Beschermen van zorgverleners tijdens de pandemie

Regeringen moeten de bescherming van zorgverleners tijdens de pandemie tot een prioriteit maken. Ze staan in de frontlinie tegen dit virus. Ze hebben daarom bescherming nodig, zodat ze hun werk kunnen doen.
Beschermen van zorgverleners tijdens de pandemie

Laatste update: 21 mei, 2020

Het hoge percentage zorgverleners dat besmet is met het coronavirus is zeer zorgwekkend. Het benadrukt de onvoorspelbaarheid van verschillende zorgstelsels en waarom het beschermen van zorgverleners tijdens de pandemie zo belangrijk is.

De algemeen directeur van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft verschillende verklaringen afgelegd waarin de regeringen van door de COVID-19 getroffen landen worden opgeroepen om prioriteit aan de bescherming van zorgverleners (Engelse link) te geven. Hij zei ook dat elk land de risico’s binnen zijn context moet evalueren.

Basisaanbevelingen voor medisch personeel

Twee artsen en een patiënt

Zorgverleners moeten uiterst zorgvuldig met hun hygiëne omgaan. Ze moeten ook bij het omgaan met mogelijke gevallen van het coronavirus de juiste beschermende uitrusting dragen.

De Ibero-American Social Security Organization heeft dus een reeks aanbevelingen gepubliceerd (Engelse link) om de zorgverleners tijdens de pandemie te beschermen.

  • De eerste maatregel is dat zorgverleners de hygiënemaatregelen maximaliseren, zoals handen wassen met water en zeep gedurende minimaal 25 seconden.
  • Ze moeten ook wanneer ze in contact komen met patiënten met ademhalingssymptomen chirurgische maskers gebruiken. Ze zullen deze patiënten vragen om ook een masker te dragen, ook als ze geen symptomen van het coronavirus hebben.
  • Om zorgverleners tijdens een pandemie te beschermen, moeten ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (Spaans link) gebruiken wanneer ze voor patiënten zorgen die mogelijk het coronavirus hebben.
  • Als zorgverleners koorts, hoest of andere symptomen van COVID-19 krijgen, dan moeten ze thuis blijven. Door dit te doen, kunnen ze hun situatie volgen en getest worden.

Risico’s waaraan zorgverleners worden blootgesteld

De Ibero-American Social Security Organization heeft drie risiconiveaus gecreëerd waaraan zorgverleners worden blootgesteld. Op basis hiervan is voor elk een reeks aanbevelingen gepubliceerd. Dit is zodat volledig adequate informatie zal helpen om de zorgverleners tijdens de pandemie te beschermen. De levels zien er als volgt uit:

  • Blootstelling met hoog risico. Hier heeft het personeel contact gehad met bevestigde of mogelijke COVID-19-gevallen. Om deze reden moeten ze een zelffilterend beschermend masker, spat- of druppelbescherming, handschoenen voor virusbescherming en een virusbestendig schort dragen.
  • Blootstelling met laag risico. Als ze niet in nauw contact zijn geweest met potentiële coronapatiënten.
  • Ten slotte de lage kans op blootstelling. Dit verwijst naar personeel dat niet met de bevolking werkt en die een afstand van 1,5 meter van andere mensen houdt, en alle nodige maatregelen neemt om contact te vermijden.

Voor de laatste twee raadt de Ibero-American Social Security Organization aan om regelmatig handen te wassen en chirurgische maskers te dragen. Deze zijn ontworpen om besmetting in de werkomgeving tijdens chirurgische procedures te voorkomen. Ze kunnen ook tegen spatten van biologische vloeistoffen beschermen.

Beschermen van zorgverleners tijdens een pandemie: mensenrechten

Zorgverlener krijgt een test

Amnesty International (AI) heeft een document gepubliceerd (Engelse link) waarin de nadruk ligt op de mensenrechten waarmee iedereen rekening moet houden tijdens de pandemie van het coronavirus. In dit document verwijst het naar zorgverleners en de noodzaak om hen tijdens de pandemie te beschermen.

Het stelt dat zorgverleners in de frontlinie staan om deze pandemie aan te pakken, omdat ze hun diensten moeten blijven verlenen, ondanks dat ze zichzelf en hun families in gevaar brengen. Hierdoor lopen ze met name het risico om het coronavirus op te lopen, maar ze werken vaak ook te lang en raken daardoor uitgeput.

Het benadrukt ook dat regeringen hen van beschermende uitrusting van goede kwaliteit moeten voorzien. Ze moeten ook informatie, training en psychologische ondersteuning ontvangen zodat ze hun werk efficiënt kunnen doen. Het vermeldt ook dat de families van zorgverleners gegarandeerde steun moeten hebben in het ongelukkige geval van overlijden.

Economische steun

In sommige landen krijgen zorgverleners de erkenning die ze verdienen. Deze pandemie heeft het belang van zorgverleners voor de samenleving benadrukt. Om deze reden hebben een aantal regeringen tijdens de pandemie extra betalingen gedaan, maar vele andere niet.

Extra inkomen hebben, volgens het land in kwestie, is bedoeld om ervoor te zorgen dat zorgverleners tijdens de pandemie over voldoende materiële middelen beschikken. Het erkent ook hoe essentieel deze sector van professionals is om de pandemie te helpen beperken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.