. Als er een tweede episode van bloeding optreedt, moet de patiënte opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden tot de bevalling.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in dit artikel:
Alles wat je over foetus in foetu moet weten

De dokter zal je vertellen of er een probleem is met de placenta

Lage anterior placenta van type IV is de meest delicate aandoening van allemaal. Het veroorzaakt meestal hevige bloedingen tegen het einde van de zwangerschap, als de baarmoederhals verandert en zich op de bevalling voorbereidt. Het is erg belangrijk de aangegeven behandeling strikt te volgen.

Er is nog een andere soort anomalie die “placenta accreta” heet en niet erg vaak voorkomt. Het ontstaat als de placenta niet hecht of een zekere mate van invasie in aangrenzende gebieden vertoont. In dit geval, net als in de andere gevallen, moet je alle ongewone symptomen zo snel mogelijk aan de arts melden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Mayra, P. R., Rosalina, V. L., López, G., Iruretagoyena, J., & Magness, R. (2014). Regulación del flujo sanguíneo uterino. I. Funciones de estrógeno y receptores estrogénicos α/β en el endotelio vascular uterino durante el embarazo. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 79(2), 129.
 • Flores Paredes, R. G. (2020). Embarazo múltiple en útero didelfo y bicollis. Reporte de caso. Alerta (San Salvador).
 • Panduro-Barón, J. G., Panduro-Moore, E. G., Pérez-Molina, J. J., Rosas-Gómez, E. S. M., Peraza-Martínez, D., & Quezada-Figueroa, N. A. (2017). Cambios en la estática fetal y factores predisponentes durante el embarazo. Ginecología y obstetricia de México, 85(8), 519-524.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.