De belangrijkste verschillen tussen slim zijn en intelligent zijn

Intelligentie wordt vaak gekoppeld aan cognitief vermogen, terwijl slim zijn gerelateerd is aan het benutten van kansen. Maar is dit echt het verschil tussen deze twee eigenschappen?
De belangrijkste verschillen tussen slim zijn en intelligent zijn

Laatste update: 07 mei, 2023

Wie is slim en wie is intelligent? Is bijvoorbeeld iemand die hoog scoort op een test slim of intelligent? En hoe zit het met iemand die kan zien dat zijn of haar speelkameraadje op het punt staat vals te spelen?

We halen de twee termen vaak door elkaar, hoewel er verschillen zijn tussen slim zijn en intelligent zijn. Laten we eens kijken wat die zijn.

Wat betekent het om slim te zijn?

Er wordt vaak gezegd dat slimme mensen praktisch, operationeel en alert zijn, en zeer attent op omgevingssignalen. Vandaar dat ze snel kunnen denken, handelen en beslissingen nemen.

Het belangrijkste voordeel van slim zijn heeft dus te maken met die contextregistratie die leidt tot het lezen van de situatie en een passende en vaardige reactie. Dit maakt het mogelijk om kansen te benutten.

Wat is intelligentie?

Allereerst is het belangrijk om, voordat we definiëren wat het is om slim te zijn, te vermelden dat het een moeilijk construct is. In veel opzichten bestaat er nog steeds geen volledige consensus (Spaanse link) over in de wetenschappelijke gemeenschap.

Aan de andere kant is het ook belangrijk op te merken dat deze mentale eigenschap lange tijd werd geassocieerd met het cognitieve. Daarna kwamen andere theorieën op die verschillende aspecten benadrukten.

Zo was theorie van de meervoudige intelligenties van Howard Gardner, die dateert uit de jaren tachtig, een paradigmaverschuiving. Volgens de auteur bestaan de volgende intelligenties:

 • Logica
 • Taalkundig
 • Lichamelijk
 • Muzikaal
 • Ruimtelijk
 • Naturalistisch
 • Interpersoonlijk
 • Intrapersoonlijk

Voor Gardner bezitten alle mensen een mengsel van deze intelligenties, die zich in meer of mindere mate kunnen ontwikkelen.

Daniel Goleman postuleerde op zijn beurt het belang van emotionele intelligentie, die het gebruik van sociale vaardigheden inhoudt, evenals kennis en beheersen van emoties. Voor deze psycholoog is IQ alleen niet voldoende.

We denken dat je dit artikel misschien ook leuk vindt om te lezen:
Intelligentie is volgens de wetenschap overgeërfd van de moeder

De verschillen tussen slim zijn en intelligent zijn

Hersenen
Het idee van een uitsluitend cognitief brein is vandaag de dag niet geldig in de wetenschap. Daarom ontstond het concept van meervoudige intelligenties.

Afgezien van hun definities zouden we twee belangrijke verschillen kunnen aangeven tussen slim zijn en intelligent zijn.

Het ene heeft te maken met het feit dat intelligentie al jaren onderwerp van studie is en dat er daarom nu een definitie of een norm is voor wat het betekent om intelligent te zijn en waarvoor zelfs psychometrische tests bestaan. De eerste werden ontwikkeld door Binet en Simon.

In feite zijn er verschillende instrumenten, hoewel de meeste gericht zijn op het meten van verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

In het licht van verschillende modellen van intelligentie (Spaanse link) kan men zich al dan niet afvragen of deze conceptualisering adequaat is. De waarheid is dat iemand met een bovengemiddeld IQ in het algemeen als intelligent wordt beschouwd. Als het een IQ van 130 overschrijdt, kan men spreken van hoogbegaafdheid of hoge capaciteiten.

De wetenschap

Wat betreft slim zijn bestaat er geen wetenschappelijk of meetbaar construct als zodanig. Slim zijn komt overeen met een alledaags, ‘common-sense’-idee. Het houdt meer verband met het idee van iemand die kansen weet te benutten. Iemand die leert van situaties, en die weet hoe hij gewone problemen moet oplossen.

Een ander verschil heeft te maken met de ontwikkeling ervan. Terwijl intelligentie iets vaststaands en aangeborens zou zijn, kan het feit van slim zijn ontwikkeld worden. Met andere woorden, intelligentie kan worden verrijkt, maar IQ kan niet worden verhoogd, terwijl slim zijn zich in de loop van de tijd kan ontwikkelen.

Niet alle wetenschappelijke standpunten valideren dit idee echter. Sommigen zijn van mening dat er weliswaar bepaalde onveranderlijke voorwaarden zijn met betrekking tot intelligentie, maar dat het ook zo is dat de hersenen gekenmerkt worden door neuroplasticiteit, zodat onze intelligentie wel degelijk kan veranderen.

Vind je dit artikel leuk? Misschien vind je het ook interessant om dit artikel te lezen:
6 kenmerken van emotionele intelligentie

Enkele sleutels tot het verbeteren van je intelligentie

Slapende man
Handelingen die voor ons triviaal lijken, zoals goed slapen, kunnen een groot verschil maken in het functioneren van de hersenen.

Als we nadenken over de implicaties van het ene en het andere concept, heeft elk op verschillende gebieden iets bij te dragen. Daarom is het goed om ze als vermogens samen aan te nemen.

Enkele aanbevelingen om beide te stimuleren zijn de volgende:

 • Zorg voor je gezondheid. Zorg altijd goed voor je lichaam om je vaardigheden en talenten beter te kunnen inzetten. Rust, vrije tijd, voeding en lichaamsbeweging worden aanbevolen om dit te doen.
 • Neem deel aan nieuwe ervaringen. Door activiteiten te doen die anders zijn dan de activiteiten die we vaak doen, kunnen we andere mensen ontmoeten, onze horizon verbreden en ons perspectief veranderen. Bovendien moeten we bedenken dat hoe gevarieerder deze ervaringen zijn, hoe meer we onze manier van denken en handelen zullen diversifiëren.
 • Het hebben van sociale contacten. Hierdoor kunnen we onze interactievaardigheden verbeteren en beginnen we aandacht te krijgen voor onze emoties en die van anderen.

Slim en intelligent zijn… of een beetje van beide

Voor goed functioneren of presteren op verschillende terreinen van het leven is het belangrijk om een dosis van beide soorten “intelligentie” te hebben. Kennis hebben en kunnen redeneren en begrijpen, maar ook de scherpzinnigheid hebben om praktische situaties op te lossen en contextuele signalen te lezen is de sleutel.

Wat betreft slim of intelligent zijn, beide kwaliteiten kunnen complementair werken. Het kan strategisch zijn om de ene of de andere te gebruiken, afhankelijk van de situatie.

Emotionele intelligentie kwam om ons te laten zien dat er niet één concept van intelligentie is, maar meerdere, en dat onze emoties onze gezondheid en ons welzijn beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe educatieve interventieprogramma’s. Daarin wordt naast het inbouwen van kennis ook gewerkt aan de emotionele component.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.