Dupilumab: eczeembehandeling met injecties

De dupilumab-injectie is werkzaam gebleken bij de behandeling van eczeemsymptomen. Lees er meer over.
Dupilumab: eczeembehandeling met injecties

Laatste update: 23 april, 2023

Dupilumab injecteren is een van de behandelingsmogelijkheden voor eczeem. Deze aandoening omvat verschillende huidaandoeningen, zoals atopische dermatitis, die voorkomt bij wel 25% van de kinderen en 10% van de volwassenen.

Hoewel de oorzaken ervan nog worden onderzocht, is vastgesteld dat het een immuuncomponent heeft. Daarom is het soms moeilijk te beheersen met conventionele behandelingen. Daarom gaan we je vertellen waaruit dit injecteerbare medicijn bestaat, hoe het werkt, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Lees verder voor meer informatie!

Over eczeem

Eczeem is een chronische ontsteking van de huid (Engelse link) die gekenmerkt wordt door een verandering van haar barrièrefunctie. Deze situatie leidt tot het ontstaan van rode en schilferige plekken die veel jeuk en zelfs pijn veroorzaken.

Zonder tijdig en adequaat ingrijpen kan het zelfs leiden tot angst, slapeloosheid en depressie. Bijgevolg tast het de kwaliteit van leven van de lijder aan.

Het is belangrijk op te merken dat zowel de verdeling als de vorm van de laesies variëren met de leeftijd van de persoon.

Wat is dupilumab?

Dupilumab is een menselijk monoklonaal antilichaam, dat wordt verkregen via recombinant DNA-technologie (Engelse link). Het proces leidt tot de productie van een enkel type antilichaam, ontworpen om een cellulaire receptor te blokkeren die verantwoordelijk is voor het op gang brengen van de ontstekingsreactie bij atopie.

Op deze manier laat de dupilumab-injectie niet toe dat twee moleculen – interleukines genaamd (IL-4 en IL-13) – zich aan de receptor binden. Het resultaat van deze actie is dat de signalen die het immuunsysteem nodig heeft om een ontstekingscascade te activeren, niet kunnen worden opgewekt.

Omdat het mechanisme dat eczeem veroorzaakt echter niet volledig wordt begrepen, kan dit middel niet worden voorgesteld als een perfecte therapie. Daarom zijn, ondanks de goedkeuring, verdere studies (Engelse link) nodig om zowel het geneesmiddel als de ziekte beter te begrijpen.

Misschien vind je ook een ander geweldig artikel leuk:
Eczeem en stress: hoe zijn ze gerelateerd?

Wanneer deze injectie kan worden gebruikt

Injectienaald
Dupilumab injectie is werkzaam gebleken bij de behandeling van eczeem symptomen.

Dit monoklonale antilichaam is de eerste biologische therapie die is goedgekeurd voor de behandeling van atopische dermatitis. Het gebruik ervan is echter alleen geïndiceerd bij patiënten met matige tot ernstige ziekte bij wie conventionele topische middelen – zoals corticosteroïden of calcineurineremmers – niet effectief zijn geweest.

Het kan worden voorgeschreven bij een kleine groep mensen bij wie deze behandelingen gecontra-indiceerd zijn.

Anderzijds is aangetoond dat dupilumab-injectie nuttig is bij de behandeling van astma. Studies (Engelse link) suggereren dat het de longfunctie kan verbeteren en de ernst van exacerbaties kan verminderen.

Evenzo kan het worden gebruikt bij patiënten met neuspoliepen, bij wie behandeling met lokale steroïden niet succesvol is. Aan de andere kant worden andere indicaties voor het middel, zoals eosinofiele oesofagitis, nog onderzocht (Engelse link).

Hoe wordt de injectie met dupilumab gebruikt?

Het middel wordt geleverd onder de handelsnaam “Dupixent®” (Engelse link), in de vorm van een voorgevulde spuit met een enkele dosis van 300 mg. Het wordt toegediend via een onderhuidse injectie, die kan worden aangebracht in de dij, arm of buik.

Het aanbevolen doseringsschema voor volwassenen bestaat uit een eerste dosis van 600 mg, d.w.z. twee injecties op twee verschillende plaatsen, gevolgd door doses van 300 mg om de twee weken.

De duur van de behandeling moet worden verlengd, hoewel dit wordt bepaald door de behandelend arts. De effecten ervan worden na enkele weken waargenomen. Evenzo worden stabiele concentraties geregistreerd na 16 weken na aanvang.

Daarom is deze behandeling niet geïndiceerd bij patiënten met ernstige acute exacerbaties die een snelle behandeling van de laesies vereisen.

Algemene aanbevelingen

Het is belangrijk de injectieplaats te roteren om het optreden van lokale complicaties te voorkomen. Het gebruik van verzachtende middelen en het voorkomen van flare-up triggers zijn nuttig om de huidcondities te verbeteren en exacerbaties te verminderen.

Anderzijds worden de medicijnconcentraties verlaagd bij een hoger lichaamsgewicht. Het wordt afgeraden de dosis te verhogen bij patiënten met overgewicht of obesitas.

Dupilumab: alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen?

De onderzoeken die met Dupixent® zijn uitgevoerd, omvatten zowel het gebruik ervan als geïsoleerd geneesmiddel (monotherapie) als de toediening ervan in combinatie met andere geneesmiddelen, vooral topische steroïden.

De conclusie van deze onderzoeken (Engelse link) laat een voordeel zien bij de combinatie van beide behandelingen, aangezien een verbetering van de laesies en van de meest hinderlijke symptomen, zoals pruritus (jeuk), werd bereikt.

Bijwerkingen van de dupilumab injectie

Tot nu toe laat de beschikbare informatie over dupilumab als behandeling voor matige tot ernstige atopische dermatitis geen hoge incidentie van ernstige bijwerkingen zien.

Daarom wordt het gebruik ervan momenteel als veilig beschouwd en goed verdragen door patiënten. Desondanks heeft het middel enkele ongewenste effecten, zoals de volgende:

 • Reacties op de inentingsplaats.
 • Hoofdpijn.
 • Conjunctivitis.
 • Nasofaryngitis.
 • Verergering van eczeem.
 • Infecties van huid en weke delen.
 • Overgevoeligheidsreacties, waaronder serumziekte.

Bij aanwezigheid van oculaire symptomen is het belangrijk om de patiënt te beoordelen en adequaat te behandelen. Zo nodig moet worden doorverwezen naar een specialist, omdat het mechanisme waarmee het monoklonale antilichaam deze aandoening veroorzaakt niet bekend is.

Ook langdurige controle van het geneesmiddel is wenselijk. Dit om bijwerkingen op te sporen die mogelijk onopgemerkt zijn gebleven en andere die ontstaan bij langdurig gebruik.

Het gaat erom de kennis over de veiligheid en tolerantie van dupilumab te verbeteren.

Contra-indicaties van biologische behandelingen voor eczeem

Vanwege het onbekende risico van dupilumab bij zwangerschap is het gebruik ervan in dit stadium gecontra-indiceerd. Het gelijktijdige gebruik ervan met levende virusvaccins raadt men eveneens af. Als immunisatie met dit soort biologische producten noodzakelijk is, mag de arts dupilumab niet gebruiken.

Vooralsnog zijn er geen effecten op de immuniteit die door andere soorten vaccins wordt geproduceerd. Daarom kan de arts deze injecties toedienen bij patiënten met een injectieschema met Dupixent®.

Dit is misschien ook interessant om dit artikel te lezen:
Alles wat je over dyshidrotisch eczeem moet weten

Zijn er andere therapeutische opties voor de behandeling van eczeem?

Een jeukende arm
De keuze voor de injectie met dupilumab als behandeling van eczeem moet worden gemaakt door de behandelend arts.

Tot de alternatieven voor de behandeling van atopische dermatitis die niet reageert op topische geneesmiddelen behoren immunosuppressiva. De meest prominente zijn de volgende:

 • Cyclosporine
 • Azathioprine
 • Methotrexaat
 • Mycofenolaat mofetil

Deze geneesmiddelen hebben echter een hoge mate van toxiciteit. Daarom is het niet raadzaam om ze langdurig te gebruiken.

Bovendien leidt de indicatie van immunosuppressiva tot een hoog risico op infecties, omdat hun werking de capaciteit van de immuunrespons vermindert. In feite zijn sommige van deze geneesmiddelen niet goedgekeurd voor de behandeling van atopische dermatitis.

Opslag en voorzorgsmaatregelen

Dupilumab moet men altijd in de koelkast bewaren, beschermd tegen zonlicht. De aanbevolen bewaartemperatuur ligt tussen 2 en 8°C, maar het kan twee weken stabiel blijven bij kamertemperatuur.

Het gebruik van dit middel bij kinderen heeft een vergelijkbaar resultaat laten zien als bij volwassenen, maar het is noodzakelijk de dosering van het schema aan te passen. Onderzoek bij pediatrische patiënten (Engelse link) is echter schaars en moet worden uitgebreid.

Ten slotte is het, omdat het een monoklonaal antilichaam is, een middel waarvan het gebruik uiterste voorzichtigheid vereist. Zowel het voorschrijven als de follow-up van de patiënt moet onder strikt toezicht van een ervaren arts gebeuren.

Ook is, omdat de introductie ervan op de markt als behandeling van eczeem recent is, meer onderzoek nodig.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.