Hoe kun je het risico op plotselinge sterfte bij baby's verminderen?

Plotselinge sterfte bij baby's heeft geen precieze oorzaak en blijft een onbekende bij medici. Maar enige zorg kan de risico's verminderen.
Hoe kun je het risico op plotselinge sterfte bij baby's verminderen?
Bernardo Peña

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Bernardo Peña.

Geschreven door Daniela Echeverri Castro

Laatste update: 05 november, 2022

Sudden infant death syndrome wordt ook plotselinge sterfte bij baby’s of wiegendood genoemd. Het is noch een ziekte, noch een aandoening. Deze termen worden gebruikt wanneer een kind jonger dan een jaar plotseling sterft zonder dat een precieze oorzaak kan worden vastgesteld.

Voor ouders is plotselinge sterfte een zeer zorgwekkende kwestie, omdat er verschillende factoren zijn die de baby in gevaar brengen. Bovendien is er geen symptoom dat je kan waarschuwen. Helaas kan het gebeuren, zelfs bij de beste ouderlijke zorg.

Momenteel is de oorsprong van deze aandoening nog onbekend bij de medische gemeenschap. Er zijn echter wel enkele maatregelen vastgesteld die het risico kunnen helpen verminderen. Hieronder willen we de belangrijkste voor je doornemen om in gedachten te houden.

Wat zijn de risicofactoren voor plotselinge sterfte bij baby’s?

Een combinatie van omgevings- en slaapfactoren verhoogt de kans dat een zuigeling aan deze aandoening kan komen te overlijden. Deze mogelijke triggers verschillen van kind tot kind en worden niet in elk geval volledig begrepen.

Niettemin is het belangrijk duidelijk te zijn over wat ze zijn. Sommige factoren kan men namelijk “aanpassen” door verzorging en gezonde gewoonten. Bovendien kunnen alle aanwijsbare risicofactoren gebruikt worden om vanaf de geboorte speciale aandacht aan de baby te geven.

Lichamelijke risicofactoren van plotselinge sterfte bij baby’s

 • Hersenafwijkingen. In een onderzoek uit 2014 (Engelse link) naar baby’s die aan een plotselinge dood stierven, werd vastgesteld dat “40% van deze baby’s een afwijking in hun hersenen had.” Deze afwijking tastte hun hypothalamus aan, een gebied in de hersenen dat de ademhaling, de hartslag en de lichaamstemperatuur beïnvloedt.
 • Laag geboortegewicht (Spaanse link). Vroeggeboorte, meerlingen, en andere oorzaken van laag geboortegewicht worden ook in verband gebracht met deze aandoening.
 • Infecties van de luchtwegen. Sommige baby’s die aan dit syndroom stierven hadden in de voorafgaande dagen een verkoudheid gehad. Daarom wordt het soms in verband gebracht met ademhalingsproblemen.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in dit artikel:
Geboorteafwijkingen: wat ze zijn en hoe ze te voorkomen

Omgevingsslaapfactoren

De slaaphouding en de elementen binnen de wieg kunnen samen met de lichamelijke problemen van de zuigeling het risico tot het hoogste niveau verhogen. De omgevingsslaapfactoren (Spaanse link) die een rol spelen zijn onder andere:

 • Slapen op de buik of op de zij
 • Slapen op een zachte ondergrond
 • Overmatige warmte (te warm)

Andere verwante oorzaken van plotselinge sterfte bij baby’s

Behalve de bovenstaande factoren zijn er nog andere mogelijke oorzaken die het risico verhogen. Hoewel elke baby dit probleem kan krijgen, verhoogt het behoren tot een van de volgende groepen de kans:

 • Geslacht. Mannelijke zuigelingen zijn vatbaarder voor het plotselinge sterfte bij baby’s.
 • Leeftijd. Er is meer kwetsbaarheid tussen de tweede en vierde levensmaand.
 • Ras. Kinderen uit andere dan witte etnische groepen lopen meer risico.
 • Familiegeschiedenis. Als een broer of zus of neef aan dezelfde oorzaak gestorven is, is de kans groter dat het zich voordoet.
 • Blootstelling aan rook. Als de baby bij een roker woont of op een of andere manier aan rook wordt blootgesteld, verhoogt dit het risico op vroegtijdig overlijden.
 • Leeftijd van de moeder. Moeders jonger dan 20 jaar hebben meer kans om een kindje te verliezen aan deze aandoening. Dat geldt vooral voor vrouwen die geen prenatale zorg krijgen.

Tips om het risico op plotselinge sterfte bij baby’s te verkleinen

Omdat er geen precieze oorzaak van dit zeldzame syndroom is, is er ook geen gegarandeerde manier om het te voorkomen. Maar zowel tijdens de zwangerschap als in de eerste levensmaanden zijn er een aantal belangrijke zorgoverwegingen. Laten we eens kijken wat dat zijn.

Je prenatale controles bezoeken

Zwangere vrouwen die prenatale controles missen, stellen hun baby’s bloot aan een hoger risico op plotselinge sterfte van een kind. Daarom is de eerste maatregel om het te voorkomen een adequate medische controle elke maand tijdens je zwangerschap of wanneer je arts dat aanbeveelt.

Vermijd slechte gewoonten om het risico op plotselinge sterfte bij baby’s te verkleinen

Het aanhouden van slechte gewoonten zoals roken, alcoholische dranken drinken, of drugs gebruiken tijdens de zwangerschap stelt de baby bloot aan te veel risicofactoren. Deze verveelvoudigen niet alleen het risico op plotselinge kindersterfte, maar kunnen ook ernstige geboorteafwijkingen en gezondheidsaandoeningen teweegbrengen.

Moedig huid-op-huid contact aan

De huid-op-huid methode na de geboorte kan de stress van de baby verminderen en, op zijn beurt, het risico op vroegtijdig sterven. De bedoeling is dat je de pasgeboren baby op de borst van de moeder legt, maar bij voorkeur onder toezicht van een ander.

Geef de baby borstvoeding als dat mogelijk is

Borstvoeding is een bron van afweer voor de baby en heeft veel te maken met zijn ontwikkeling. Bovendien, borstvoeding beschermt tegen het plotselinge sterfte bij baby’s. Het risico wordt met 50 tot 70% verminderd bij baby’s die borstvoeding krijgen.

De baby op zijn rug leggen kan het plotselinge sterfte bij baby’s voorkomen

Volgens de huidige studies (Spaanse link) is de baby op zijn zij leggen vijf keer veiliger dan op zijn buik leggen. De baby op de rug te slapen leggen is echter twee keer zo veilig, wat veel meer aan te bevelen is dan in welke andere houding dan ook.

Natuurlijk moet het hoofd van de baby afwisselend naar één kant gericht zijn om gevaren door regurgitatie te vermijden en misvormingen (plagiocephalie) te voorkomen.

Vermijd onnodige elementen in het wiegje

Hoewel kussens en opgezette dieren dienen om het wiegje van de baby te versieren, kun je ze beter vermijden. Deze elementen kunnen de ademhaling van de baby storen. Bijvoorbeeld als hij er om een of andere reden met zijn gezichtje tegenaan gedrukt wordt. Bovendien moet je een stevige matras gebruiken en een dikke, pluizige vulling vermijden.

Kleed je baby niet te warm aan om te kunnen slapen

De lichaamstemperatuur van de baby op peil houden is ook heel belangrijk. Gebruik daarom geen dekbedden die de baby kunnen verstikken. Een goede optie is het gebruik van een slaapzak of kleding die geen extra dekens nodig heeft.

We raden aan om dit artikel ook te lezen:
Tips om je voor te bereiden op de komst van je baby

Een kamer delen met de pasgeborene

Er is geen ruimte voor ruzie of de baby verwend is of niet. Een pasgeborene die buiten de kamer van de ouders slaapt verhoogt het risico op plotselinge sterfte bij baby’s. Voor de veiligheid moet de baby dus minstens zes maanden in de buurt slapen .

Rook niet in de buurt van de baby om plotselinge sterfte bij baby’s te voorkomen

In de eerste drie levensmaanden is tabak een zeer sterke potentiële vijand van de gezondheid van baby’s (Engelse link). Door de stoffen die het bevat, verhoogt het de kans op plotseling overlijden tot negen keer. Deze kansen nemen toe als een roker bij de baby slaapt.

Bovendien zijn er ernstige risico’s als er iemand rookt in de buurt van het kind of op de plaatsen waar het slaapt. Sigarettenrook is een belangrijke oorzaak van ademhalingscomplicaties en lage weerstand bij kinderen.

Kortom, hoewel er niets is dat het voorkomen van plotselinge sterfte bij baby’s garandeert, is het toch heel belangrijk om enige voorzichtigheid in acht te nemen. Bovendien is het essentieel dat zwangere vrouwen regelmatige medische controle volgen, vooral als ze tot een risicogroep behoren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.