Leer alles over halothaan

Halothaan kan niet worden toegediend aan patiënten die aan maligne hyperthermie lijden. Het wordt ook afgeraden bij patiënten die er vatbaar voor zijn. Leer in dit artikel meer over dit verdovingsmiddel!
Leer alles over halothaan

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Halothaan is een veelgebruikt medicijn dat artsen gebruiken om iemand onder algehele anesthesie te brengen. Het is een verdovingsmiddel dat artsen door inademing toedienen om een snel, maar soepel bewustzijnsverlies te veroorzaken. Het heeft een aangenaam aroma, is kleurloos en irriteert de slijmvliezen niet.

Artsen gebruiken het voor het tot stand brengen en het onderhouden van anesthesie bij alle soorten operaties en bij patiënten van alle leeftijden. Interessant is echter dat experts nog steeds niet het mechanisme kennen waardoor inhalatie-anesthetica de waarneming van sensatie remmen en bewusteloosheid veroorzaken.

Artsen gebruikten dit medicijn tussen 1956 en 1980, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het werd gesynthetiseerd door wetenschapper C.W. Suckling in 1951 en werd voor het eerst in 1956 als verdovingsmiddel gebruikt. Het verving het gebruik van andere anesthetica van die tijd, zoals ether of cyclopropaan.

Het gebruik van halothaan verminderde in de jaren 80 echter geleidelijk door de introductie van nieuwe vluchtige anesthetica, zoals enfluraan en isofluraan.

Hoewel het tegenwoordig zelden nog in ontwikkelde landen wordt gebruikt, blijven sommige derdewereldlanden het in de dierengeneeskunde gebruiken, omdat het vrij goedkoop is.

Dosering en toediening

Een patiënt krijgt zuurstof door een masker

Tegenwoordig zijn er verschillende aerosolsystemen op de markt voor de toediening van halothaan. Er zijn bijvoorbeeld systemen met een open circuit, halfopen of gesloten circuits. Artsen gebruiken ze allemaal, omdat ze allemaal goede resultaten opleveren. De dosis is afhankelijk van de kenmerken van de patiënt.

  • In dit opzicht mogen artsen voor volwassenen en ouderen een concentratie van 2-4% halothaan in zuurstof / lachgas toedienen om de patiënt onder narcose te brengen.
  • Als het doel is om de patiënt onder narcose te behouden, dan mag de arts een concentratie van 0,5-2% halothaan gebruiken.
  • Anderzijds kan een arts voor toediening bij pediatrische patiënten een concentratie van 1,5-2% gebruiken om het kind onder narcose te brengen.
  • Een concentratie van 0,5-2% is bij kinderen voldoende voor het onderhoud van de narcose.

Halothaan contra-indicaties

Artsen kunnen dit medicijn niet toedienen aan patiënten met maligne hyperthermie. Deskundigen raden het gebruik ervan ook af bij patiënten die daar vatbaar voor zijn.

Als de patiënt na de toediening van halothaan klinische symptomen van onverklaarbare geelzucht en koorts ontwikkelt, zijn toekomstige toedieningen ook gecontra-indiceerd.

Er zijn bovendien niet genoeg onderzoeken uitgevoerd (Spaanse link) om de veiligheid van dit medicijn bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven te bevestigen. Het is daarom het beste om tijdens de vroege zwangerschap algehele narcose door middel van inhalatiemiddelen te vermijden.

Wat betreft vrouwen die borstvoeding geven, er zijn niet genoeg gecontroleerde onderzoeken naar het gebruik van halothaan bij deze populatie. Hoewel experts de aanwezigheid van dit medicijn in moedermelk hebben gedetecteerd, hebben ze hun effecten op zuigelingen niet vastgesteld.

Toch gebruiken artsen, ondanks deze contra-indicaties, deze vorm van verdoving al meer dan 30 jaar met succes zonder duidelijke negatieve gevolgen.

Bijwerkingen van halothaan

Vrouw wordt onder narcose gebracht

Halothaan heeft, net als alle andere medicijnen, mogelijke bijwerkingen. We verstaan onder bijwerkingen ongewenste en onbedoelde klachten die kunnen optreden bij een patiënt wanneer hij met de behandeling van een medicijn begint.

In dit opzicht kan halothaan een hypermetabool klinisch beeld van de skeletspier(Spaanse link) veroorzaken dat uiteindelijk tot maligne hyperthermie kan leiden. Deskundigen raden het daarom af om het bij patiënten die hieraan hebben geleden te gebruiken.

Daarnaast zijn er helaas ook andere mogelijke bijwerkingen. Deze omvatten onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende problemen:

  • hypercapnie
  • stijve spieren
  • tachycardie
  • tachypnoe
  • aritmieën

Dit medicijn kan echter ook andere bijwerkingen veroorzaken, zoals misselijkheid, braken of leverproblemen. Zoals je kunt zien, zijn deze symptomen niet erg specifiek. Dit is waarom je op moet letten. Als er symptomen optreden, moet onmiddellijk met de toediening worden gestopt.

Conclusie

Halothaan is een medicijn dat artsen door middel van inhalatie toedienen om de patiënt onder algehele narcose te brengen of te houden. Als je vragen hebt over dit geneesmiddel of over algehele anesthesie, raadpleeg dan je arts of apotheker.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.