Omarm al het goede in het leven en houd het bij

Al het goede dat je aan anderen geeft, krijg je terug. Dat geldt ook voor de slechte dingen. Misschien besef je dit niet.
Omarm al het goede in het leven en houd het bij

Laatste update: 08 mei, 2017

Misschien is het niet onze dagelijkse gewoonte om anderen het goede toe te wensen. Wellicht zijn we het ook niet gewend om dagelijks de goede dingen en de goede mensen in onze omgeving te omarmen.

De overheersende gedachte is: anderen doen wel goed, maar niemand is zo goed als ikzelf. Dit is wat we het liefst over onszelf denken: dat wij anderen altijd het goede toewensen.

Maar nobele, pure en onbaatzuchtige wensen zien we niet elke dag. Mensen hebben de neiging om het beste te wensen voor zichzelf en voor de mensen die het dichtst bij hen staan. Waarom is het zo moeilijk om deze gedachten en wensen op dezelfde manier te uiten naar iedereen? Zou dat niet de juiste houding zijn?

Toch moeten we beseffen dat onze daden, woorden en gedragingen gevolgen hebben. Ook wat wij anderen toewensen, heeft consequenties.

Een wens is de visualisatie van je beweegredenen en het verlangen om te handelen. Als je wilt dat iemand goede dingen overkomt, doe je ook je best om dit te laten gebeuren. Bovendien zal je dit vol overtuiging doen, omdat je het ook echt zo voelt.

Het goede wensen zal je tegelijkertijd verrijken als persoon. Het kost niets, maar het heeft grote gevolgen. Het verandert je gedachten en je gemoed. Het zal ook de vele zorgen en de negatieve focus doen verdwijnen.

We moedigen je aan om hierover na te denken.

Goede wil en positief denken

Het klassieke idee “what goes around comes around” of “wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten” is deels gebaseerd op de realiteit. We interpreteren dit idee zeker niet deterministisch. Het betekent eerder dat elke daad gevolgen heeft.

Door dagelijks je positieve gedachten te stimuleren, bevorder je ook je gezondheid. Dat houdt niet in dat je praat over spirituele zaken of dat je zomaar en overal vriendelijk bent. Positief denken is eerder een weerspiegeling van hoe jij het leven op religieus en spiritueel vlak benadert.

Vlinder
 • Positief denken betekent dat je je focust op de dankbare dingen in je leven. Als je wil dat goede dingen je familie en vrienden overkomen, toon je hen dat je van ze houdt en zorg je voor hun welbevinden.
 • Maar het echte probleem treedt op wanneer je iemand die je niet zo mag het slechtste toewenst. Waarom doe je dit? Wat win je hiermee? Wie er plezier in schept om mensen te bekritiseren die andere waarden hebben dan de zijne, gedraagt zich echt onvolwassen.
 • Denk maar aan de verschillende fasen van morele ontwikkeling bij kinderen, zoals beschreven door Lawrence Kohlberg. Een kind van zes of zeven jaar oud heeft maar één morele code. De mensen die ik mag, verdienen het beste. De mensen die ik niet mag, moeten gestraft worden.

Deze benadering is niet constructief en ook niet sociaal aangepast. Je bent niet verplicht om met iedereen op te schieten, maar niet kunnen opschieten met iemand betekent niet dat je die persoon mislukkingen en ongeluk toewenst. Het is beter om hen het beste te wensen op hun persoonlijke reis. Tegelijkertijd volg jij je eigen pad, in de hoop dat jullie wegen niet kruisen, maar je blijft het beste wensen voor iedereen.

Wat je doet, denkt en wenst, keert altijd terug naar jou, ook het goede

Sommigen noemen dit de wet van de causaliteit. Anderen spreken van het boemerangeffect. Deze termen kunnen we vertalen in iets wat makkelijk te begrijpen is.

 • Je gedachten en daden hebben altijd gevolgen. Een uitgesproken woord op het verkeerde moment kan ervoor zorgen dat iemand die je mag, weggaat.
 • Wensen dat iets slechts een ander overkomt, kan op de lange termijn ervoor zorgen dat anderen je verlaten. Ze vinden je hatelijk, ze voelen zich ongemakkelijk bij jou omwille van je kwade wensen. Ze roddelen over jou terwijl je voordien voor hen een toevluchtsoord was.
 • Alles wat je zegt, doet of wenst, laat een stempel achter op je omgeving. Vergeet dus niet na te denken over het effect van je woorden, voordat je ze uitspreekt.

Denk na over de gevolgen, voordat je iets doet. Maar vooral… wens de mensen om je heen goede dingen toe. Je kan het vergelijken met het planten van edele zaden die je zullen verrijken als persoon.

Omhelzing

Je bent vrij om je eigen toekomst te scheppen

Boeddha leerde ons dit. Als je je heden wilt kennen, kijk naar je verleden, want het heden is het resultaat van het verleden. Maar als je je toekomst wilt kennen, kijk dan naar je heden, want daar zal je de oorzaak vinden.

 • Dit idee is te vertalen in iets dat zowel eenvoudig als wijs is: jij bent de vrije actor en de architect van je eigen realiteit. Alles wat je doet, heeft gevolgen. Op die manier vorm je beetje bij beetje je toekomst.
 • Alleen door het beste te wensen voor de mensen om je heen zal je je gevoelens en je begrip van het leven vormen.

Deze benadering steunt op het idee van wederkerigheid en erkenning van de anderen. Het opent je geest en voedt je hart. Anderzijds zal de persoon die een omgeving schept vol positiviteit en empathie, zelf emotioneel rijker worden. Dit zal je toelaten om een hoopvolle en positieve toekomst op te bouwen voor iedereen.

Dit is heel waardevol om te onthouden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • D’arcy, C., & Siddique, C. M. (1985). Marital status and psychological well-being: A cross-national comparative analysis. International Journal of Comparative Sociology. https://doi.org/10.1163/156854285X00024
 • Ruut, V. (1991). Is Happiness Relative. Social Indicators Research.
 • Gustavsson, B. (2002). What do we mean by lifelong learning and knowledge? International Journal of Lifelong Education. https://doi.org/10.1080/02601370110099489

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.