Kan je de levensverwachting berekenen van een persoon?

Kan je de levensverwachting van mensen berekenen? Ontdek het antwoord in dit artikel!
Kan je de levensverwachting berekenen van een persoon?

Geschreven door Francisco María García

Laatste update: 09 augustus, 2022

Misschien vind je dit moeilijk te geloven maar het antwoord op deze vraag is ja. Je kan de levensverwachting berekenen van een persoon. Er bestaan bepaalde formules die hiervoor bedoeld zijn.

Wanneer we de levensverwachting berekenen van een persoon, ontdekken we min of meer hoeveel jaren we verwachten dat die persoon zal leven. Je moet echter ook de gezondheid, opvoedkundige en andere sociale condities van het land of het gebied kennen waar ze leven. Op basis van de verzamelde gegevens kan je dan bepalen wat het beste tijdstip voor hen is om met pensioen te gaan.

Het is ook mogelijk om de levensverwachting te vergelijken van mensen die in verschillende geografische gebieden leven (op nationaal of internationaal vlak). Met deze informatie krijg je toegang tot demografische gegevens en informatie over de wereldwijde bevolkingsgroei.

De Verenigde Naties beschouwen de levensverwachting als één van de voornaamste aanwijzingen om het menselijke ontwikkelingsniveau van een land te meten.

De levensverwachting berekenen van een persoon aan de hand van tabellen

Tabellen voor de berekening van de levensverwachting

In levenstabellen kan je informatie vinden over leeftijd, geslacht en sterftecijfers. Ze meten de waarschijnlijkheden voor een bepaalde populatie.

Om dit te berekenen beginnen ze met de werkelijke gegevens te verzamelen over de geboorten en de sterfgevallen in de populatie. Ze splitsen het op per regio, geslacht en leeftijd. Een wiskundige formule zet deze informatie dan om in de waarschijnlijkheid van overlijden. Daarna kunnen ze de tabellen gebruiken om de levensverwachting berekenen.

Maar ze hebben regelmatig statistische gegevens nodig omtrent de demografische variabelen. Dit is vereist om de levensverwachting te berekenen. Uiteraard kunnen ze niet zomaar een schatting maken.

De meest voorkomende maatstaf is de levensverwachting bij de geboorte. Toch zijn de berekeningen gebaseerd op drie basiscriteria:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Regio

Het wordt aanbevolen om de berekening over perioden van drie jaar te maken. Dit heeft te maken met de complexiteit van het opstellen van een tabel en de berekening van de levensverwachting. Dit is gevoelig voor een stijging of een daling in het aantal overlijdens.

Bovendien wordt het niet aanbevolen om berekeningen per regio zoals gemeenten of steden te maken. In één enkel jaar kunnen er immers vele variaties zijn.

Is jouw generatie hypothetisch of echt?

Is jouw generatie hypothetisch

Afhankelijk of een generatie hypothetisch of echt is, kan deze berekening vervolgens een specifiek doel dienen. 

Is het hypothetisch, dan kan je een poging doen om de levensverwachting te berekenen op basis van een andere generatie met dezelfde condities voor dat bepaalde jaar of tijdsperiode.

Als de generatie echt is en de jaren die een specifieke groep geleefd heeft, gedeeld zijn, kan je het aantal jaren onderzoeken dat met elk individueel lid van de groep overeenkomt.

Wiskundige bewerkingen en formules

Wiskundige bewerkingen en formules

Wiskundige bewerkingen beginnen met de berekening van het totale aantal jaren die een generatie van een bepaalde leeftijd geleefd heeft (x).

Meestal analyseren ze het vanaf de geboorte, wanneer x=o is. Het totale aantal jaren geleefd vanaf een bepaalde leeftijd verdelen ze onder de beginpopulatie van die leeftijd. Daarna berekenen ze het gemiddelde.

De meest gebruikte formule is ex=Tx/lx.

  • Tx is het totale aantal jaren die een persoon vanaf leeftijd x geleefd heeft.
  • lx zijn het aantal mensen die geleefd hebben tot ze precies de leeftijd x hebben.

Bovendien moet men nog voor elke leeftijd een andere kolom berekenen. Die geeft een precieze weergave van het totale aantal jaren geleefd vanaf die leeftijd en verder (Tx). Meestal leidt men dit af van een vorige kolom die het aantal jaren voorstelt geleefd in de leeftijdsinterval (lx). Die kan je toevoegen via leeftijd x. Op die manier heb je het aantal jaren die een persoon vanaf dat moment zal leven.

Overlevingsgegevens

Overlevingsgegevens

Wanneer de formule daarentegen niet afkomstig is van volledige maar van verkorte tabellen, is het normaal dat de intervallen tussen de leeftijden kwintielen zijn. Die specificeren het sterftecijfer in het eerste jaar en de volgende vier jaren, met een open interval op het einde.

De levensverwachting vergelijken

De levensverwachting berekenen van elke persoon kan vele voordelen bieden en maakt diverse toepassingen mogelijk. Je hoeft alleen de geboortedatum, het geboorteland en het geslacht van een persoon in te voeren.

Met bepaalde databases kan je de levensverwachting vergelijken van mensen uit verschillende landen. Je kan bij benadering de dag berekenen waarop ze zullen sterven.

Dit kan uitgevoerd worden voor mensen op plaatsen over de hele wereld. Je kan ook nagaan of je in een land leeft waar mensen heel oud worden of jong sterven.

Deze schattingen kunnen als gevolg van verschillende oorzaken variëren. Toch blijft het antwoord ja. Je kan de levensverwachting berekenen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.