Emotionele banden, het meest waardevolle in het leven

Op een bepaald moment in het leven beseffen we dat materiële zaken niet belangrijk zijn. Wat echt telt, zijn onze emotionele banden met anderen.
Emotionele banden, het meest waardevolle in het leven
Raquel Aldana

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Raquel Aldana.

Laatste update: 04 januari, 2023

We voelen ons ergens thuis, als we omringd zijn door de mensen om wie we echt geven. Wat is het meest waardevolle in het leven? Niet onze materiële rijkdom, maar onze emotionele banden met anderen.

Soms vergeten we dit. We vinden het ook vaak niet belangrijk. Maar we weten allemaal dat alles uiteindelijk gemakkelijker gaat, als iemand ons bijstaat.

Na verloop van tijd krijgt een gevoelig hart vol liefde en vriendschap wel betekenis, zowel voor onszelf als voor anderen. We ervaren een tevredenheid die ons stimuleert om lief te hebben. Het geeft een voldaan gevoel als je op iemands schouder kan uithuilen of als armen jou warm omhelzen.

Met de tijd leren we die tevredenheid waarderen.

Houden van en waarderen wat ons omringt, is fundamenteel om te groeien

Handen Vasthouden

Bevredigende gezonde en wederkerige relaties zorgen voor emotionele gezondheid. Ons levenspad is bezaaid met relaties.

Emotionele groei doorloopt een aantal belangrijke stadia. Vrienden en familie spelen hierin een essentiële, maar verschillende rol. Relaties zijn dus onontbeerlijk voor je ontwikkeling.

Als we ouder worden, verliezen geld, werk en het perfecte figuur veel van hun waarde. Ze staan niet meer zo hoog op onze mentale lijst van belangrijke dingen die we willen in ons leven.

Vriendinnen

Onze lijst van prioriteiten verandert tijdens ons leven

Onze houding wordt bepaald door onze prioriteiten. Als we naar het verleden kijken, denken we dan ook vaak “Ik ben zo veel veranderd!”.

We zijn menselijke wezens. En per definitie zijn we dus veranderende wezens. Op alle vlakken van de realiteit leren we.

Door de vele ervaringen beseffen we hoe vluchtig het leven is. Vandaar dat we stap voor stap leren de speciale banden met anderen meer en meer te waarderen. Geleidelijk aan ontdekken we hoe belangrijk het is om ons emotioneel te binden.

Samen lachen en samen huilen om de dingen des levens, wanneer het ook maar nodig is.

Om ons compleet te voelen, hebben we die sociale verbindingen nodig. Uiteindelijk beseffen we ook dat je dit niet met geld kunt kopen. We zijn pas rijk als MENSEN intiem en persoonlijk met ons verbonden zijn.

“Magische mensen bestaan. Ik lieg niet. Ik heb hen gezien. Ze verbergen zich in alle hoeken van de wereld. Je ziet ze niet, omdat ze zich als normale mensen vermommen. Ze verhullen hun uitzonderlijke manier van zijn.

Omdat ze zich proberen te gedragen als anderen, zijn ze moeilijk te vinden. Maar zodra je hen gevonden hebt, is er geen weg terug. Je zal nooit meer vergeten dat ze er zijn.

Vertel dit aan niemand. Ze zeggen dat die mensen magische krachten bezitten. Die magie is zo sterk dat, als het je raakt, het je zal blijven raken.”

– Onbekende auteur-

Lees ook:
7 redenen waarom huilen goed voor je is

Vlinder

Overal zijn we omringd door ‘magische mensen’

‘Magische mensen’ zijn die mensen die geluk brengen in ons leven. Ze helpen ons om te vliegen en om te stralen. Met hun hulp kunnen we die onnodige stenen in onze emotionele bagage weggooien.

We delen medeplichtigheid, duurzaamheid en het gevoel van thuis te zijn met hen. Dit zijn gezonde wederkerige relaties, die een mooie verbinding scheppen tussen ons en de omgeving.

De oprechte blik van deze magische mensen verlicht onze zorgen. Het helpt ons om de obstakels waarmee we geconfronteerd worden, uit de weg te ruimen. Door deze relaties leren we bewuster en gevoeliger te zijn en emotioneel en sociaal handiger.

Hoe komt dit? Bepaalde dingen kunnen we alleen leren vanuit de emotionele banden die we opbouwen. We leren bijvoorbeeld dat empathie en luisteren belangrijk zijn, want ze laten de andere persoon toe te zeggen wat hij wil zeggen.

We leren hoe belangrijk het is om goede relaties uit te bouwen en rekening te houden met anderen. Onze uitwisselingen met anderen gebeuren vlotter en zijn efficiënter.

Emotionele Band tussen Dieren

Emotionele banden zijn belangrijk

We herhalen het nog eens: de oplossing is ongetwijfeld dat je beseft wat echt belangrijk is. Hou je niet langer bezig met noden die eigenlijk niet zo van belang zijn. Maak vooral tijd om je emotionele banden te versterken.

Verbindingen smeden zorgt dat we betrokken zijn. Het moedigt ons aan om een beter mens te zijn. We vinden de kracht om de schaduwen die ons dagelijkse leven verduisteren, te doen verdwijnen.

Het is prachtig om mensen dicht bij ons te hebben met wie we een oprechte relatie hebben. Met die mensen kunnen we een vriendschap smeden zonder egoïsme, schijnheiligheid of slechte gevoelens.

Dit is niet gemakkelijk, maar toch zullen we uiteindelijk beseffen wat echt belangrijk is: ergens te zijn waar je je echt thuis voelt, dankzij de mensen om je heen.

Geef anderen je liefde. Hou de belangrijke mensen in je leven dicht bij jou, alsof je leven ervan afhangt. Dat is de enige manier om welbevinden te ervaren in je dagelijkse leven: door je emotionele banden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.