Mensen met HIV: meer risico wat betreft coronavirus?

Hoewel er niet veel informatie over dit probleem is, lijkt het erop dat mensen met HIV niet bijzonder kwetsbaar zijn voor COVID-19, en ook de patiënten die de neiging hebben om complicaties te krijgen niet. Net als iedereen moeten ze echter nog steeds voor zichzelf zorgen.
Mensen met HIV: meer risico wat betreft coronavirus?

Laatste update: 21 mei, 2020

Terwijl de wereld momenteel met de pandemie van het coronavirus wordt geconfronteerd, blijft de pandemie van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) actief. Momenteel zijn er ongeveer 40 miljoen mensen in de wereld met HIV.

Velen van hen vragen zich af of ze meer risico lopen om COVID-19 op te lopen en of ze tot het segment behoren dat ernstige complicaties ontwikkelt. Er is op dit moment niet veel informatie over.

Begin maart vond echter de 27e conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties (CROI 2020, Engelse link) virtueel plaats. Tijdens die conferentie presenteerde men het enige bekende rapport op hoog niveau over het onderwerp van co-infectie met HIV/SARS-CoV2.

De door de experts verstrekte informatie geeft aan dat mensen met HIV geen bijzonder risico lopen bij de coronavirus-pandemie. Dit betekent dat ze niet meer of minder snel besmet raken. Deskundigen beschouwen ze ook niet als mensen die meer complicaties zullen krijgen dan degenen die geen aids hebben.

Mensen met HIV lopen geen groter risico

Reageerbuisjes met bloed

Wat we kunnen zeggen, is dat er tot nu toe niet genoeg bewijs is om aan te tonen of mensen met HIV in vergelijking met anderen een bijzonder risico lopen op het coronavirus. We moeten hier echter benadrukken dat onderzoekers voortdurend nieuwe bevindingen doen. Het bewijs is daarom tot dusver niets afdoende.

Wat betreft mensen met HIV en het coronavirus, hebben we maar één gedocumenteerde zaak, en die was in China. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen andere gevallen zijn geweest. Dit is echter de enige die wetenschappers hebben gevolgd en die aanleiding tot een wetenschappelijke publicatie (Engelse link) heeft gegeven.

De zaak betreft een 61-jarige Chinese man in Wuhan. Hij kreeg de diagnose HIV, maar leed ook aan diabetes type 2 en was chronische roker. Hij rookte tussen de 20 en 30 sigaretten per dag. Ten tijde van zijn opname in het ziekenhuis bevestigden artsen zijn HIV-diagnose en ontdekten dat hij in een toestand van ernstige immunosuppressie verkeerde.

De man kreeg een 12-daagse kuur met lopinavir/ritonavir om COVID-19 te behandelen, samen met andere medicijnen om aanvullende aandoeningen aan te pakken. Verrassend genoeg herstelde de patiënt en werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Hij bleef nog twee weken in quarantaine en testte uiteindelijk negatief op het coronavirus.

Artsen adviseren waakzaamheid

Omgevallen potje medicijnen

We kunnen echter niet van slechts één geval uitgaan. Aangezien er echter geen meldingen zijn geweest van bepaalde problemen met COVID-19 bij mensen met HIV, lijkt er geen speciaal risico op infectie of complicaties te zijn.

Toch hebben experts in het veld enkele speciale aanbevelingen gedaan. De eerste is dat mensen met HIV die een antiretrovirale behandeling (Spaanse link) ondergaan, nauwgezet de behandelrichtlijnen moeten volgen. Ze benadrukken vooral dat de medicatie van deze mensen voor exclusief gebruik is en met niemand mag worden gedeeld.

Afgezien daarvan is het advies dat mensen met HIV dezelfde richtlijnen moeten volgen als die aan iedereen worden gegeven. In het bijzonder om de lockdowns en andere beperkingen te respecteren, de regels voor sociale afstand te handhaven en regelmatig hun handen te wassen. Ook ouderen en mensen met andere chronische ziekten moeten extra voorzichtig zijn.

Mythen en feiten

Aangezien er geen speciale incidentie van het coronavirus is bij mensen met HIV, beginnen er geruchten en valse informatie te circuleren. Deze creëren alleen maar verwarring. Een aantal mensen heeft bijvoorbeeld gezegd dat een anti-retrovirale behandeling voorkomt dat iemand COVID-19 krijgt. Er is echter geen bewijs dat dit waar is.

Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat degenen die regelmatig lopinavir, ritonavir of andere geneesmiddelen in de proteaseremmers familie gebruiken, speciale resistentie tegen het coronavirus hebben.

Het starten of wijzigen van een behandeling op basis van dergelijke valse informatie slaagt er niet alleen in om een infectie met coronavirus te voorkomen, maar kan ook contraproductief zijn bij de behandeling van HIV.

Wetenschappers adviseren om geen hogere doses medicijnen te nemen dan wat artsen hebben aanbevolen. Mensen met HIV moeten alleen de behandeling volgen die ze tot nu toe hebben genomen. Ze moeten dezelfde stapsgewijze aanbevelingen volgen die we allemaal zouden moeten volgen.

Wat zouden mensen met HIV tijdens de coronavirus-pandemie moeten doen?

Uiteindelijk zijn de aanbevelingen voor mensen met HIV tijdens de coronavirus-pandemie om zichzelf te isoleren, goede hygiëne toe te passen en de anti-retrovirale behandeling die ze al kregen te handhaven.

Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoende medicijnen hebben, omdat we niet weten wanneer de beperkende maatregelen zullen eindigen. Als ze tot slot nog vragen hebben, dan moeten ze hun arts raadplegen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.