Internationale Dag van Klinische Onderzoeken

Er is hard gewerkt aan de doeltreffendheid van geneesmiddelen en vaccins. De Internationale Dag van Klinische Onderzoeken wil dat erkennen. Vandaag vertellen we je alle details over deze herdenking.
Internationale Dag van Klinische Onderzoeken

Laatste update: 18 november, 2021

20 mei heeft een speciaal plekje op de kalender voor de viering van de Internationale Dag van Klinische Onderzoeken. Dit initiatief om de waarde van klinisch onderzoek te ondersteunen is te danken aan de grote bijdragen die het levert aan de kwaliteit van leven en de levensverwachting van mensen over de hele wereld.

De toename van de levensverwachting in Europa (Engelse link) met 10 jaar gedurende de laatste 6 decennia is een van de veranderingen waarbij de klinische onderzoeken een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. Daarnaast is het aantal sterfgevallen als gevolg van HIV/AIDS met ongeveer 80% gedaald.

Het belang van het klinische onderzoek ligt in het terugdringen van het sterftecijfer als gevolg van dodelijke ziekten. In die zin zullen wij in het artikel van vandaag de geschiedenis van de klinische proeven ontdekken, de voordelen ervan voor de samenleving bespreken, de doelstellingen van het traject zichtbaar maken, en nagaan hoe je het beste je steun kunt betuigen.

De geschiedenis van klinische onderzoeken

Internationale Dag van Klinische Onderzoeken

De geschiedenis geeft de reden voor het uitroepen van 20 mei tot Internationale Dag van Klinische Onderzoeken. Alvorens de oorsprong te kennen, moet duidelijk zijn wat de definitie van een klinisch onderzoek is.

Klinisch onderzoek is de evaluatie of experimentele studie van een stof, product, geneesmiddel of behandelingstechniek om de mate van doeltreffendheid ervan te beoordelen.

Om terug te gaan naar het ontstaan van klinische onderzoeken, moeten we dus terug naar de 18e eeuw. Toen name de Britse arts James Lind met zijn ontdekking het voortouw. Aanvankelijk wilde Lind een geneesmiddel vinden tegen scheurbuik, een aandoening die de zeelieden van de Britse marine teisterde.

Het epische moment brak aan toen Lind werd aangesteld als chirurg op het fregat HMS Salisbury. Na acht weken begon scheurbuik – waarover toen nog niet veel bekend was – de bemanning aan te tasten.

Dat zette de in Edinburgh geboren chirurg ertoe aan om de bemanningsleden te testen en zijn theorie over de werking van zuur te staven. Lind nam onder meer de volgende maatregelen om zijn tests uit te voeren:

 • Eerst verdeelde hij 12 zieke zeelieden in zes paren.
 • Vervolgens gaf hij gevarieerde supplementen in het dieet van elk van hen, met behulp van citroen, sinaasappel, cider, azijn, en verdund zwavelzuur.
 • Daarna controleerde hij de variabelen van het proces.
 • Vervolgens evalueerde hij de verbetering van de patiënten.
 • Tot slot trok hij belangrijke conclusies op basis van de evolutie van de twee patiënten die citroen en sinaasappel in hun dieet hadden gekregen.

De voordelen van klinische onderzoeken voor de samenleving

De voordelen van de analyse waar we ons in hebben verdiept zijn zeer breed. Desondanks kunnen we in de volgende lijst de belangrijkste voordelen van klinische proeven voor de samenleving waarnemen:

 • Klinische onderzoeken verbeteren de levensverwachting van de wereldbevolking.
 • Daarnaast verminderen ze de kosten van slecht bepaalde behandelingen.
 • Tegelijkertijd vergroten ze de alternatieven om ziekten te voorkomen of te genezen.
 • Bovendien vergroten ze de kennis over zeldzame ziekten.
 • Ze verminderen tot slot ook de mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen.

De viering van de Internationale Dag van Klinische Onderzoeken

Arts doet onderzoek

Het Europees netwerk voor klinische onderzoeksinfrastructuur (ECRIN – Engelse link) heeft in 2005 de viering van de Internationale Dag van de Klinische Proeven gelanceerd. In het verlengde daarvan hebben zij 20 mei vastgesteld ter herdenking van het bekende en beroemde initiatief van James Lind in 1747.

De algemene doelstellingen zijn bewustmaking, zichtbaarheid, erkenning en voorlichting over het belang van klinische proeven voor de levenskwaliteit en -verwachting van de mens.

Daarnaast is er een specifieke doelstelling voor 2021 die gericht is op de verspreiding van nauwkeurige gegevens over adaptieve platformproeven. Dit type klinische onderzoek biedt de mogelijkheid verschillende behandelingen te vergelijken met één enkele controle.

De Europese Commissie is van mening dat dit een haalbare manier is om epidemieën en pandemieën te bestrijden. Daarom is op de Internationale Dag van Klinische Proeven 2021 de doelstelling geformuleerd om een einde te maken aan twijfels zoals onder andere:

 • Wat zijn de onderliggende doelstellingen van een platformproef?
 • Met welke parameters moet rekening worden gehouden bij de opzet, het statistisch plan en het beheer van de gegevens?
 • Hoe moet worden omgegaan met regelgevings- en ethische kwesties, alsmede met patiëntenparticipatie?
 • Met welke plaatselijke, economische en bestuurlijke problemen kunnen we te maken krijgen als we dit proefmodel gebruiken?

De evenementen

Enkele initiatieven voor deze dag dit jaar waren onder andere:

 • ICTD 2021 Virtuele Conferentie (Engelse link) – Platform proeven: Verandering in behandeling, testen en samenwerking.
 • Virtuele conferenties van deskundigen die de fasen van het onderzoek laten zien (fundamentele, preklinische proeven en klinische proeven).
 • Donatiecampagnes en de betrokkenheid van verschillende bedrijven bij de vooruitgang van klinische proeven.
 • Latijns-Amerika – Europa Symposium over onderzoekinfrastructuur (gehouden na de Internationale Dag van de klinische proeven, tussen 15 en 17 juni, maar met verwante doelstellingen).

Hoe kan ik deelnemen?

De manieren om deel te nemen hebben te maken met sociale netwerken, door middel van onder andere het gebruik van officiële middelen voor profielen, posters, foto’s, steunbetuigingen voor het verrichte werk. Doe dit met de hashtags #CTD2021 en #clinicaltrialsday.

Daarnaast zijn er platforms en wervingsprogramma’s voor mensen die het initiatief willen nemen om vrijwilligerswerk te doen. De Society of Clinical Research Associates (SOCRA – Engelse link) maakt het mogelijk certificeringen en tests vanuit huis te doen.

Internationale Dag van de Klinische Onderzoeken voor een beter leven

Als laatste overweging willen je het volgende meegeven. Een van de beste dingen die je kunt doen is je goed laten informeren. Op deze manier kun je helpen de kennis over het belang van klinische onderzoeken te verspreiden.

Ook de rol van de patiënten (Spaanse link) die deelnemen aan de proeven is essentieel om de gewenste medische effectiviteitsdoelen te bereiken. Over het algemeen is ieders hulp belangrijk, zodat de Internationale Dag van Klinische Onderzoeken dient om alternatieven te katalyseren en te vergroten tegen ziekten die veel mensen blijven schaden. Onderzoeken redden levens!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.