Braken: wat betekent het volgens de kleur?

De kenmerken van braaksel kunnen een duidelijke indicatie zijn van de oorsprong ervan, dus we zullen uitleggen wat jouw braaksel zou kunnen zeggen aan de hand van de kleur ervan.
Braken: wat betekent het volgens de kleur?
Leidy Mora Molina

Beoordeeld en goedgekeurd door de verpleegkundige Leidy Mora Molina.

Laatste update: 15 februari, 2023

Braken is een symptoom dat iedereen op enig moment in zijn leven kan vertonen. Het is een teken van vele ziekten, dus het kan veranderen naarmate ze zich ontwikkelen. De oorzaken kunnen variëren van zelfbeperkte ziektebeelden tot levensbedreigende aandoeningen.

Dit symptoom wordt gedefinieerd als het uitstoten van de inhoud van het bovenste spijsverteringskanaal via de mond, als gevolg van het samentrekken van het middenrif en de buikspieren. Het optreden kan het gevolg zijn van aandoeningen van het maagdarmkanaal, maar ook van externe situaties, zoals migraine en zwangerschap.

De fysieke kenmerken van de uitgestoten inhoud, zoals de kleur en consistentie, kunnen de specialist helpen bij het stellen van een diagnose. Dit komt doordat veel verschillende aandoeningen braaksel een bepaald uiterlijk geven. Onthoud echter dat dit slechts een leidraad is, omdat je in elk geval naar een deskundige moet gaan.

Betekenis van braken op basis van de kleur

1. Geel of groen braaksel

Leverproblemen
Geel braken wordt gekenmerkt door het hoge galgehalte afkomstig van de lever.

Een gele of groenige kleur in je braaksel wijst op de aanwezigheid van gal. Gal is een stof die in de lever wordt gesynthetiseerd en in het bovenste deel van de twaalfvingerige darm wordt afgegeven. De belangrijkste functie ervan is het verteren van vetten en het vergemakkelijken van de opname van voedingsstoffen.

In de meeste gevallen komt het voor als de maag leeg is, zoals bij darmvirussen of ochtendmisselijkheid. Aan de andere kant komt het ook voor bij aandoeningen met herhaaldelijk braken die de maag kunnen legen, zoals een darmobstructie.

Andere oorzaken waarbij braken een groene of geelachtige tint kan krijgen zijn de volgende:

 • De aanwezigheid van slijm of catarre, vooral bij kinderen.
 • Leverinsufficiëntie.
 • Het nuttigen van voedsel of dranken die de maaginhoud kunnen bevlekken.
 • Het vrijkomen van pus als gevolg van een infectie.
 • Vergiftiging.

2. Helder, transparant wit braaksel

Net als bij groen of geel braaksel kan de uitdrijving van de maaginhoud helder of transparant zijn als de maag leeg is. Wat er gebeurt is dat het braaksel van kleur verandert naarmate de toestand vordert; in die zin zal het eerst doorzichtig zijn voordat het geel wordt.

Tot de belangrijkste oorzaken van helder of doorzichtig braaksel behoren hersenschuddingen, cyclisch braken, en bepaalde soorten voedselvergiftiging. Darmvirussen en ochtendmisselijkheid tijdens de zwangerschap zijn ook frequente oorzaken.

Het kan ook komen doordat je net veel melk of yoghurt hebt ingenomen, en het braaksel kan een schuimige consistentie hebben, afhankelijk van of er veel gas in de maag zit. Dit laatste komt voor als je veel koolzuurhoudende dranken hebt genuttigd. Het kan ook voorkomen als je last hebt van gastro-oesofageale reflux of gastritis.

Gelukkig zijn de meeste oorzaken van helder braken goedaardig en van zelfbeperkende oorsprong. Het is echter raadzaam een specialist te raadplegen, vooral als ze optreden na een klap op het hoofd.

3. Zwart braaksel

De aanwezigheid van zwart braaksel wijst op de aanwezigheid van verteerd bloed in de maag. Het is belangrijk te bedenken dat rode bloedcellen ijzer bevatten, dat een zwarte kleur kan krijgen als het onderhevig is aan de inwerking van maagsappen.

Deze verschijnen bij alle aandoeningen waarbij sprake is van een bovenste maagdarmbloeding. Volgens onderzoek (Engelse link) is het sterftecijfer bij deze patiënten laag. In feite gaat tot 65% vanzelf over. In de meeste gevallen zijn de bloedingen mild. Het uiterlijk is zwartachtig en veel mensen beschrijven het als vergelijkbaar met donkere koffie of koffiedik.

Dit type braken gaat gepaard met meerdere symptomen, zoals de aanwezigheid van bloed in de ontlasting, zwarte of teerachtige ontlasting, gewichtsverlies en koud zweet. Tot de belangrijkste aandoeningen die zwart braken kunnen veroorzaken behoren de volgende:

 • Mallory-Weiss syndroom.
 • Het scheuren van slokdarmvarices (Spaanse link), meestal secundair aan portale hypertensie.
 • Maag- of slokdarmzweren.
 • Amyloïdose.
 • Schimmelinfecties.
 • Ziekte van Crohn.
 • Maagkanker.
 • Gecompliceerde pancreatitis.
 • Leverinsufficiëntie.
 • Slokdarmontsteking.
 • Duodenitis.

4. Bruin braaksel

Een bruine kleur in het braaksel heeft twee waarschijnlijke oorzaken. De eerste is hematemesis, waarbij de maagsappen het ijzer niet in grote mate hebben aangetast, zodat het niet de zwarte tint heeft bereikt.

De tweede waarschijnlijke oorzaak is een ernstige darmobstructie, meestal in het distale deel van het maagdarmkanaal. Deze aandoening kan de vertering van voedsel verhinderen. Het braaksel heeft meestal een bruine kleur die sterk lijkt op die van fecaliën.

Wanneer bruin braaksel het gevolg is van een darmobstructie wordt het fecaloïde genoemd, vanwege de fecale geur die het produceert. Dit wordt beschouwd als een ondubbelzinnig teken van de pathologie, omdat het volgens studies (Spaanse link) in 80% tot 100% van de gevallen aanwezig is.

5. Wit of schuimend braaksel

Schuimend braaksel wordt geproduceerd door aandoeningen waarbij sprake is van irritatie van het maagslijmvlies en maaggassen. De aanwezigheid van zuurstof en andere gasvormige verbindingen in de maag veroorzaakt het ontstaan van bellen of schuim.

In die zin kunnen ziekten als gastritis en gastro-oesofageale reflux deze symptomatologie veroorzaken. Deze ziektebeelden vormen geen levensgevaar en het braken zou na enkele dagen vanzelf moeten afnemen. De witte kleur kan alleen worden gegeven door de inname van voedsel zoals melk of ijs, dus het is geen teken van zorg.

6. Oranje braaksel

Oranje is de karakteristieke kleur van gedeeltelijk verteerd voedsel, dus het is mogelijk om deze tint op te merken in het eerste braaksel dat optreedt. Bijna alle verteerde voedingsmiddelen hebben een oranje tint wanneer de maagsappen er hun werking op uitoefenen.

Oranje braken verschijnt meestal gedurende een bepaalde periode en krijgt dan een van de reeds beschreven tinten. Enkele situaties die het kunnen veroorzaken zijn de volgende:

 • Voedselvergiftiging
 • Gastro-enteritis
 • Migraine
 • Zwangerschap
 • Chemotherapie
 • Appendicitis
 • Bepaalde medicijnen
 • Griep of influenza
 • Bewegingsziekte
 • Aandoening van het binnenoor

Vind je dit artikel leuk? Misschien vind je het ook leuk om dit artikel te lezen:
Anti-emetische geneesmiddelen om misselijkheid te voorkomen

7. Rood of bloederig braaksel

Man in het ziekenhuis
Profuse upper gastrointestinal bleeding vereist soms een spoedaanpak met een endoscopie.

Een rode of roze tint in het braaksel kan alleen duiden op de aanwezigheid van vers, onverteerd bloed. Deze presentatievorm wordt ook wel hematemesis genoemd, hoewel het niet de karakteristieke zwarte kleur vertoont. Het kan verschillende tinten krijgen, zoals violet.

De kleuring wijst op de aanwezigheid van overvloedige bloedingen in het bovenste maagdarmkanaal en is een medisch noodgeval. Elke aandoening die een maag-darmbloeding kan veroorzaken, kan rood of bloederig braaksel veroorzaken. In die zin kan de uitlokkende factor een ernstiger presentatie zijn van de laesies die zwart braken veroorzaken.

De etiologie van deze bloedingen is dezelfde als bij zwart braken. Andere mogelijke oorzaken zijn de volgende:

 • Bloedingen in de mond door welke oorzaak dan ook (zoals ernstige gingivitis)
 • Recente consumptie van voedsel met deze kleur
 • Amyloïdose
 • Aangeboren afwijkingen bij kinderen
 • Stollingsstoornissen
 • Voedselallergie bij kinderen
 • Mondlaesies
 • Slokdarmaderbreuk

We denken dat je dit artikel misschien ook leuk vindt om te lezen:
Braken na het innemen van de anticonceptiepil

Complicaties bij braken

Braken wat kan het volgens de kleur betekenen

Een van de belangrijkste complicaties bij braken is uitdroging en elektrolytstoornissen, vooral bij jonge kinderen. Constant braken gaat gepaard met een groot verlies van water uit het lichaam. In die zin is rehydratie met een orale rehydratieoplossing essentieel na elke episode van braken.

Een andere complicatie is broncho-aspiratie of aspiratie van braaksel in de longen. De slokdarm kan ook geïrriteerd raken door de werking van maagsappen. Bovendien is de kracht van het braken soms zo abrupt dat het slokdarmslijmvlies kan scheuren.

Als het braken chronisch van aard is, kan het ondervoeding veroorzaken. Dit komt doordat ze een goede vertering van voedsel en de daaropvolgende opname van voedingsstoffen verhinderen.

Wanneer naar de dokter gaan

De aanwezigheid van rood of zwart braken is een waarschuwingsteken en er moet zo snel mogelijk medische hulp worden gezocht. Bloedverlies op welke manier dan ook kan bij mensen tot fatale complicaties leiden. Groen braken moet ook een alarmsignaal zijn als leveraandoeningen worden vermoed.

Andere omstandigheden die een consultatie van een specialist noodzakelijk maken zijn onder andere de volgende:

 • Braken gedurende meer dan 48 uur.
 • Niet verdragen van orale inname van voedsel of dranken.
 • Tekenen van uitdroging.
 • Aanzienlijk gewichtsverlies.
 • Het hebben van diabetes.
 • Ernstige pijn op de borst.

De kleur van je braaksel is heel belangrijk

Het belang van de kleur van iemands braaksel ligt in het feit dat het de arts kan leiden bij de diagnose van de oorzakelijke pathologie. Daarom zal de specialist de nadruk leggen op het kennen van de kleur van het uitgestoten materiaal en zo bepalen of het een noodgeval is.

In de meeste gevallen is het geen reden tot alarm en verdwijnt het meestal na een paar dagen. Het is echter belangrijk om naar de dokter te gaan als er bloed of ontlasting wordt uitgestoten, want beide situaties kunnen levensbedreigend zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.