Risicofactoren en het sterftecijfer van het coronavirus

De sterftecijfers met betrekking tot het coronavirus zijn voor verschillende groepen binnen onze populatie anders. De belangrijkste risicofactoren die experts tot nu toe hebben ontdekt, zijn een hoge leeftijd en een verzwakt immuunsysteem.
Risicofactoren en het sterftecijfer van het coronavirus

Laatste update: 21 mei, 2020

SARS-CoV-2 is het virus dat de pandemie veroorzaakt die de wereld nu op zijn kop zet. Dit is een nieuw virus, wat betekent dat wetenschappers nog bezig zijn om alle eigenschappen en kenmerken te onderzoeken. Twee belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn de risicofactoren en het sterftecijfer van het coronavirus.

In werkelijkheid verwijst het coronavirus eigenlijk naar een familie van virussen. Het specifieke coronavirus dat onze huidige situatie veroorzaakt, verscheen voor het eerst in december 2019 in de Chinese stad Wuhan. Op dit moment ligt het sterftecijfer voor mensen van ouder dan 80 jaar die besmet raken rond de 15%.

Deskundigen herberekenen dit aantal echter voortdurend naarmate nieuwe gevallen blijven verschijnen en de pandemie zich ontwikkelt. Totdat deze situatie eindelijk voorbij is, is het onmogelijk om enig aspect van het gedrag van dit virus nauwkeurig vast te stellen.

Toch kunnen we dankzij de onderzoeken die nu plaatsvinden gaandeweg bepaalde gegevens ontcijferen. In het artikel van vandaag zullen we op basis van deze gegevens uitleggen wat volgens wetenschappers de risicofactoren zijn als het gaat om het sterftecijfer van het coronavirus.

Sterftecijfers van het coronavirus: wat de cijfers onthullen

COVID-19

Zoals we al hebben vermeld, is het sterftecijfer van het coronavirus, evenals het aantal gevallen en andere parameters, momenteel gebaseerd op statistieken en gegevens die experts dagelijks verzamelen.

Op basis van de laatste statistieken kunnen we het sterftecijfer in drie leeftijdsgroepen indelen. Dit komt, omdat de leeftijd van de patiënt een belangrijke factor lijkt te zijn. Als we vanuit dit gezichtspunt naar het virus kijken, dan kunnen we zien dat 95% van de sterfgevallen is opgetreden bij personen die ouder waren dan 65 jaar.

Interessant is dat het sterftecijfer van het coronavirus bij kinderen praktisch nul is. Sterker nog, bij mensen onder de 60 jaar bereiken de aantallen niet eens 1% van de geïnfecteerden. Andere statistieken die wetenschappers bijvoorbeeld uit Spanje hebben verzameld, zijn als volgt:

  • Bij mensen tussen de leeftijd van (Engelse link) 70 en 79 jaar is het sterftecijfer ongeveer 5%.
  • Het leeftijdsbereik waar we het grootste aantal bevestigde gevallen van infectie vinden, is tussen de 50 en 60 jaar oud. Deze mensen zullen echter minder snel aan het coronavirus overlijden.

Misschien ook interessant om te lezen:
Zijn er twee verschillende stammen van het coronavirus?

Welke factoren bepalen het sterftecijfer van het coronavirus?

onderzoek naar het coronavirus

Leeftijd is een van de meest relevante risicofactoren als het gaat om het lijden aan ernstige vormen van het coronavirus. Volgens onderzoek gepubliceerd in The Lancet (Engelse link) is leeftijd de meest bepalende factor als het gaat om een infectie met het coronavirus. Het gaat dan in het bijzonder om ouderdom.

Zoals we al hebben vermeld, zijn degenen die vanwege hun leeftijd het meeste risico lopen mensen van boven de 80 jaar. Tegelijkertijd lijkt het sterftecijfer bij mannen hoger te zijn dan bij vrouwen.

Een andere factor die het sterftecijfer van het coronavirus bepaalt, is de toestand van het immuunsysteem van de patiënt. Met andere woorden, mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn veel vatbaarder voor complicaties ten gevolge van het coronavirus.

  • Binnen deze groep vinden we mensen die leven met ziekten zoals HIV en kanker.
  • We moeten er echter rekening mee houden dat meer voorkomende ziekten, zoals diabetes en een hoge bloeddruk, ook risicofactoren zijn.
  • Volgens wetenschappers is het hebben van een hoge SOFA (sequentiële beoordeling van orgaanfalen) een andere bepalende factor. Deze schaal wordt gebruikt op intensive care-afdelingen (ICU) om patiënten te evalueren.

Er zijn andere medische parameters die deskundigen als risicofactoren beschouwen. Bijvoorbeeld een laag aantal lymfocyten, veranderingen in de coagulatie (bloedstolling) of verhogingen van bepaalde moleculen die ingrijpen in ontstekingsprocessen.

Patiënten die intensief behandeld moeten worden voor het coronavirus lopen uiteraard ook een groter risico op sterfte door het coronavirus dan patiënten op gewone ziekenhuisafdelingen.

Zaken om in gedachten te houden

Zieke oudere vrouw

Hoewel experts risicofactoren voor de sterftecijfers voor het coronavirus identificeren, kunnen we nog steeds geen definitieve conclusies trekken. Bij de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, is een kleine steekproef van mensen betrokken. We kunnen daarom de resultaten niet als volledig betrouwbaar beschouwen.

Toch moeten we duidelijk zijn dat de meeste sterfgevallen onder ouderen plaatsvinden. We moeten daarom voorzichtig zijn als het om deze leeftijdsgroep gaat om ze te beschermen. Hetzelfde geldt voor mensen met reeds bestaande aandoeningen, vooral degenen met chronische ziekten.

De bestaande isolatiemaatregelen zijn voornamelijk bedoeld om de meest kwetsbare personen tegen infectie te beschermen en de sterfte-impact van het coronavirus te verminderen. Het respecteren van deze maatregelen is in het voordeel van iedereen, maar vooral voor onze oudere en meest kwetsbare burgers.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.