Supermarkten verboden voedselresten weg te gooien

· 15 augustus 2016
Franse supermarkten die zich niet houden aan de wetten om overgebleven voedsel te doneren, kunnen hiervoor bestraft worden met sancties en zelfs gevangenisstraf.

Voedselresten is de afgelopen tientallen jaren over de hele wereld een zeer controversieel onderwerp geweest. Geschat wordt dat er per jaar meer dan 1,3 miljoen tonnen voedsel worden weggegooid, terwijl er tegelijkertijd nog altijd dagelijks mensen overlijden aan ondervoeding of verhongering.

Er wordt al jaren op allerlei manieren geprobeerd om deze hoeveelheid te verkleinen, maar de resultaten van verschillende studies wijzen uit dat we per jaar nog steeds aanzienlijke hoeveelheden voedsel weggooien.

Het voornaamste punt van kritiek tegen grote distributeurs is dat een groot deel van het voedsel dat zij produceren uiteindelijk in de afvalbak belandt in plaats van in de handen van mensen die het nodig hebben. Om deze reden heeft de 35-jarige Arash Derambarsh vorig jaar een voorstel gedaan om een wet op te stellen die voorkomt dat supermarkten het voedsel dat niet verkocht wordt weggooien.

Het idee dat Arash naar voren bracht is dat bedrijven het voedsel dat ze overhouden moeten doneren aan goede doelen en voedselbanken, zodat het verdeeld kan worden onder de mensen die er veel baat bij zouden hebben.

Na een grote campagne die werd gesteund door consumenten en activisten die zich inzetten voor de strijd tegen armoede werd dit wetsvoorstel door de Franse senaat goedgekeurd, ten voordele van duizenden daklozen.

Frankrijk, het eerste land ter wereld met een verbod op voedselresten

Supermarkt

Dit besluit zorgde ervoor dat Frankrijk het eerste land ter wereld werd dat ervoor wilde zorgen dat supermarkten geen voedsel meer zouden verspillen.

Bedrijven die meer dan 400 vierkante meter groot zijn, zijn verplicht om contracten van donatie te ondertekenen met liefdadigheidsorganisaties. Doen ze dit niet, dan worden ze beboet met een boete die kan oplopen tot 75.000 euro en twee jaar celstraf.

Dit was heel goed nieuws voor de promoters van liefdadigheidsorganisaties, omdat dit ervoor zal zorgen dat ze kwaliteitsvoller en diverser voedsel kunnen uitdelen.

Jacques Bailet, directeur van de Franse voedselbanken, drukte uit dat hij hoopt dat deze wet ervoor zal zorgen dat er meer groene, fruit en vlees wordt gedoneerd, aangezien hier het meeste behoefte aan is.

De verantwoordelijkheid om het voedsel in te zamelen en te bewaren valt in de handen van de geregistreerde liefdadigheidsorganisaties en voedselbanken, die hopen dat zich meer vrijwilligers aanbieden om deze nieuwe toevloed van voedsel beter te kunnen handhaven.

Deze wet zal er ook voor zorgen dat supermarkten die voedsel opzettelijk oneetbaar maken hiervoor gestraft worden. Steeds meer supermarkten begonnen hun overgebleven voedsel namelijk met opzet te vernietigen om te voorkomen dat mensen in hun vuilnis zouden graaien en het voedsel uit de containers zouden opeten.

Helaas is het aantal families, studenten en werklozen dat in containers op zoek gaat naar eten dat nog net niet over datum is in de afgelopen jaren gestegen.

Veel bedrijven spuiten het voedsel in met bleek voordat ze het weggooien, zogenaamd om te voorkomen dat mensen last krijgen van voedselvergiftiging doordat ze het eten in dit soort omstandigheden consumeren. Andere winkels verzamelen het overgebleven voedsel in hun magazijn, waar het wordt opgehaald door de vuilniswagen.

De volgende uitdaging voor liefdadigheidsorganisaties

Voedsel Uitdelen

In relatie tot dit eerste succes bereiden liefdadigheidsorganisaties zich voor op de uitdagingen die deze nieuwe verandering in de wet voor hun creëert. Ten eerste zijn ze op zoek naar meer vrijwilligers die bereid zijn hen te helpen bij het onderhouden en verdelen van het voedsel. Ten tweede zullen ze meer vrachtwagens, opslagruimtes en koelkasten nodig hebben om de toegenomen hoeveelheid donaties goed te kunnen ontvangen en bewaren.

Daarnaast is het hun voornaamste doel om de EU ervan te overtuigen om ook in de andere lidstaten een soortgelijke oplossing in werking te stellen.

In Frankrijk was 11 procent van de voedselresten afkomstig uit supermarkten, 67 procent van consumenten en 15 procent uit restaurants.

De mensen die dit initiatief ondersteunen, realiseren zich dat er nog altijd veel werk moet worden verricht. Ze zijn zich er echter wel van bewust dat met deze wetsbekrachtiging een van de belangrijkste stappen is gezet in de richting van een bewuste en duurzamere maatschappij.

Bailet verzekert dat wanneer de voedseldonaties dankzij supermarkten met vijftien procent stijgen, dit al genoeg zal zijn om per jaar tien miljoen borden meer te kunnen vullen.

Het doel op de langere termijn is om ervoor te zorgen dat ook andere landen soortgelijke wetten instellen om de hoeveelheid voedsel die we jaarlijks met zijn allen weggooien te verminderen, maar vooral zodat dit voedsel kan worden gegeven aan mensen die het nodig hebben.