Het gebruik en de bijwerkingen van diazepam

Het gebruik van benzodiazepinen, zoals diazepam (bromazepam), kan tot afhankelijkheid leiden. Dit gebeurt meestal wanneer een patiënt dit soort medicatie gedurende een lange periode gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van dit soort medicijnen te kennen.
Het gebruik en de bijwerkingen van diazepam

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Vandaag willen we het met je hebben over het gebruik en de bijwerkingen van diazepam. Diazepam is de merknaam van een benzodiazepine genaamd bromazepam. Diazepam wordt net als andere benzodiazepinen gebruikt om epilepsie en angst te behandelen.

Naast deze twee indicaties bestrijdt dit medicijn ook bij problemen met slapeloosheid en werkt het als een spierverslapper. De precieze effecten van benzodiazepines zijn afhankelijk van de specifieke dosis.

Wanneer patiënten diazepam in kleine doses innemen veroorzaakt dit een effect dat geschikt is voor het bestrijden van zowel angst als nervositeit. Bij hogere doses helpt het effect om slapeloosheid te bestrijden en zorgt het daarnaast voor spierontspanning.

Wat is angst?

Angst bestrijden met diazepam

Het is belangrijk om iets te weten over de belangrijkste indicatie van diazepam om beter te begrijpen hoe dit geneesmiddel werkt. Zo moet je weten dat angst kan optreden als een normale en natuurlijke emotie maar dat het ook een psychiatrische stoornis kan worden. Dit hangt af van de intensiteit en de gevolgen voor de patiënt die eraan lijdt.

Als het een normale emotie is, fungeert angst als een onderdeel van normale mentale activiteit. Op deze manier neemt het deel aan afweermechanismen en stelt het ons in staat om ons aan te passen aan stressvolle situaties.

Wanneer deze component buiten de normale grenzen handelt, wordt angst pathologisch, waardoor de aanpassing aan de stressvolle situatie juist wordt verhinderd of belemmerd.

Patiënten die aan deze aandoening lijden, beschrijven het als een gevoel van dreiging, van gespannen verwachting voor de toekomst en veranderingen van het psychosomatische evenwicht wanneer er geen sprake is van echt gevaar. De symptomen waar deze mensen gewoonlijk last van hebben, kunnen onder andere een of meerdere van de volgende klachten zijn:

  • vermoeidheid.
  • verhoogde hartslag, zelfs hartkloppingen.
  • slapeloosheid.
  • overmatig zweten.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in:
Alles wat je moet weten over het medicijn celecoxib

De bijwerkingen van diazepam

Hersenneuronen

Diazepam is, net als andere geneesmiddelen die op de markt zijn, niet vrij van bijwerkingen. De meeste mensen die dit medicijn gebruiken, kunnen het goed verdragen en ervaren geen klachten. Toch zijn er enkele bijwerkingen van diazepam die patiënten aan het begin van de behandeling kunnen ervaren. Enkele van de meestvoorkomende bijwerkingen zijn onder andere:

Normaal gesproken, en zoals we hierboven al aangaven, zijn deze effecten typerend voor het begin van de behandeling. Ze verdwijnen meestal als de behandeling langere tijd wordt voortgezet.

Andere bijwerkingen die door het innemen van diazepam kunnen optreden zijn onder andere:

  • hallucinaties.
  • veranderingen in het immuunsysteem.
  • psychiatrische stoornissen.
  • prikkelbaarheid.
  • verhoogde agressiviteit.
  • hartaandoeningen.

Het is belangrijk om te vermelden dat het gebruik van benzodiazepinen, waaronder diazepam (bromazepam) valt, klinische afhankelijkheid kan veroorzaken.

Dit gebeurt meestal wanneer een patiënt dit soort medicatie gedurende een langere periode gebruikt. In de meeste gevallen is echter slechts een korte behandeling nodig. Toch kunnen deze medicijnen afhankelijkheid veroorzaken.

Wat is afhankelijkheid van diazepam?

Alcohol en medicatie

Diazepam is een medicijn dat, zoals we al zeiden, afhankelijkheid kan veroorzaken bij patiënten die het gebruiken. Daarom is het essentieel dat artsen voorzichtig zijn bij het voorschrijven van dit soort medicatie. Het is dan ook belangrijk om heel goed te begrijpen dat zelfmedicatie buitengewoon gevaarlijk is. Het zou in sommige gevallen zelfs tot de dood kunnen leiden.

Langdurig gebruik van dit medicijn kan leiden tot ernstige problemen door zowel lichamelijke als psychische afhankelijkheid. Als iemand het tegelijkertijd met andere stoffen gebruikt, zoals bijvoorbeeld alcohol, kunnen er problemen optreden die doen denken aan een overdosis. Dat komt omdat alcohol en bromazepam op elkaar inwerken en elkaars effecten versterken.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te weten dat patiënten nooit abrupt mogen stoppen met het gebruik van benzodiazepinen. Het proces zou geleidelijk moeten verlopen om complicaties met het ontwenningssyndroom dat dit type medicijn veroorzaakt te voorkomen.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat diazepam een merknaam is waaronder een benzodiazepine bekend als bromazepam op de markt wordt gebracht. De belangrijkste toepassing van dit medicijn is de behandeling van angststoornissen.

Naast andere bijwerkingen kan dit medicijn ook een afhankelijkheid veroorzaken. Daarom is het alleen verkrijgbaar op medisch recept en moeten patiënten zelfmedicatie vermijden.

Men dient altijd de richtlijnen van de arts te volgen die het heeft voorgeschreven. Misbruik van dit medicijn kan ernstige bijwerkingen veroorzaken en kan bij verkeerd gebruik zelfs tot de dood leiden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.