Amlodipine: voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen

Bij patiënten met een hoge bloeddruk verlaagt een dagelijkse dosis van amlodipine de bloeddruk aanzienlijk. Lees verder voor meer informatie!
Amlodipine: voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 23 november, 2022

Amlodipine is een actief medicijn dat medische deskundige aan patiënten voorschrijven om hoge bloeddruk en angina pectoris te behandelen. Het kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden ingenomen. In dit artikel gaan we dieper in op dit medicijn, hoe het werkt en de bijwerkingen ervan.

Wat is bloeddruk en hypertensie?

Iemand gebruikt een bloeddrukmeter

Bloeddruk is de druk die op de hartslagaders wordt uitgeoefend om het bloed te laten circuleren. De waarde ervan is variabel, omdat deze meerdere keren per dag kan veranderen.

De maximale of systolische druk, bekend als “hoog,” meet de kracht van het bloed in de slagaders wanneer het hart samentrekt. De minimale of diastolische druk, bekend als “laag,” meet de kracht van het bloed in de slagaders wanneer het hart ontspannen is.

Hypertensie wil zeggen dat iemand gedurende langere tijd een hoge bloeddruk heeft. Iemand heeft een hoge bloeddruk wanneer zijn bloeddruk hoger is dan 140/90 mmHg. Als het onbehandeld blijft, kan het schade veroorzaken aan verschillende delen van het lichaam, zoals:

  • de hersenen
  • het hart
  • de bloedvaten
  • de nieren
  • andere delen van het lichaam

Deze schade kan leiden tot problemen, waaronder een hartaanval, evenals hart- en nierfalen.

Wat doet Amlodopine?

Amlodipine behoort tot de groep van de antihypertensiva die werken door het blokkeren van calciumkanalen. Daarom remmen ze de instroom van calciumionen in de vasculaire gladde spier en de hartspier. Amlodipine verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te ontspannen, zodat het hart efficiënter functioneert.

Ook verwijdt de werking van Amlodipine de slagaders en kransslagaders. Daardoor verhoogt het de zuurstoftoevoer naar het myocard bij patiënten met coronaire hartkrampen, zoals mensen die lijden aan angina pectoris. Bij patiënten met hoge bloeddruk vermindert een dagelijkse toediening van amlodipine de bloeddruk aanzienlijk.

Dit artikel is misschien ook interessant:
5 zelfgemaakte behandelingen tegen een hoge bloeddruk

Dosering, toediening en speciale voorzorgsmaatregelen

Afbeelding van de nieren

Amlodipine wordt toegediend in tabletten, die gehalveerd kunnen worden. Bij volwassenen met hypertensie of angina pectoris is de begindosis meestal 5 mg per dag.

Patiënten mogen een maximale dosis van 10 mg per dag nemen. Om de controle van de behandeling te vergemakkelijken, raden de artsen hun patiënten aan om deze elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Ook moeten bepaalde groepen voorzichtig zijn wanneer ze dit medicijn innemen, we noemen ze hieronder.

Patiënten met hartfalen

Patiënten met hartfalen moeten voorzichtig zijn. Calciumblokkers, waaronder amlodipine, moeten voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met congestief hartfalen, omdat het risico op toekomstige cardiovasculaire problemen en overlijden kan toenemen.

Leverfalen

Het duurt langer om amlodipine te verwijderen uit het lichaam van patiënten die aan deze aandoening lijden. Daarom moeten deze patiënten een behandeling met dit geneesmiddel starten met een zo laag mogelijke dosis.

Ze moeten echter toch voorzichtig zijn, zowel bij het begin van de behandeling als wanneer ze een hogere dosis gaan gebruiken. Patiënten met acuut leverfalen moeten de dosis langzaam verhogen. Ook moeten zij onder zorgvuldige controle blijven.

Patiënten met nierfalen

Patiënten die lijden aan deze aandoening kunnen normale doses Amlodipine nemen. De variaties in de bloedconcentraties van Amlodipine zijn echter niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met de mate van nierfalen.

Bijwerkingen van Amlodipine

Amlodipine

Enkele van de bijwerkingen van Amlodipine zijn:

Sommige bijwerkingen kunnen dus ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom moet je niet aarzelen om contact op te nemen met de huisarts als de frequentie of de ernst van pijn op de borst toeneemt. Dit moet je ook doen als je hartfrequentie onregelmatig is of als je last heeft van hartkloppingen of flauwvallen.

Conclusie

Naast het nemen van medicijnen om je bloeddruk onder controle te houden, moet je ook veranderingen in je levensstijl aanbrengen om hoge bloeddruk te behandelen.

Deze veranderingen zijn onder andere een vet- en zoutarm dieet, het behouden van een gezond gewicht en minstens een half uur per dag bewegen. Ook kun je het beste niet roken en met mate alcohol gebruiken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Zegarra, J., Meza, M., Cornejo, C., Porras, W., Díaz, A., Heredia, O., … Hernández, A. (2017). Amlodipino y choque vasodilatado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital general. Reporte de caso. Revista Medica Herediana. https://doi.org/10.20453/rmh.v28i2.3110

  • Gil de Miguel, A., Jiménez García, R., Carrasco Garrido, P., Martínez González, J., Fernández González, I., & Espejo Martínez, J. (2013). Seguridad y efectividad de amlodipino en pacientes hipertensos no controlados farmacológicamente en el ámbito de Atención Primaria. Hipertensión y Riesgo Vascular. https://doi.org/10.1016/s1889-1837(00)71072-5

  • Valcárcel, Y., Jiménez, R., Arístegui, R., & Gil, A. (2013). Estudio de farmacovigilancia para evaluar la seguridad y a efectividad de amlodipino en pacientes ancianos hipertensos. Revista Española de Geriatría y Gerontología. https://doi.org/10.1016/s0211-139x(04)74977-x


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.