De risicofactoren en symptomen van een herseninfarct

Er zijn veel risicofactoren voor en symptomen van een beroerte. Het kan bijvoorbeeld plotselinge hoofdpijn, verlies van het gezichtsvermogen of hemiplegie veroorzaken.
De risicofactoren en symptomen van een herseninfarct

Geschreven door Carmen Martín

Laatste update: 24 augustus, 2022

Een herseninfarct is een abrupt neurologisch syndroom met veel risicofactoren en symptomen. Het gaat om een bloeding of om verlies van de bloedcirculatie in de hersenen.

Wanneer de bloedtoevoer de hersenen niet goed bereikt, dan zal het hersenweefsel beginnen af te sterven. Dit leidt tot een neurologisch tekort, dat vervolgens kan leiden tot invaliditeit of zelfs de dood.

De term infarct verwijst naar een bloeding of een verstoring van de bloedcirculatie in een orgaan. Er zijn dus vele soorten infarcten, afhankelijk van het getroffen orgaan. Het woord hartinfarct is bijvoorbeeld bij iedereen bekend.

Herseninfarcten, ook bekend onder de naam beroerte, komen veel voor, vooral onder ouderen. Het is dus belangrijk om de symptomen en risicofactoren te kennen die ertoe kunnen leiden.

Wat is een herseninfarct?

Momenteel worden de termen herseninfarct, beroerte en hersenbloeding vaak als synoniemen gebruikt. Er zijn echter enkele verschillen, en andere benamingen:

 • Herseninfarct of beroerte. Hierbij wordt de bloedstroom naar de hersenen onderbroken. Dit wordt ook ischemische beroerte genoemd.
 • Hersenbloeding. Bij deze aandoening ontstaat er een scheur of barst in een of meerdere bloedvaten in de hersenen.
 • Apoplexie is een oude term. Dit werd oorspronkelijk gebruikt voor het benoemen van de onderbreking van bepaalde hersenfuncties.
 • Cerebrovasculair accident. Dit is de naam waaronder zowel een herseninfarct als een hersenbloeding vallen.

Risicofactoren

Een infarct in de hersenen

Er zijn veel risicofactoren voor een herseninfarct. Zo zijn er de onvermijdbare risicofactoren, waaronder leeftijd, geslacht of familiegeschiedenis. Vanaf de leeftijd van 55 jaar verdubbelt het risico op een herseninfarct met elke tien jaar die voorbijgaan.

Daarnaast komt het vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Onthoud ook dat als iemand al een herseninfarct heeft gehad, de kans op een volgend herseninfarct toeneemt.

Aan de andere kant zijn er verschillende beïnvloedbare factoren:

 • Arteriële hypertensie. Dit is de meestvoorkomende vasculaire aandoening en de incidentie ervan neemt ook toe met de leeftijd. De normale bloeddruk is 130/80 mmHg. Je moet je zoutinname beperken tot 2 gram per dag om je bloeddruk beter onder controle te houden en het risico op een herseninfarct te verminderen.
 • Roken. Dit brengt direct schade toe aan de slagaders.
 • Cholesterol. Niveaus boven 200 mg/dL kunnen leiden tot slagaderverkalking en een verhoogd risico op arteriële obstructie. Het is dus belangrijk om op je dieet te letten en je consumptie van verzadigde vetten te verminderen.
 • Sedentaire levensstijl. Je moet minstens vijf dagen per week een half uur per dag sporten of wandelen.
 • Stress is ook een belangrijke risicofactor.
 • Diabetes is een bepalende factor.
 • Eerdere hart- en vaatziekten kunnen ook leiden tot een herseninfarct.

Symptomen van een herseninfarct

Doorsnede van een ader met te hoge cholesterol

De symptomen variëren afhankelijk van het getroffen hersengebied. Ze kunnen sensorisch, motorisch of gemengd zijn. De meestvoorkomende zijn:

 • Dysartrie. Dit bestaat uit moeilijkheden om de taal te spreken of te begrijpen.
 • Hemiparese en hemiplegie. Dit is een gedeeltelijke of volledige verlamming aan één zijde van het lichaam.
 • Evenwichts- en coördinatieproblemen. Meestal is er ook sprake van duizeligheid.
 • Moeite met lopen, of uitvalsverschijnselen.
 • Plotselinge en ernstige hoofdpijn. Ook kan er een verlies van het gezichtsvermogen zijn.

Er zijn echter situaties waarin een herseninfarct van lage intensiteit en duur kan zijn en onopgemerkt blijft. Er kan dus alleen sprake zijn van subtiele spierzwakte, kleine episodes van geheugenverlies en/of desoriëntatie.

Mocht een van deze symptomen zich voordoen, dan is het belangrijk om meteen 112 te bellen. Die zal dan onmiddellijk een ambulance sturen. Een herseninfarct moet altijd zo snel mogelijk worden behandeld, wacht hier dus niet mee.

Tot slot

Wanneer je geconfronteerd wordt met een herseninfarct, is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk 112 belt, zodat je meteen met de behandeling kunt beginnen. Houd er rekening mee dat je alleen tijdens de eerste uren de aangetaste hersenfuncties kunt herstellen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.