De SQ3R-methode: begrijpen om te onthouden

De SQ3R methode is een studietechniek die zeer effectief kan zijn bij de voorbereiding op examens of gewoon om iets nieuws te leren. De techniek is eenvoudig en kan worden toegepast op alle soorten inhoud.
De SQ3R-methode: begrijpen om te onthouden
Leidy Mora Molina

Beoordeeld en goedgekeurd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 23 januari, 2023

De SQ3R-methode, ook bekend als de “Robinson-methode,” is een actieve leestechniek. Het doel ervan is om effectiever te lezen en te leren. Het heeft zich in de wereld gepositioneerd als een van de meest efficiënte in deze aspecten.

Hoewel het ontworpen is voor studenten, is de SQ3R-methode geschikt voor iedereen die zijn begrijpend lezen en zijn leervermogen wil verbeteren. Het model werd gecreëerd door Francis P. Robinson, in 1946.

De naam van de SQ3R-methode is eigenlijk een acroniem, waarin elke letter overeenkomt met een specifieke competentie, dus: Onderzoeken (Survey), Vragen (Question), Lezen (Read), Herhalen (Recite) en Beoordelen (Review).

Hoe pas je de SQ3R-methode toe?

Lezen

De SQ3R-methode wil bijdragen aan de ontwikkeling van het vermogen om nieuwe inhoud te assimileren en vast te houden. Ze helpt om de centrale ideeën van een tekst of lezing te identificeren en te begrijpen.

Deze techniek wil ook het vermogen vergroten om teksten vanuit een kritisch perspectief te evalueren. Hoe wordt de SQ3R-methode toegepast? Dit gebeurt in vijf stappen, die als volgt zijn.

1. Onderzoeken (Survey)

De eerste stap in de SQ3R-methode is onderzoeken of verkennen. Deze moet worden uitgevoerd in niet meer dan 10 minuten en bestaat uit een oppervlakkige benadering van het te bestuderen onderwerp. Dit gebeurt door een snelle lezing van elementen zoals de inhoudsopgave, koppen en subkoppen, en highlights.

Het doel is algemene informatie te verkrijgen over de inhoud van het document. Dit maakt het mogelijk de algemene structuur van de tekst te ontdekken en een eerste mentale kaart te formuleren van wat er in staat. Dit is de basis voor al het andere.

2. Vragen (Question)

De tweede stap is ook kort en bestaat uit het formuleren van vragen over de zojuist onderzochte inhoud. Het beste is om de vragen te richten op de twijfels die bij dat eerste onderzoek zijn gerezen.

Het is ook belangrijk om vast te stellen welke inhouden verband houden met eerdere kennis. Dit alles moet de vorm aannemen van een vraag. Die kan op een stuk papier worden geschreven, in de linkermarge, en dan kan het antwoord in de rechtermarge worden opgeschreven.

3. Lees (Read)

De derde stap van de SQ3R-methode komt overeen met actief lezen. Deze bestaat uit het zorgvuldig lezen van de tekst, waarbij je probeert de ideeën van de schrijver en de belangrijke gegevens of details van de tekst te begrijpen.

Deze stap moet zonder haast worden uitgevoerd. In feite is het raadzaam een tweede lezing te doen om het begrip van de tekst te verdiepen. Als je antwoorden vindt op de vragen van de vorige stap, is het juist om ze op te schrijven zoals hierboven aangegeven.

Als er fragmenten zijn die onbegrijpelijk zijn, is het raadzaam om ze te herlezen om ze beter te begrijpen. Het is een goed idee om te proberen te herhalen wat er gezegd wordt, maar dan met je eigen woorden. Dit helpt het begrip te versterken.

We denken dat je dit artikel misschien ook leuk vindt om te lezen:
Lezen verandert de hersenen en komt de geestelijke gezondheid ten goede

4. Herhalen (Reciteren)

De vierde stap heet herhalen (Spaanse link) of reciteren. Het bestaat uit het opzij leggen van alle aantekeningen en het praten over alles wat je je van de tekst herinnert, in je eigen woorden. Het is niet de bedoeling om letterlijk te zijn, maar om de inhoud te vertalen naar de eigen taal.

Een extra ondersteuning bij deze stap kan zijn om kritische vragen over het onderwerp uit te werken. Daarnaast is het nuttig om een algemene samenvatting van wat gelezen is. Dit bevordert niet alleen het begrip, maar ook de retentie.

5. Review (Beoordelen)

In deze stap van de SQ3R-methode wordt het leren geconsolideerd. Het bestaat uit het herlezen van de tekst en het doornemen van alle aantekeningen die ermee samenhangen. Het is de langste fase en zou idealiter over meerdere dagen moeten plaatsvinden, zodat het beter onthouden kan worden.

“Extra” taken

Aanvankelijk omvatte de SQ3R-methode alleen deze vijf stappen, maar daarna werden er twee andere taken aan toegevoegd.

 • 6. Opschrijven (record). Het bestaat uit het opschrijven van de belangrijkste ideeën. Het is ook mogelijk een synoptische tabel of een conceptuele kaart te maken.
 • 7. Reflecteren. (reflection). Het gaat om een reflectie op de behandelde stof met als doel er een kritisch oordeel over te vellen. Het is ook handig om het in verband te brengen met eerdere kennis.

Vind je dit artikel leuk? Misschien vind je het ook leuk om dit artikel te lezen:
9 op wetenschap gebaseerde tips om alles sneller te leren

Voordelen van de SQ3R-methode

Een boek lezen

Het belangrijkste voordeel van de SQ3R-methode is dat het je in staat stelt het beste te halen uit elke inhoud, terwijl je die assimileert en integreert in je bestaande kennis. Het is ook een eenvoudige techniek die op elk onderwerp kan worden toegepast.

Bijkomende voordelen van de SQ3R-methode zijn de volgende.

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van het vermogen om de belangrijkste ideeën uit een tekst te halen.
 • Vergroot het vermogen om inhoud te prioriteren.
 • iT helpt de leestijd te optimaliseren.
 • Vergemakkelijkt het leggen van verbanden tussen eerdere en nieuwe kennis.
 • Verbetert de relatie tussen bestede tijd en leerefficiëntie.
 • Het is een techniek die het memoriseren vergemakkelijkt.
 • Het maakt het mogelijk het leren aan te passen aan individuele doelstellingen.

Waarom kiezen voor de SQ3R-methode?

Een van de meest interessante aspecten van deze techniek is dat hij het maken van kritische oordelen over de tekst omvat. Dit is heel belangrijk, want het gaat verder dan begrip en stimuleert de productie van eigen originele ideeën.

De SQ3R-methode is heel functioneel. Naarmate ze gebruikt wordt, wordt ze steeds gemakkelijker toe te passen, omdat ze slechts vijf stappen omvat die gemakkelijk te onthouden zijn. Goed gebruikt is het een waardevol tijdbesparend hulpmiddel.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Ainciburu, M. C. (2008). ¿Basta repetir? Lógicas y vericuetos del proceso de aprendizaje de palabras en una lengua extranjera. Actas del Programa de formación para profesorado de ELE, 41-62.
 • Afanador, T. HACER UN RESUMEN. Acta Bioethica2014, 20(2), 271-277.
 • Cabrera Mejía, T. L. (2015). El uso de la técnica SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) y su beneficio del idioma inglés en los estudiantes de los Décimos 13 y 14 de la Unidad Educativa Temporal Bolívar de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Idiomas.).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.