8 tips om astma te behandelen en te beheersen

Het is zeer belangrijk dat mensen die lijden aan astma omgevingen vol sigarettenrook, maar ook inspannende activiteiten die een aanval kunnen uitlokken, vermijden.
8 tips om astma te behandelen en te beheersen

Geschreven door Daniela Echeverri Castro

Laatste update: 23 augustus, 2022

Astma is een chronische longziekte. Het ontstaat door vernauwingen in de bronchiën, de vertakkingen waardoor lucht de longen instroomt. In dit artikel geven wij je 8 tips om astma te behandelen en te beheersen.

Astmapatiënten ervaren ernstige verstoppingen die ademhalen lastig maken. Deze leiden verder tot:

Sommigen hebben er maar af en toe last van terwijl anderen er chronisch aan lijden. Het leven van deze mensen kan in gevaar komen door een astma-aanval.

Wie lijdt eraan en hoe is astma te behandelen en te beheersen? Deze ziekte kan door de tijd heen verschillende, in ernst oplopende, stadia hebben. Als astma-patiënt moet je daarom goed voor jezelf zorgen ter aanvulling op je behandeling.

Astma: wie heeft het?

Veel mensen lijden aan astma

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat wereldwijd 235 miljoen mensen lijden aan astma, bijna 5% van de wereldbevolking.

Deze aandoening raakt mensen van alle leeftijden, hoewel kinderen relatief gezien vaker getroffen worden. De precieze oorzaak is onbekend, maar factoren die meespelen zijn leefklimaat en genetische aanleg.

Risicofactoren

Een astma-aanval kan veroorzaakt worden door blootstelling aan stoffen met een irriterende werking of die allergische reactie veroorzaken. Astma-aanvallen komen ook voort uit longziekten of zware fysieke inspanning.

Andere risicofactoren zijn:

 • Allergenen in de lucht zoals stof, pollen, mijten of huisdierhaartjes
 • Luchtweginfecties zoals griep of verkoudheid
 • Fysieke inspanning
 • Zeer koude (buiten)lucht
 • Vervuilde lucht (bijvoorbeeld door sigarettenrook)
 • Medicijnen zoals bètablokkers, aspirine of ibuprofen
 • Sterke emoties of stress
 • Brandend maagzuur

Tips om astma te behandelen en te beheersen

Astma is een chronische en onvoorspelbare ziekte. Kies er daarom voor astma te behandelen onder medisch toezicht. Zo kan rekening worden gehouden met eventuele complicaties.

Daarnaast zouden alle astma-patiënten voorzorgsmaatregelen moeten nemen om een astma-aanval te voorkomen. Hieronder noemen we een aantal van de voornaamste aanbevelingen.

1. Vermijd blootstelling aan allergenen

Zorg voor een schone omgeving

Astma-patiënten moeten in een omgeving verkeren waar zich géén stoffen bevinden die hun symptomen erger kunnen maken. Vermijd daarom stofdeeltjes, huismijten en huisdierenvacht, net als andere bekende allergenen.

2. Doe ademhalingsoefeningen

Veel astma-patiënten moeten zware fysieke inspanning zoveel mogelijk voorkomen. Toch is het goed een aantal ademhalingsoefeningen te leren om jezelf onder controle te houden als de symptomen erger worden.

3. Vermijd sigaretten

Sigarettenrook is één van de grootste veroorzakers van astma. Het is daarom belangrijk roken en blootstelling aan sigarettenrook te vermijden.

4. Wees voorzichtig met sporten

Wees voorzichtig met sporten en astma

Bepaalde sporten worden aangeraden voor astma-patiënten, zoals zwemmen en sporten in verwarmde, afgesloten ruimtes. Zorg dat je eerst een medische keuring ondergaat zodat je jezelf geen schade toebrengt.

5. Neem je medicijnen

Veel astma-patiënten nemen ten onrecht hun medicatie niet als ze geen symptomen hebben. Volg echter te allen tijde de door je arts voorgeschreven behandeling. Zo behoud je een goede kwaliteit van leven.

6. Experimenteer niet zelf met medicijnen

Het is geen goed idee astma te behandelen zonder arts

Pas op! Zelf medicijnen toedienen kan bijeffecten hebben, zeker als je ook andere medicijnen gebruikt. Overleg daarom eerst met je dokter voor je begint met andere medicijnen.

7. Gebruik je inhalator op de juiste manier

Gebruik je inhalator op de juiste manier. Alleen zo kun je goed reageren op een astma-aanval. Als het goed is heeft je dokter al laten zien hoe dit moet, maar hier is een snelle herinnering:

 • Open eerst je inhalator en maak hem klaar voor gebruik door te schudden of eraan te draaien.
 • Adem daarna uit en plaats de inhalator in je mond.
 • Vervolgens adem je diep in. Houd nu je adem 5 tot 10 seconden in en adem vervolgens weer normaal in en uit.
 • Bevat je inhalator corticosteroïden? Spoel dan je mond na afloop goed uit.

8. Laat je regelmatig testen

Screenings door een specialist kunnen essentieel zijn om complicaties te voorkomen. Ga daarom regelmatig naar de huisarts of het ziekenhuis voor een longfunctietest.

Hoe ga je om met een astma-aanval?

Inhaloren kunnen helpen

Astma-aanvallen kunnen heftig zijn en veel stress veroorzaken, zowel bij de patiënt als eventuele getuigen. Blijf daarom kalm en reageer snel:

 • Heb je een inhalator? Gebruik deze dan zo snel mogelijk.
 • Heeft je dokter andere medicijnen voorgeschreven? Gebruik deze dan ook zo snel als je kunt.
 • Maak je kleding los. Zo voorkom je een gevoel van verstikking.
 • Breng je ademhaling onder controle.

Wordt het nu nog niet beter? Ga dan naar de eerste hulp. Soms is professionele hulp noodzakelijk.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.