Model verliest been door tampon

Om het risico op deze ziekte zo laag mogelijk te houden, gebruik je een tampon beter niet langer dan acht opeenvolgende uren en wissel je deze het beste elke dag af met maandverband.

Tampons zijn erg populair in het aanbod aan vrouwelijke hygiëneproducten en dit dankzij hun eenvoudige gebruik en gemak voor vrouwen tijdens “die tijd van de maand”.

Elk pakje tampons komt echter met een belangrijke waarschuwing op de verpakking: tampons kunnen het toxischeshocksyndroom veroorzaken. Dit syndroom is een bacteriële infectie en kan, al gebeurt dat slechts heel zelden, dodelijk zijn wanneer de patiënt niet op tijd behandeld wordt.

In een vrij recent geval van het syndroom verloor een succesvol Amerikaans model genaamd Lauren Wasser haar been nadat de ziekte niet op tijd ontdekt werd.

Wat is het toxischeshocksyndroom?

Deze zeldzame ziekte is het risico dat het gebruiken van tampons zonder de gepaste voorzorgsmaatregelen met zich meebrengt en wordt veroorzaakt door een bepaalde soort bacterie, beter bekend als de staphylococcus aureus. Deze bacterie kan gevonden worden op de huid, de oksels, de vagina, het perineum en in de keelholte. Een infectie kan ervoor zorgen dat deze bacterie in grootte toeneemt.

Het is zelfs zo dat men schat dat deze bacterie bij een derde van de wereldbevolking in het lichaam voorkomt, zonder dat ze daardoor een negatief effect op de gezondheid ervaren.

Tampon

Het probleem doet zich voor wanneer het virus dat de voedingsbodem is van deze bacterie verandert. Dit gebeurt vooral in een warme omgeving. Wanneer dit fenomeen plaatsvindt, kan het virus giftige stoffen afgeven waardoor het lichaam aangetast wordt.

De geschikte, warme omgeving wordt gecreëerd wanneer een vrouw een tampon, die uiteraard vloeistoffen opneemt, te lang laat zitten en er zo voor zorgt dat de vloeistoffen te lang op dezelfde plaats blijven. Hierdoor wordt de groei van de bacteriën gestimuleerd.

Dit zorgt voor een enorm risico voor de gezondheid. Er hebben dan ook al verschillende campagnes plaatsgevonden die zich tegen de fabrikanten van tampons keerden. Producten voor vrouwelijke hygiëne moeten nu een waarschuwing op de verpakking hebben, maar vaak is deze waarschuwing zo klein geprint dat erg weinig vrouwen hem ook echt lezen.

Wanneer de ziekte en de symptomen niet meteen herkend worden, kan de bacterie enorme schade aanrichten in het lichaam, zonder dat het slachtoffer zich daarvan bewust is. Zo wordt er dan ook vaak te laat ingegrepen.

En dit is exact wat er gebeurde in het geval van Lauren Wasser. Nadat zij de verschrikkelijke gevolgen van dit syndroom ervoer, besloot ze haar verhaal met de wereld te delen om zo bewustwording te wekken bij de vrouwen die tampons gebruiken.

Het verhaal…

Lauren Wasser

Laurens ongelukkige verhaal begon op 3 oktober 2012. Lauren voelde zich zwak en dacht dat ze de griep had. Ze had echter op datzelfde moment ook haar menstruatie en gebruikte zoals gewoonlijk tampons, omdat ze die erg praktisch vond wanneer ze werkte.

Lauren had op dat moment al 11 jaar haar menstruatie en tampons waren altijd haar favoriete product voor vrouwelijke hygiëne geweest. Daarom voelde ze zich dan ook veilig en gerust tijdens “die tijd van de maand”.

Zoals dat bij vele meisjes gebeurt, had Laurens moeder haar op een bepaalde leeftijd uitgelegd hoe je tampons hoort te gebruiken, hoe de inbrenghuls werkt en dat je tampons elke drie à vier uur hoort te vervangen, omdat ze anders schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

De dag dat de infectie startte, had Lauren haar tampons op de gepaste tijdstippen vervangen, zoals ze dat gewend was en zoals haar moeder haar had uitgelegd. Die nacht ging ze echter naar een verjaardagsfeestje en daar begonnen haar griepsymptomen te verergeren.

Lauren probeerde zich normaal te gedragen, maar had moeite om te blijven staan. De mensen om haar heen zeiden ook dat ze er verschrikkelijk uitzag. Toen ze de symptomen niet langer kon verdragen, ging Lauren op bed liggen en sloot haar ogen. Ze wou enkel nog slapen.

Lauren ging die avond niet naar het ziekenhuis, maar vertelde haar moeder dat ze enkel wou slapen en ging dan ook naar bed. Laurens moeder was erg bezorgd en liet de volgende dag een vriend en een politieagent haar dochter opzoeken. Deze vonden haar op de vloer van haar kamer.

Het wordt als een mirakel beschouwd dat Lauren het syndroom overleefde. Dokters zeggen dat ze nog maar tien minuten te leven had toen ze naar het ziekenhuis gebracht werd. Ze had hoge koorts en enkele van haar organen waren niet langer werkend. Er werd in eerste instantie gevreesd dat Lauren een hartaanval gehad had.

Nadat de dokters haar leven redden, kreeg Lauren de diagnose toxischeshocksyndroom. De verslagenheid was groot toen bleek dat de infectie gangreen had veroorzaakt.

Model met Prothese

Nadat ze als het gevolg van de gangreen haar been verloor, dacht Lauren dat haar leven geen zin meer had. Uiteindelijk slaagde ze erin te herstellen en realiseerde ze zich dat er nog steeds heel wat mogelijk was. Ze gebruikte deze kracht dan ook om vrouwen bewust te maken van het bestaan van de ziekte.

Haar advocaat moedigde haar aan om de fabrikant van de tampons die Lauren gebruikte (Kotex Natural Balance) aan te klagen, omdat de verpakking niet voldoende duidelijk maakte welke risico’s het gebruik van tampons met zich meedraagt.

Nu, enkele jaren later, is Lauren genezen en werkt ze weer als model dankzij de steun van de mensen om haar heen, die steeds in haar zijn blijven geloven. In een recente fotoshoot besloot Lauren het resultaat van haar tragische verhaal voor het eerst met de hele wereld de delen door haar prothese op de foto’s te tonen.