Plaatselijke verdoving in de tandheelkunde: de voordelen en risico's ervan

Plaatselijke verdoving wordt in de tandheelkunde vaak gebruikt om de pijn tijdens behandelingen weg te nemen. Wat zijn de voordelen en complicaties ervan? Leer ze hier!
Plaatselijke verdoving in de tandheelkunde: de voordelen en risico's ervan
Vanesa Evangelina Buffa

Geschreven en geverifieerd door de tandarts Vanesa Evangelina Buffa.

Laatste update: 13 februari, 2023

Met plaatselijke verdoving in de tandheelkunde kunnen tandartsen verschillende gangbare tandheelkundige procedures uitvoeren die anders niet mogelijk zouden zijn. Deze techniek elimineert pijn en gevoeligheid in de mond om ongemak tijdens orale behandelingen te voorkomen.

Men gebruikt dit vaak voor complexe en ongemakkelijke procedures om een afwijking of letsel te corrigeren. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van complexe mondziekten. En hoewel de toepassing ervan gepaard gaat met een prik, stelt het de persoon in staat om mondbehandelingen te ondergaan zonder te lijden.

Het is echter een ingreep die niet vrij is van bijwerkingen. De mogelijkheid van ongunstige reacties hangt af van verschillende factoren. De tandarts zal echter altijd proberen de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ze te voorkomen. Wil je er meer over weten? Lees dan verder!

Wat is plaatselijke verdoving in de tandheelkunde?

Plaatselijke verdoving in de tandheelkunde is een procedure die men uitvoert om de zenuwgeleiding in bepaalde delen van de mond te remmen. Het bestaat uit het aanbrengen van een speciale stof op een plaats in de mondholte om ongemak en gevoeligheid weg te nemen bij het uitvoeren van een behandeling.

Hoewel er verschillende manieren zijn om pijnonderdrukking bij de patiënt te bereiken, is deze methode meestal de meest gebruikte. Ze wordt gebruikt bij veelvoorkomende procedures, zoals de volgende.

 • Vullingen.
 • Diepe reinigingen.
 • Endodontie.
 • Tandextracties.
 • Implantaten.

De persoon is bij bewustzijn en in staat om te communiceren bij het ontvangen van de verdoving evenals tijdens de hele tandheelkundige procedure. Alleen de gevoeligheid van het gebied waar de tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd, wordt uitgeschakeld.

Er zijn verschillende stoffen (Spaanse link) die kunnen worden toegepast om een verdovend effect te bereiken. Enkele van de meest voorkomende zijn de volgende.

 • Prilocaïne.
 • Articaïne.
 • Bupivacaïne.
 • Lidocaïne.
 • Mepivacaïne.

Hetzelfde kan gecombineerd worden met vasoconstrictoren zoals epinefrine, die het effect verlengen en lokaliseren en weefselbloedingen verminderen.

In het algemeen duurt het ongeveer 10 minuten voordat de verdoving werkt. Het gebrek aan gevoeligheid duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het gebruikte middel en de kenmerken van de patiënt.

Na het aanbrengen voelt de persoon dat het gebied gevoelloos wordt en de gevoeligheid verliest. Je kunt ook een tinteling en het gevoel van een opgezwollen mond waarnemen; dat laatste is echter niet het geval. Het effect verdwijnt enkele uren na de ingreep.

Wellicht vind je dit artikel ook interessant:
Waar zijn tanden van gemaakt?

Soorten lokale verdoving in de tandheelkunde

Plaatselijke verdoving
Plaatselijke verdoving in de tandheelkunde helpt om gevoeligheid en pijn tijdens verschillende behandelingen te voorkomen.

In de tandheelkunde kunnen we verschillende (Spaanse link) soorten lokale verdoving onderscheiden, afhankelijk van het gebied in de mond waar de medicatie wordt ingespoten.

 • Infiltratief. De prik wordt gezet bij de wortels van de te desensibiliseren tanden. Zodra de injectie is geplaatst, verspreidt de vloeistof zich naar de zenuwuiteinden. Tandartsen gebruiken dit vaak in de bovenboog en in sommige delen van de onderkaak, vooral bij kinderen.
 • Tronculair. In dit geval blokkeert de verdoving de hele gevoelszenuw die een gebied in de mond innerveert. Men gebruikt dit vaak om de gevoeligheid van de onderste tandzenuw weg te nemen en zo de hele onderboog te verdoven, inclusief tanden, tong en lip. Daarnaast kan het gebruikt worden op de infraorbitale, grotere palatine, nasopalatine, mentonische en buccale zenuwen.
 • Intraligamentair. Dit brengt men aan in de parodontale ruimte, tussen het tandbot en de tandwortel. Meestal vult de tandarts dit aan met een van de twee vorige.

De voordelen van lokale verdoving in de tandheelkunde

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van lokale verdoving in de tandheelkunde is de mogelijkheid om behandelingen in de mond uit te voeren zonder dat de persoon ongemak en pijn voelt. Anders  zou de tandarts de ingrepen niet uit kunnen voeren. Daarnaast brengt het andere voordelen met zich mee voor zowel de patiënt als de tandarts.

 • De persoon blijft bij bewustzijn en kan meewerken tijdens de ingreep.
 • De patiënt kan op eigen kracht de praktijk verlaten zonder afhankelijk te zijn van de hulp van een ander.
 • Hij is gemakkelijk te plaatsen.
 • Er is minimale verstoring van de normale functies van de patiënt.
 • Het uitvalpercentage is zeer klein.
 • Ze zijn goedkoop en het gebruik ervan brengt geen extra kosten voor de patiënt met zich mee.

Risico’s

Zoals elk medicijn dat op het lichaam inwerkt, is ook de in de tandheelkunde gebruikte plaatselijke verdoving niet vrijgesteld van het veroorzaken van bijwerkingen. Deze situaties zijn echter sporadisch en weinig voorkomend.

Volgens een studie  (Spaanse link) van het  Officiële College van Tandartsen en Stomatologen van de 1e Regio (COEM) over complicaties bij orale anesthesie kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Pijn tijdens de punctie. Zoals bij de meeste injecties kan de patiënt de pijn van de punctie voelen. Dit neemt toe als er meerdere prikken op dezelfde plaats worden gezet, de vloeistof te snel wordt ingespoten, de oplossing erg koud is of de operateur niet erg voorzichtig is.
 • Trismus. Dit is een spasme van de kauwspieren waardoor de mond niet normaal kan openen. Het kan gepaard gaan met een pijnreflex veroorzaakt door bloedingen, kneuzingen of trauma aan de interne pterygoïdspier tijdens het plaatsen van de injectie in de kaak.
 • Verlamming van de aangezichtszenuw. Verlamming kan onmiddellijk optreden, wanneer het verdovingsmiddel wordt ingespoten, of later. Het treedt op als het verdovingsmiddel per ongeluk in de diepe kwab van de parotisklier beland, waar de aangezichtszenuw doorheen loopt.
 • Paresthesie. De persoon ervaart gevoelloosheid, gedeeltelijk verlies van gevoel, branderigheid en tintelingen in het gebied, zelfs nadat de verdoving is uitgewerkt.
 • Zelf veroorzaakte weke delen verwondingen. Zonder gevoel in het wang- of tonggebied kan de patiënt zichzelf bijten of verwonden zonder het te beseffen. Op dat moment voelt hij/zij geen pijn, maar als de verdoving is uitgewerkt, zal het letsel in de mond hinderlijk zijn.
 • Allergische reacties. Hoewel zeldzaam (Spaanse link), kan de medicatie die voor de verdoving wordt gebruikt een allergische reactie uitlokken. Het kan urticaria, pruritus, oedeem, rhinitis en, minder vaak, een anafylactisch proces veroorzaken.

Andere complicaties geassocieerd met plaatselijk anesthesie in de tandheelkunde

Sommige patiënten kunnen andere complicaties (Spaanse link) ervaren in verband met anesthesie. Plaatselijk ervaren sommige mensen namelijk blauwe plekken op de prikplaats, ischemie van de gezichtshuid, of ontwikkelen infecties in het verdoofde gebied.

Op algemeen niveau kan misselijkheid of braken optreden. Er kunnen ook episodes van hoofdpijn of hoofdpijn zijn, zweten, trillen, duizeligheid, vermoeidheid en een droge mond. In zeer zeldzame gevallen bestaat de mogelijkheid van complicaties zoals stuiptrekkingen, hartproblemen, ademhalingsstilstand en coma.

Speciale voorzorgsmaatregelen vóór het gebruik van plaatselijke verdoving in de tandheelkunde

Tandarts aan het werk
Om de risico’s bij het toepassen van plaatselijke verdovingsmiddelen in de tandheelkunde te beperken, is het belangrijk om de tandarts te informeren over eventuele zwangerschappen, onderliggende ziekten en andere bijzondere omstandigheden.

Er zijn aandoeningen en situaties die een speciale evaluatie door de tandarts vereisen alvorens over te gaan tot het gebruik van een verdovingsmiddel in de mond. Om ongemakken te voorkomen is het namelijk essentieel dat er adequate communicatie is tussen de tandarts en de patiënt.

Enerzijds moet de tandarts de persoon informeren over de risico’s en de veiligheidsmaatregelen die hij of zij neemt om ze te vermijden. Anderzijds moet de patiënt de professional vóór de ingreep alle gezondheidsgegevens, ziekten, gebruikelijke medicatie en de informatie die hij/zij nuttig acht duidelijk maken.

Dit zijn enkele situaties waarover de patiënt de tandarts moet informeren bij een bezoek aan de tandarts:

 • Zwangerschap. Zwangere vrouwen moeten de tandarts informeren over hun toestand (ook al is het een vermoeden). Hoewel plaatselijke verdoving veilig is tijdens de zwangerschap, verdient het de voorkeur om het in het tweede trimester te gebruiken.
 • Speciale behoeften. Sommige patiënten met speciale behoeften kunnen medische complicaties hebben die vooraf een algemene evaluatie vereisen. Bovendien moet voor hen vaak de dosis verdovingsmiddelen worden aangepast. Het kan raadzaam zijn om de procedure te combineren met een vorm van sedatie om het uitvoeren van de punctiemanoeuvres te vergemakkelijken.
 • Leeftijd. Kinderen en oudere volwassenen kunnen ook speciale overwegingen nodig hebben bij het gebruik van plaatselijke verdoving.
 • Lever-, nier-, long- of hartproblemen. Mensen met deze aandoeningen moeten mogelijk de dosis aanpassen of producten zonder vasoconstrictoren gebruiken.
 • Orale infecties of open zweren in de mond. De laesies moeten kunnen genezen voordat de injectie wordt uitgevoerd.

Communicatie tussen de tandarts en de patiënt

Zoals we gezien hebben, brengt plaatselijke verdoving in de tandheelkunde veel voordelen met zich mee bij het uitvoeren van de gebruikelijke tandheelkundige behandelingen. Het kan echter enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel dit niet het meest voorkomt.

Een van de manieren om tegenslagen te voorkomen is het tot stand brengen van een dialoog tussen de tandarts en de patiënt. Zowel het wegnemen van twijfels als het informeren over situaties die samenhangen met de gezondheidstoestand is de sleutel tot een succesvol gebruik van dit middel.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Campos Medina, A. S. (2022). Evidencia científica sobre el uso de anestésicos locales en Odontología.
 • Gierl, F. (2011). La anestesia local en odontología. Quintessence: Publicación internacional de odontología24(7), 384-389.
 • Martínez, A. M., Escorcia, V. S., & Caballero, A. J. D. (2021). Complicaciones asociadas a la anestesia bucal: diagnóstico y manejo. Científica dental: Revista científica de formación continuada18(2), 39-44.
 • Collado-Chagoya, R., Cruz-Pantoja, R. A., Hernández-Romero, J., León-Oviedo, C., Velasco-Medina, A. A., Velázquez-Sámano, G., & Chávez-Ortega, S. G. (2019). Alergia a anestésicos locales: serie de casos y revisión literatura. Revista mexicana de anestesiología42(4), 296-301.
 • García Peñín, A., Guisado Moya, B., & Montalvo Moreno, J. J. (2003). Riesgos y complicaciones de anestesia local en la consulta dental: Estado actual. RCOE8(1), 41-63.
 • Flores Cassagne, X. A. (2021). Riesgo y complicaciones de la anestesia local en odontología (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Ho, J. P. T., van Riet, T. C., Afrian, Y., Sem, K. T. C. J., Spijker, R., de Lange, J., & Lindeboom, J. A. (2021). Adverse effects following dental local anesthesia: a literature review. Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine21(6), 507.
 • Yalcin, B. K. (2019). Complications associated with local anesthesia in oral and maxillofacial surgery. Topics in Local Anesthetics, 151.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.