Hoe epilepsie en borstvoeding onder controle te houden

Borstvoeding en epilepsie zijn een combinatie die bij nieuwe moeders met deze ziekte vaak voor twijfels zorgt. Lees verder, want we gaan je enkele aanbevelingen doen om dit veilig te doen, terwijl je medicijnen gebruikt.
Hoe epilepsie en borstvoeding onder controle te houden
Karina Valeria Atchian

Geschreven en geverifieerd door de dokter Karina Valeria Atchian.

Laatste update: 07 november, 2022

Over het algemeen wordt de combinatie van borstvoeding en epilepsie voor alle pasgeborenen van moeders met deze aandoening aanbevolen. In feite leidt het gebruik van anti-epileptische medicijnen niet tot bijwerkingen voor een baby.

Dit is een veelvoorkomende vraag bij moeders met epilepsie die hun baby borstvoeding willen geven en het is iets om in dergelijke gevallen rekening mee te houden. De zorg voor een kind hangt ook van een goede voeding af als belangrijkste groeifactor.

Het artikel van vandaag bevat enkele aanbevelingen waarmee je rekening moet houden om mogelijke ongewenste effecten te minimaliseren. Laten we beginnen met te stellen dat epilepsie en borstvoeding compatibel zijn.

Enkele definities over epilepsie

Activiteit in de hersenen

Epilepsie wordt gedefinieerd als een aandoening waarbij iemand epileptische aanvallen krijgt als gevolg van een onderliggend chronisch proces in de hersenen. Dit proces veroorzaakt bovendien herhaalde synchrone ontladingen van neuronale impulsen.

Op dezelfde manier is een aanval een plotselinge episode die door abnormale en overmatige ontladingen of synchrone neuronale hersenactiviteit wordt veroorzaakt. Dit zal een onbalans tussen opwinding en remming in de hersenen veroorzaken.

We moeten duidelijk maken dat de aanwezigheid van een of meer aanvallen, waarvan de oorzaak corrigeerbaar en vermijdbaar is, niet met epilepsie synoniem is. Zoals we eerder vermeldden, is er geen correctie voor een verandering op hersenniveau als het om epilepsie gaat.

Er zijn verschillende soorten epilepsie en elk heeft een specifieke behandeling en prognose. Het gebruik van anti-epileptische medicijnen is de meestvoorkomende benaderingswijze.

Behandelingen voor epilepsie

De behandeling van een patiënt met epilepsie is gebaseerd op anti-epileptica. Zoals je wellicht verwacht, is dit de meest gebruikte maatstaf bij de aanpak van deze pathologie.

Het ideale scenario is om het optreden van aanvallen zonder bijwerkingen volledig te voorkomen of op zijn minst te minimaliseren. Bij voorkeur schrijven artsen één medicijn voor. Dit noemen we de laagste effectieve dosis monotherapie.

Artsen beginnen dus altijd met het toedienen van een enkel anti-epilepticum en indien nodig verhogen ze daarna de dosis. Een aantal patiënten zijn resistenter voor therapie en zullen meer dan één medicijn moeten gebruiken.

Over het algemeen is het vinden van de juiste behandeling een aanpassingsproces dat lang kan duren voordat de meest geschikte voor iemand wordt gevonden. Artsen meten en voeren namelijk doseringsonderzoeken uit door het bloed van een patiënt af te nemen om aanpassingen te doen.

Borstvoeding en epilepsie

Borstvoeding en epilepsie zijn eindelijk compatibel. Het is belangrijk voor deze moeders om tijdens de zwangerschap en de postpartumfase nauwere controles uit te voeren.

Tijdens de zwangerschap moeten ze meer aandacht aan metingen van anti-epileptica in het bloed besteden. Dit komt omdat zwangerschap de medicatie die door het lichaam wordt verspreid kan verminderen.

Aanvallen zouden dus een extra risico voor een zwangere vrouw vormen. Om deze redenen kan het nodig zijn om de dosering tijdens deze stadia te verhogen. Als een vrouw eenmaal is bevallen, dan moet ze met bepaalde dingen rekening houden om de behandeling te veranderen en om tijdens de lactatiefase voor haar baby te zorgen:

  • De dosis anti-epileptica (Engelse link) moet worden aangepast, artsen verlagen deze meestal.
  • Als gevolg van slecht slapen kunnen er aanvallen optreden. Artsen adviseren een moeder voldoende te slapen om deze triggerfactor te vermijden.
  • Vrouwen moeten samen met een baby slapen vermijden en ze nooit alleen wassen.

Zoals we hierboven al zeiden, zijn er geen contra-indicaties voor borstvoeding als je epilepsie hebt. Integendeel, artsen adviseren om dit zoveel mogelijk gedurende ten minste zes maanden te doen en het vervolgens nog twee jaar als aanvulling op het dieet van een baby voort te zetten.

Medicatie voor epilepsie en borstvoeding

Baby krijgt borstvoeding

Een aantal medicijnen zijn compatibel met borstvoeding, andere niet. Medisch advies is hierbij een must. Er is een lange lijst met verschillende anti-epileptica die iemand regelmatig kan gebruiken. Ze worden in verschillende hoeveelheden in de moedermelk van een vrouw opgenomen.

Desondanks zijn er geen geregistreerde ongewenste effecten bij pasgeborenen van wie de moeder onder anti-epileptische medicatie staat. Een aantal van hen dringen niet significant door in de moedermelk en anderen wel.

Bij de keuze van de neuroloog met betrekking tot de anti-epileptica die hij voorschrijft, wordt met dit soort verschillen rekening gehouden. Een moeder mag ze bovendien niet overslaan. Dit mag zelfs niet als ze de dagelijkse dosis moet verdelen of een paar uur na inname van het geneesmiddel de baby moet voeden.

Is medicatie veilig voor de baby?

Een pasgeborene kan slaperig zijn en moeite hebben met eten of prikkelbaar zijn als de medicatie in de moedermelk terechtkomt. Om deze reden moet de moeder de dosering op basis van haar bloedspiegels strikt controleren.

Laten we tot slot het belang benadrukken van nauwlettend toezicht door een neuroloog tijdens zwangerschap (Engelse link) en borstvoeding om goed voor de gezondheid van de pasgeborene en hun moeder te zorgen.

Alleen een arts kan aangeven hoe medicatie moet worden gebruikt en wanneer de behandeling eventueel moet worden stopgezet.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.