Alles over beroertes bij kinderen

Beroertes bij kinderen kunnen moeilijker te herkennen zijn dan bij volwassenen. De meeste treden tijdens de eerste levensmaand op.
Alles over beroertes bij kinderen

Geschreven door Carmen Martín

Laatste update: 24 augustus, 2022

We hebben de neiging om te denken dat beroertes alleen volwassenen treffen (Engelse link). We associëren dit probleem zelfs met leeftijd. Hoewel het waar is dat de incidentie het hoogst is bij mensen ouder dan 65 jaar, kunnen beroertes ook bij kinderen voorkomen.

Beroertes staan ook bekend als een ‘herseninfarct’ of ‘apoplexie’. Ze bestaan uit de stopzetting van de bloedcirculatie naar een deel van de hersenen, hetzij als gevolg van bloeding of ischemie. Zuurstof en voedingsstoffen kunnen daardoor dat gebied niet goed bereiken.

Beroertes zijn in de kindertijd gelukkig zeldzaam. Volgens een artikel gepubliceerd in 2014 in de Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría (Spaanse link), neemt hun jaarlijkse incidentie met de leeftijd toe, gaande van 2-3/100.000 kinderen in de eerste vijf jaar tot 8/100.000 tot de leeftijd van 14.

Ze zijn echter een belangrijke doodsoorzaak en behoren momenteel tot de 10 belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. De gegevens lijken er bovendien op te wijzen dat hun incidentie toeneemt.

Bij de meeste kinderen die een beroerte krijgen gebeurt dit tijdens de eerste levensmaand. In dit artikel leggen we je alles uit wat je erover moet weten, zodat je de symptomen kunt herkennen en het zo snel mogelijk kunt laten behandelen.

Wat veroorzaakt beroertes bij kinderen?

Zoals we al zeiden, wordt een beroerte als een onderbreking van de bloedtoevoer naar een bepaald deel van de hersenen gedefinieerd. Het veroorzaakt bovendien bepaalde neurologische symptomen die minstens 24 uur aanhouden.

Bij volwassenen zijn de meeste voorvallen aan risicofactoren zoals hypertensie of atherosclerose gerelateerd. Bij kinderen zijn de oorzaken echter heel anders. Ontwikkeling tijdens de zwangerschap, het tijdstip van geboorte en bepaalde misvormingen zijn bepalend.

Er moet opgemerkt worden dat een van de belangrijkste oorzaken een gebrek aan zuurstof tijdens de geboorte is. Andere belangrijke factoren zijn cerebrovasculaire accidenten die als gevolg van trauma ontstaan. Andere relevante oorzaken zijn onder andere:

  • Sikkelcelanemie en andere bloedaandoeningen, bijvoorbeeld hemofilie.
  • Aangeboren hart- of bloedvatmisvormingen, zoals arterioveneuze misvormingen, AVM.
  • Bepaalde infecties, zoals meningitis.
  • Problemen tijdens de zwangerschap zijn onder andere pre-eclampsie, drugsmisbruik en maternale diabetes. Beroertes bij kinderen zijn ook aan placenta-abruptie en het voortijdig breken van de vliezen gerelateerd.

De waarheid is dat het lichaam in deze levensfase erg kwetsbaar zijn. Ze kunnen ook tijdens de kindertijd of adolescentie optreden, maar het grootste aantal komt voor in de eerste levensmaand, zoals we hierboven hebben vermeld.

Hoe beroertes bij kinderen te identificeren?

Baby in de couveuse

De meeste mensen weten deze situatie bij volwassenen te herkennen. Het beïnvloedt zeer vaak de spraak en de mobiliteit van een deel van het lichaam en bovendien voelt iemand zich zwak. Bij zuigelingen kan het echter moeilijk zijn om een beroerte te herkennen.

Wanneer het in verband met de geboorte optreedt, dan vertonen baby’s mogelijk geen symptomen totdat ze groeien en zich ontwikkelen. Sterker nog, velen van hen zullen er misschien niet eens last van hebben. Het overheersende symptoom is toevallen.

Andere waarschuwingssignalen bij zuigelingen zijn een ontwikkelingsachterstand en moeite met eten. Een aantal baby’s hebben het zelfs moeilijk om goed te ademen. Bij een aantal patiënten treedt een plotselinge verlamming aan slechts één kant van het lichaam op, zoals bij volwassenen.

Beroertes bij oudere kinderen geven symptomen die steeds meer op die van volwassenen lijken. Ze kunnen onder andere de volgende  problemen ervaren als er sprake is van een beroerte:

  • Spraakproblemen
  • Hoofdpijn
  • Verlamming
  • Geheugenverlies
  • Gedragsveranderingen

Hoe worden ze behandeld?

Als je een van deze afwijkingen bij een kind ziet, dan moet je het kind met spoed naar de eerste hulp brengen. Zoals we hebben gezien, kunnen symptomen onopgemerkt blijven. Het is daarom belangrijk om er aandacht aan te besteden en regelmatig naar de kinderarts te gaan.

De behandeling van beroertes bij kinderen is complex en hangt van de oorzaak van de beroerte af. In het geval van aanvallen hebben kinderen meestal een behandeling met anti-epileptica nodig.

Als er een misvorming of aangeboren probleem is, dan moet dit worden aangepakt. De meeste kinderen die dit gezondheidsprobleem ervaren hebben bovendien revalidatie nodig. Dit is noodzakelijk om de functies van het getroffen gebied zo goed mogelijk te herstellen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.