De mutatie van het coronavirus uitgelegd

In elk land analyseren wetenschappers het genoom dat het coronavirus bezit bij geïnfecteerde en gedetecteerde patiënten. Dankzij hun inspanningen kunnen we de mutatie van het coronavirus identificeren en volgen in elke geografische regio.
De mutatie van het coronavirus uitgelegd

Laatste update: 21 mei, 2020

De COVID-19-pandemie blijft zich verspreiden en de eerste indicaties met betrekking tot de mutatie van het coronavirus hebben in de afgelopen tijd wetenschappelijk bewijs opgeleverd.

Sinds het eerste artikel uitkwam waarin het bestaan van twee virusstammen werd verondersteld, is het onderzoek in de wetenschappelijke gemeenschap voortgezet.

Volgens veel wetenschappers was de mutatie van het virus te verwachten. De samenstelling van het coronavirus zelf verklaart de mutatie. Het is een RNA-virus, wat staat voor ribonucleïnezuur. Zoals we hieronder zullen zien, is het onderhevig aan een grotere kans om het genoom te veranderen door fouten in de replicatie ervan.

Deze mutaties die wetenschappers vastleggen met betrekking tot de pandemische besmetting met COVID-19, vertegenwoordigen niet de verschijning van een nieuw virus.

De grote mutatie van het coronavirus vond plaats in Wuhan, China. Deze mutatie zorgde ervoor dat het virus van alleen van overdracht tussen dieren naar de besmetting van mensen veranderde.

Deze variaties zijn wat epidemiologen ‘stammen’ of ‘verwanten’ noemen. Ze blijven COVID-19, maar met kleine aanpassingen. In wezen behoudt het virus echter zijn kenmerken. Een groot deel van het RNA dat het bevat is hetzelfde als het origineel, maar een klein deel verandert.

Wat kan het coronavirus veranderen?

De mutatie van het coronavirus uitgelegd

De mutatie van het coronavirus, zoals we hierboven vermeldden, komt mogelijk vanwege de structuur van het virus zelf. COVID-19 is een RNA-virus, wat betekent dat het genoom – de genetische informatie – is gecodificeerd in ribonucleïnezuur.

RNA is de encryptie en codering van hoe het virus zou moeten zijn. Zodra het een organisme binnenkomt, gebruikt het de cellen van zijn gastheer om zich te vermenigvuldigen. Het functioneert dan als een parasiet en profiteert van de celstructuur om te repliceren.

Een van de problemen die RNA-virussen hebben, is dat het systeem om fouten te corrigeren terwijl het repliceert gebrekkig is. Dit is anders dan bij DNA (desoxyribonucleïnezuur) dat een goed geolied detectie- en correctiesysteem heeft.

Dus wanneer het coronavirus kopieën van zichzelf begint te maken binnen een cel, maakt het soms fouten. Deze fouten in het RNA worden gedetecteerd als mutaties in het coronavirus, waardoor verschillende stammen ontstaan. Hoewel deze wijzigingen het gedrag van het virus iets veranderen, hebben we het nog steeds over hetzelfde virus.

Wat experts vermoeden met betrekking tot de twee stammen van het coronavirus

De wetenschappers die het genoom van COVID-19 coderen, hebben ontdekt dat er twee hoofdstammen (link in het Engels) van het coronavirus zijn. Ze hebben deze stammen aangeduid met de letters L en S.

  • De L-stam is de stam die in december 2019 in Wuhan begon. Volgens de beschikbare gegevens is het de dodelijkste soort, hoewel het in China ingedamd werd.
  • De andere variant van het virus, de S-stam, is minder agressief wat betreft het sterftecijfer. Het verspreidt zich echter gemakkelijker en is de soort die erin is geslaagd om China uit te komen.

Er is zelfs een theorie over dat deze stam zich kon verspreiden vanwege de ondetecteerbaarheid. Doordat diagnostische tests werden ontwikkeld op basis van de L-stam, had de S-stam de kans om zich te verspreiden. Dit leidde tot de huidige pandemie.

Een vertraging van het toepassen van beperkende maatregelen heeft ook een grote rol gespeeld bij de uitbreiding en verspreiding van de S-stam. Sinds de identificatie van het nieuwe coronavirus in december 2019 tot het einde van de circulatie ervan in Wuhan, gingen er ongeveer drie maanden voorbij.

De mutatie van het coronavirus per land

Er zijn verschillende stammen van het coronavirus

In Spanje heeft de Stichting tot Bevordering van Sanitair en Biomedisch onderzoek in Valencia (link in het Engels) kennis opgedaan over het RNA-genoom van COVID-19 dat in het land aanwezig is. Interessant is dat ze hebben ontdekt dat het verschilt van het genoom dat China in januari van dit jaar publiceerde.

De kantoren van Volksgezondheid in Brazilië meldden dat het coronavirus dat in Latijns-Amerika aankwam en voor het eerste geval in Brazilië zorgde, 16 mutaties heeft met betrekking tot het coronavirus dat uit Wuhan kwam. Het is goed mogelijk dat er meer nieuws en onderzoeken blijven verschijnen met vergelijkbare resultaten.

De mutatie van het coronavirus is echter een proces dat onze houding ten opzichte van deze pandemie niet mag veranderen. De maatregelen voor veiligheid en hygiëne blijven hetzelfde als in het begin.

Deze quarantainevoorschriften worden in sommige landen vrijwillig gevolgd terwijl ze in andere landen wettelijk verplicht zijn gesteld, met hoge boetes bij overtredingen.

Gezien het feit dat Covid-19 een RNA-virus is kunnen we de constante mutatie van het coronavirus verwachten. De voorouders van dit virus, zoals de coronavirussen die SARS en MERS veroorzaakten, veranderden ook herhaaldelijk tijdens de verspreiding.

Wetenschappelijke vooruitgang brengt duidelijkheid over de mutatie van het coronavirus

We moeten dankbaar zijn voor de wetenschappelijke vooruitgang in een tijdperk waarin we zo snel en efficiënt kunnen communiceren. Onderzoeksteams over de hele wereld kunnen hun vorderingen in realtime delen om zo samen te werken.

De mutatie van het coronavirus maakt deel uit van de verspreiding ervan. Gelukkig hebben we echter de kennis die nodig is om verspreiding te volgen. Het verantwoord gebruik van deze informatie is wat ons zal helpen het af te remmen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.