Leer meer over de oorzaak van vitiligo en wat je ertegen kunt doen

Wat is vitiligo? Hoewel vitiligo over het algemeen wordt gezien als een goedaardige ziekte, kan het wel de oorzaak zijn van sociale en psychologische problemen voor de mensen die er last van hebben.
Leer meer over de oorzaak van vitiligo en wat je ertegen kunt doen

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Veel mensen leiden eraan, maar wat is nu de oorzaak van vitiligo? Vitiligo is een chronische ziekte die de pigmentatie van de huid aantast. Het zorgt ervoor dat er witte vlekken van verschillende grootten op de huid ontstaan en dit kan op meerdere delen van het lichaam.

Doorgaans doen de witte vlekken zich vaker voor op delen van de huid die van nature iets donkerder zijn, doordat er sprake is van meer wrijving. Bepaalde lichaamsdelen zijn vatbaarder voor deze huidziekte zoals:

 • het gezicht
 • de onderarmen
 • lippen
 • genitaliën
 • handen
 • et cetera

In dit artikel gaan wij in op de oorzaak van vitiligo.

Tussen de 1 en 2% van de hele wereldbevolking heeft last van deze ziekte. Over het algemeen beginnen de symptomen zich voor te doen tussen het twintigste en dertigste levensjaar, en in sommige gevallen ook bij mensen die boven de vijftig zijn. De ziekte kan zich echter op elk moment voordoen en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Vitiligo is niet besmettelijk. Men kan het ontstaan van deze ziekte niet van tevoren vaststellen, hoewel de ziekte wel progressief is. Vreemd genoeg bestaan er ook mensen bij wie het pigment plotseling weer terugkomt. Dit is echter zeer zelden en gebeurt meestal bij kinderen.

Wat is de oorzaak van vitiligo?

Tot op heden heeft de wetenschap niet veel aandacht besteed aan de oorzaak van vitiligo. Deskundigen zijn van mening dat het een auto-immuunziekte kan zijn, maar er is niet voldoende bewijs om dit te ondersteunen of bevestigen. Er is wel sprake van een genetische factor.

Een op de vijf mensen die last heeft van vitiligo heeft namelijk een familielid dat er ook last van heeft. De oorzaak van vitiligo is dus niet geheel eenduidig.

 • De meest geaccepteerde hypothese is dat het pigmentverlies zich voordoet doordat de melanocyten auto-vernietigingsprocessen ontwikkelen.
 • Er zijn echter ook andere factoren aan verbonden, zoals zonnebrand en emotionele stress.

De mate van pigmentverlies verschilt van patiënt tot patiënt. Soms komt het heel snel opzetten en stopt het daarna plotseling. Daarom negeert men vaak de oorzaak.

In de meeste gevallen is er sprake van een klinische evolutie: de actieve perioden worden afgewisseld door stabiele perioden.

Symptomen van vitiligo

De voornaamste tekenen van vitiligo zijn natuurlijk de witte vlekken op de huid. Deze vlekken doen zich voornamelijk voor op delen van de huid die worden blootgesteld aan de zon. Zoals we eerder ook al aangaven, doen ze zich ook voor op de slijmvliezen en op delen van de huid waar veel sprake is van wrijving.

Man die last heeft van vitiligo en daardoor zijn gezicht verbergt

Het aantal vlekken neemt na verloop van tijd toe. Dit kan echter niet worden voorspeld en verschilt erg van persoon tot persoon. Natuurlijk is deze huidziekte beter zichtbaar bij mensen die van nature een donkere huid hebben.

Bij mensen die een zeer lichte huid hebben, zijn deze vlekken vrijwel alleen zichtbaar wanneer ze blozen of last hebben van uitslag.

Hoewel het in eerste instantie niet lijkt alsof deze ziekte de hoofdhuid aantast, komt het wel vaak voor dat mensen die er last van hebben vroegtijdig grijs worden. Omdat het het lichaam niet ernstig beschadigt ziet men deze ziekte als goedaardig. Het is voornamelijk een esthetisch en psychologisch probleem.

Soorten vitiligo

Er bestaan twee soorten vitiligo:

 • niet-gefragmenteerd, ook wel type A genoemd
 • gefragmenteerd, ook wel type B genoemd

Type A komt het meest vaak voor en is meestal genetisch bepaald. Er bestaan in dit geval vier subtypen, op basis van de verdeling van het pigmentverlies.

Man met zijn ogen dicht die last heeft van vitiligo
 • Gelokaliseerd. Er zijn maar weinig vlekken en deze zijn allemaal gelokaliseerd op een bepaald lichaamsdeel.
 • De vlekken doen zich alleen voor op de handen en rond de openingen in het gezicht.
 • Het pigmentverlies doet zich alleen voor op de handen en voeten.
 • Gegeneraliseerd. De vlekken doen zich willekeurig voor en bedekken het grootste gedeelte van het lichaam. Dit is de meest voorkomende vorm van vitiligo.

Vitiligo type B komt minder vaak voor. Over het algemeen doet het zich op zeer jonge leeftijd voor, bij kinderen en jongvolwassenen. In dit geval ontstaan de vlekken in het begin zeer snel, maar neemt deze snelheid na een jaar meestal weer af.

Diagnose en prognose

Doorgaans wordt vaak aangeraden om jezelf lichamelijk te laten onderzoeken door een deskundige en wordt er gekeken naar de klinische geschiedenis om een diagnose te stellen. Hierbij worden de vlekken gedetailleerd onderzocht om te controleren of ze inderdaad worden veroorzaakt door vitiligo.

Men vraagt daarbij ook naar de familiegeschiedenis en de algemene gemoedstoestand van de patiënt. Dit helpt ook de oorzaak van vitiligo te achterhalen.

In geval van twijfel of als de symptomen wijzen op andere ziekten, zal de deskundige ook aanvullende onderzoeken aanvragen, zoals:

 • Huidbiopsie
 • Uv-lamp onderzoek
 • Bloedtest
 • Oogonderzoek

Momenteel zijn onderzoekers deze ziekte nog steeds aan het onderzoeken. Voor hun onderzoeken houden ze zich voornamelijk bezig met drie aspecten.

 • Allereerst wordt gekeken naar de mate van stress en trauma die deze ziekte veroorzaakt.
 • Ten tweede wordt gekeken naar de invloed die genen op deze ziekte hebben.
 • Tot slot worden er ook proeven uitgevoerd op laboratoriumratten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Richmond, J. M., & Harris, J. E. (2017). Vitiligo. In Clinical and Basic Immunodermatology: Second Edition. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29785-9_28
 • Ezzedine, K., Whitton, M., & Pinart, M. (2016). Interventions for vitiligo. JAMA – Journal of the American Medical Association. https://doi.org/10.1001/jama.2016.12399
 • Gawkrodger, D. J., Ormerod, A. D., Shaw, L., Mauri-Sole, I., Whitton, M. E., Watts, M. J., … Young, K. (2011). Vitiligo: Guidelines for the Diagnosis and Management of Vitiligo. In British Association of Dermatologists’ Management Guidelines. https://doi.org/10.1002/9781444329865.ch1
 • Iannella, G., Greco, A., Didona, D., Didona, B., Granata, G., Manno, A., … Magliulo, G. (2016). Vitiligo: Pathogenesis, clinical variants and treatment approaches. Autoimmunity Reviews. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2015.12.006

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.