Hoe leg je aan kinderen uit wat liefdadigheid is?

Je kunt je kinderen het beste door je daden leren wat naastenliefde is. Dit is een fundamentele waarde om een leven vol harmonie en vrede te leiden.
Hoe leg je aan kinderen uit wat liefdadigheid is?
Bernardo Peña

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Bernardo Peña.

Geschreven door Daniela Colmenares

Laatste update: 05 november, 2022

Op een bepaald moment kan je kind je vragen wat liefdadigheid is. Liefdadig zijn gaat veel verder dan iets aan iemand geven; het moet een bewuste en heilzame daad voor een ander zijn. Als we besluiten de liefdadigheid te beoefenen, besluiten we iets aan een mens in nood te geven zonder er iets voor terug te krijgen.

Uitleggen hoe je liefdadig kunt zijn aan kinderen is niet moeilijk. Maar naarmate ze ouder worden, kunnen bepaalde waarden verzwakken. Daarom is het belangrijk dat je ze er als ouder aan herinnert en helpt elke waarde die je ze geleerd hebt te versterken.

Wat is liefdadigheid?

Liefdadigheid kan opgevat worden als de handeling van het onbaatzuchtig helpen van anderen zonder er iets voor terug te krijgen. In die zin is naastenliefde toepasbaar op elk aspect van het leven door solidaire handelingen die steun bieden aan hen die dat het meest nodig hebben.

Zo is ook naastenliefde nauw verbonden met de drie waarden van de christelijke godsdienst (Spaanse link): geloof, hoop en naastenliefde. Voor een christen komt naastenliefde het dichtst bij goedheid.

In de christelijke godsdienst is naastenliefde gebaseerd op de liefde voor God en de naaste. Het houdt ook in dat je goed bent en gul geeft zonder enig verlangen naar persoonlijk gewin. In ruil daarvoor geeft het de geest gevoelens van vreugde, vrede en barmhartigheid. Liefdadigheid is echter ook een basispijler van andere godsdiensten en van veel ethische levensprincipes.

In deze zin wordt het begrip liefdadigheid ook gebruikt om te spreken over de hulp die aan behoeftigen gegeven wordt. Immers, elke belangeloze actie namens een individu ten gunste van een ander kan als liefdadigheid beschouwd worden, zoals een artikel dat verscheen in Procesos: revista ecuatoriana de historica opmerkt.

Je kunt ook geïnteresseerd zijn in het lezen van:
Supermarkten verboden voedselresten weg te gooien

Het belang van naastenliefde

Als ouder moet je je kind niet alleen waarden bijbrengen. Je moet je kind ook uitleggen waarom het zo belangrijk is die in zijn of haar dagelijks leven toe te passen. Liefdadige mensen zijn houdt in dat je minder zelfzuchtig bent en je in de plaats van de ander stelt. Kinderen zijn van nature liefdadige mensen omdat ze juist door hun onschuld de gave hebben om te delen.

Kinderen zijn bijvoorbeeld ontroerd als ze een ander zien  huilen en velen helpen dan die ander zich beter te voelen. Denk daarom niet dat je kind te jong is om te begrijpen wat liefdadigheid is en hoe het toe te passen. In werkelijkheid begrijpen en beoefenen kinderen het vaak al als niemand het hen heeft uitgelegd.

Maar of je kind opgroeit en zo vrijgevig blijft, hangt voor een deel af van jou en van de manier waarop je deze waarde dag na dag bekrachtigt. Bedenk dat er verschillende stadia zijn die zij of hij moet doormaken om volwassen te worden. Voed je kind op om overal waar het komt liefdadig te zijn.

Liefdadigheid op school

Je vraagt je misschien af wat liefdadigheid op school is. Met je kind praten over hoe het zich op school hoort te gedragen is heel belangrijk. School is praktisch hun tweede thuis. Ze brengen er immers de helft van hun tijd door. Ze worden daarbij begeleid door mensen die hen helpen zich academisch en persoonlijk te ontwikkelen.

Het is op veel scholen gebruikelijk dat kinderen hun lunch mee naar school nemen en in een kring zitten te eten. Leer je kind om te delen. Vertel hem of haar dat als een van zijn klasgenoten geen lunch heeft meegenomen, hij of zij mag delen. Laat je kind ook anderen helpen met hun huiswerk en zelfs goed werk erkennen. Leer hem of haar tenslotte altijd bereid te zijn te helpen zonder er iets voor terug te krijgen.

Liefdadigheid in huis

Om te weten wat liefdadigheid is, moet je het in de praktijk brengen. Je hebt waarschijnlijk meer dan eens gehoord dat opvoeding thuis begint. Dit is, zonder twijfel, helemaal waar. Wil je kind leren om buiten vrijgevig, respectvol en verantwoordelijk te zijn, dan moet hij/zij dat thuis ook beginnen te zijn.

Leer elk van je kinderen te delen met hun broers en zussen en andere familieleden. Soms vergeten kinderen, door het samenleven, vriendelijk te zijn voor de mensen die het dichtst bij hen staan. Bijvoorbeeld als je hun kast aan het opruimen bent en er kleren zijn die niet meer passen. Vertel ze dan dat je ze samen aan een stichting kunt schenken. Zo help je anderen in nood.

Als je kind met zijn vriendjes gaat spelen, laat hem dan extra speelgoed meenemen, zodat iedereen kan spelen. Herinner ze er ook aan dat het niet uitmaakt welke kleur ze hebben, hoe groot ze zijn, hoe ze praten, of waar ze wonen. We zijn allemaal mensen en hij kan met elk ander kind vriendjes zijn.

Liefdadigheid met vreemden

Nagaan welke activiteiten de nieuwsgierigheid van je kind wekken is belangrijk om zijn of haar waarden te versterken. Als je kind van dieren houdt en je wilt dat hij liefdadigheid leert en beoefent, kun je hem meenemen naar een van de organisaties die dieren en hun rechten beschermen.

Als het kind daarentegen graag knuffelt of buren helpt en tijd met zijn of haar vrienden deelt, kun je hem of haar aanmoedigen deel te nemen aan organisaties als de scouting of vrijwilligerswerk. Deze groepen hebben tot taak anderen te helpen uit de eenvoudige voldoening dat ze een betere wereld willen.

Geef als ouders het goede voorbeeld

De beste manier om je kind op te voeden is door het goede voorbeeld te geven, zoals blijkt uit deze studie die gepubliceerd werd in Teaching and Res earch in Psychology (Spaanse link). Bouw kleine momenten van bezinning in.

Daarin kun je alle dingen die je hebt waarderen. Ook kun je visualiseren hoe je anderen kunt helpen. Het maakt niet uit of het maar om een paar mensen gaat, want kleine veranderingen maken een groot verschil.

Er zijn veel plaatsen waar je heen kunt gaan om mensen te helpen. Je kind meenemen om voedsel te doneren is voor hen een manier om dankbaar te zijn voor alles wat ze hebben. Eten klaarmaken voor de daklozen is een goede manier om naastenliefde te versterken.

Tot slot

Door de mensen te helpen die je buurt frequenteren en geen huis of familie hebben, ben je een gul mens die niet meer verwacht dan een glimlach in ruil. Er zijn veel initiatieven die je kunt nemen en waarbij je kind kan helpen om vrijgevig te zijn en met anderen te delen.

Uiteindelijk ben jij voor je kind zijn of haar grootste voorbeeld. Zij of hij zal niet alleen de dingen doen die jij hen leert, maar ook de dingen die ze zien die jou gelukkig maken.

Anderen helpen als een team zal ervoor zorgen dat je kind in de toekomst , als het volwassen is, alle waarden die je hem geleerd en gedurende zijn vroege leven versterkt hebt, zal repliceren.

Begeleid ze bij elk proces, versterk ze als dat nodig is, en help ze inzien dat het niet uitmaakt hoeveel mensen ze helpen – het belangrijkste is dat ze het met hun hart doen. Op deze manier leer je je kind wat naastenliefde is.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.