De Nunchi-methode: een Koreaanse techniek voor geluk

De Nunchi-methode nodigt ons uit om rekening te houden met de emoties en behoeften van anderen om onze relaties te verbeteren. Ontdek hier wat het is en hoe het je kan helpen.
De Nunchi-methode: een Koreaanse techniek voor geluk
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 17 november, 2023

Het bereiken van geluk is een universeel doel dat door alle mensen wordt gedeeld. Er is echter niet één pad om het te bereiken. Verschillende stromingen, auteurs en disciplines stellen hun eigen methoden voor. Op cultureel niveau heeft elk land echter ook zijn eigen concept van geluk. En ook zijn interpretatie van hoe het te bereiken. Ontdek het Koreaanse perspectief met de Nunchi-methode.

Blijkbaar is Korea geen natie die zich bijzonder bekommert om de geestelijke gezondheid van haar burgers. In feite ligt het zelfmoordcijfer (Spaanse link) rond de 26,7 per 100.000 inwoners (een cijfer ver boven het wereldgemiddelde van 9,35 per 100.000).

Daarom lijkt het misschien verrassend dat er een interessant Koreaans cultureel element aan ons dagelijks leven kan worden toegevoegd.

We hebben het hier echter over een collectivistische samenleving, zeer gericht op het algemeen welzijn en het aangaan van sociale relaties. Ongetwijfeld spelen onze menselijke connecties een fundamentele rol in onze weg naar succes en vervulling; daarom kan het interessant zijn om enkele van haar leefregels te volgen.

Wat is de Nunchi-methode?

Vrienden in gesprek
Diepgaand begrip voor andere mensen kan je helpen gelukkiger te zijn.

De term Nunchi of Noonchi betekent “oogkracht” of “oogmaat.” Hoewel deze letterlijke vertaling verwarrend klinkt en niet veel informatie geeft, kan het eigenlijk worden opgevat als “het vermogen om voorbij het schijnbare te zien en een diep begrip te krijgen van wat er om je heen gebeurt.

Het is specifiek gericht op sociale relaties. Het wordt het geïnterpreteerd als het vermogen om de innerlijke wereld, gedachten en emoties van de ander te intuïtiveren, waar te nemen en te begrijpen, en daarnaar te handelen.

Het is een concept dat heel dicht bij empathie en emotionele intelligentie ligt (een construct dat in de jaren negentig is voorgesteld en gepopulariseerd door Daniel Goleman).

De Nunchi-methode is een voorouderlijke Koreaanse praktijk, die sinds mensenheugenis aanwezig is in hun collectieve verbeelding. Het is een zeer gewaardeerde kwaliteit die van jongs af aan wordt gestimuleerd, omdat het net zo belangrijk wordt geacht als leren lezen of schrijven.

In feite is het meer dan een suggestie of een trend, het is een sociale verplichting. Het wordt essentieel geacht om te weten hoe je de emotionele wereld van anderen kunt lezen om succes te boeken op het werk en in de maatschappij, dus wordt het op verschillende gebieden zorgvuldig bevorderd.

Hoe de Nunchi-methode toe te passen?

Vriendinnen in gesprek

De Nunchi-methode nodigt ons uit om te allen tijde te bedenken dat anderen, net als wij, ook hun eigen gedachten, meningen en emoties hebben. Het wijst ons er ook op dat we daar rekening mee moeten houden. Het vermijdt individualistische en egoïstische benaderingen. In plaats daarvan spoort het ons aan verder te kijken dan onszelf om het perspectief van anderen te begrijpen.

Dit vermogen om de mentale toestand van anderen af te leiden is onderdeel van de zogenaamde “Theory of Mind.

Het ontwikkelt zich rond de leeftijd van 4 jaar en stelt kinderen in staat om te begrijpen dat anderen een eigen standpunt hebben, dat verschilt van hun eigen standpunt, en om hen gedachten en emoties toe te schrijven. Het zou zoiets zijn als “Ik denk dat je dit denkt” of “Ik denk dat je je zo voelt”.

De waarheid is dat, hoewel het een natuurlijk menselijk vermogen is, dat zich ontwikkelt naarmate de cognitieve rijping vordert, het belangrijk is om het te oefenen. We nemen niet altijd de tijd om buiten onze eigen wereld te treden om ons te richten op de ander en hem te begrijpen. Om dat wel te doen, moeten we dus vooral de volgende twee strategieën in praktijk brengen.

Aandacht voor non-verbale taal

De non-verbale elementen van communicatie bieden ons waardevolle en zeer volledige informatie over wat de ander denkt of voelt. Hun lichaamshouding, gebaren, toon van de stem... dit alles leidt ons naar het begrijpen van hun innerlijke wereld. Weten hoe je op deze signalen moet letten is een kunst die we moeten perfectioneren.

Hoewel deze vaardigheid nuttig is in elke situatie van sociale interactie, is ze vooral nuttig bij de omgang met kinderen of non-verbale mensen. Wanneer taal niet beschikbaar is als communicatiemiddel, zijn deze signalen van cruciaal belang om de behoeften van de ander te begrijpen en daarop in te spelen.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de context om het grote geheel te creëren en tot begrip te komen. Als we bijvoorbeeld een kind apart van de groep zien huilen, kunnen we daaruit afleiden dat hij een probleem heeft gehad met de rest of dat hij is afgewezen en dat dit hem pijn doet.

Hieruit kunnen we handelen, bijvoorbeeld door troost te bieden of integratie in de groep aan te moedigen.

Wellicht vind je dit artikel ook interessant:
4 tips om met zowel eerlijkheid als empathie te spreken

Actief luisteren

Bellen blazen
Niet alleen woorden brengen stemmingen over. Let op de lichaamstaal van degene die je begeleidt.

Anderzijds is het essentieel om het vermogen om te luisteren te ontwikkelen, maar dan wel met toewijding en oprechte belangstelling. Als we naar mensen luisteren, vertellen ze ons vaak duidelijk wat ze voelen en denken.

We zijn echter zo bezig met ons eigen standpunt. We denken alleen maar aan wat we gaan antwoorden. Nog voordat we de tijd nemen om echt te horen en te begrijpen. Actief luisteren is cruciaal bij het toepassen van de Nunchi-methode. Dit komt omdat het de poort is naar die innerlijke wereld van anderen die we proberen te ontdekken en te begrijpen.

De Nunchi-methode: de techniek die ons helpt gelukkig en succesvol te zijn

Op dit punt vraag je je misschien af hoe het je individueel kan helpen om snel en nauwkeurig de mentale en emotionele toestanden van anderen vast te leggen. Het perfectioneren van deze kunst kan vele deuren voor je openen.

De Nunchi-methode helpt ons banden van vertrouwen te scheppen. Het helpt ook om beter met andere mensen om te gaan en ongelukkige situaties te vermijden.

Door de behoeften van anderen op hetzelfde niveau te plaatsen als onze eigen behoeften, kun je gemakkelijker door de sociale wereld navigeren. Het zal ook je begrip voor hun emoties en gedachten vergroten.

Dit kan ons leiden tot het consolideren van goede zakelijke deals, het verkrijgen van promoties, en het verdienen van de gunst en waardering van anderen. Daarom zullen onze relaties voller en bevredigender zijn.

Kortom, de Nunchi-methode kan je welzijn (Engelse link) aanzienlijk verbeteren en je dichter bij het bereiken van je doelen brengen. Waarom zou je er niet mee beginnen te oefenen?


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.