5 mythes over de psychopathische persoonlijkheid

Je hebt waarschijnlijk al veel dingen gehoord, gelezen of ergens gezien over psychopathische persoonlijkheidsstoornissen. Maar niet alles is waar. Lees hier wat de vijf mythes zijn over deze aandoening. Het zal je helpen om het beter te begrijpen.
5 mythes over de psychopathische persoonlijkheid

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Besef dat niet alles wat je leest, hoort of ziet over de psychopathische persoonlijkheid waar is. Vandaag willen we vijf mythes hierover ontkrachten.

Mentale stoornissen zoals bipolariteit, depressie en anorexia worden vaak te eenvoudig bekeken. “Je bent zo bipolair” of “Je bent zo dun, je hebt anorexia” zijn vaak gehoorde zinnen.

Maar we zouden deze woorden niet zo luchthartig mogen gebruiken. Meestal vergissen we ons compleet over de stoornis die we zomaar willekeurig benoemen.

Vandaag bekijken we vijf mythes die verteld worden over psychopathische persoonlijkheidsstoornissen.

Mythes over de psychopathische persoonlijkheid

1. Ze voelen totaal geen empathie

Geen Empathie

Het is een veel voorkomend idee dat mensen met psychopathische persoonlijkheden geen empathie voelen, maar dit is niet waar.

Psychopaten zijn manipulatief. Om dat te kunnen doen, moeten ze begrijpen hoe de ander zich op dat moment voelt en welke reactie ze zullen krijgen op wat ze zeggen. Dat is de manier waarop ze hun slachtoffers in de val lokken.

Wanneer ze dus overgaan tot criminele activiteiten, schakelen ze hun empathie als het ware uit om hun doel te bereiken.

2. Ze zijn krankzinnig

Kranzinnigheid

Deze term is ongetwijfeld de minst passende om een psychopathische persoonlijkheid te beschrijven.

Psychopaten zijn niet krankzinnig. Krankzinnigheid impliceert een gebrek aan controle, een ontkoppeling van de werkelijkheid en dingen doen zonder erbij na te denken.

Psychopaten zijn misschien zelfs het tegenovergestelde van krankzinnigen: ze interpreteren de realiteit op een relationele manier, berekend, koel, en doordacht.

3. Psychopaten zijn altijd criminelen

Psychopaten overtreden niet noodzakelijk de wet. Dat is niet hun doel. Maar om hun doelen te bereiken, gaan ze niet noodzakelijk over tot het plegen van misdaden. Wat ze wel doen, is mensen gebruiken.

Stel dat iemand met een psychopathische persoonlijk iets leent van jou. Daarna maakt hij misbruik van je vriendelijkheid en geeft het niet terug. Dat is geen misdaad. Jij hebt dit laten gebeuren, want een psychopathisch persoon handelt niet zoals andere mensen.

Hij weet niet wanneer hij moet stoppen, omdat hij niet beseft wanneer hij over de grens gaat.

Laat het idee dus maar varen dat psychopathische mensen altijd automatisch stelen, moorden en verschrikkelijke dingen doen.

4. Ze zijn opgegroeid in een disfunctioneel gezin

Moeder en Dochter

Deze mythe is enorm ingeburgerd, want eigenlijk weten we niet veel over psychopaten. Maar psychopaten worden niet gemaakt, ze zouden op die manier worden geboren.

Psychopaten zijn hoe ze zijn, omdat bepaalde delen van de hersenen anders werken. Dit is dus een aangeboren biologische aandoening.

Wanneer de hersenen van een persoon normaal werken, maar het nodige gereedschap niet hebben ontwikkeld om op een gezonde manier met anderen om te gaan, dan noemen we dit sociopathie.

In dit geval is het natuurlijk wel mogelijk dat iemand tijdens het opgroeien verwaarloosd is. Als gevolg van seksueel misbruik, gebrek aan affectie en andere soorten situaties, hebben zij niet de kans gekregen om zich naar behoren te ontwikkelen.

5. Ze komen over als erg kille mensen

Masker

In het algemeen lijken ze net aardige vriendelijke mensen. Je krijgt het gevoel dat je hen kan vertrouwen. Je kan op een veilige manier een hechte band met hen opbouwen. Maar dit is inderdaad slechts uiterlijk vertoon.

Hun vriendelijkheid is een wapen. Ze gebruiken het om hun slachtoffers aan te trekken. Dan kunnen ze hen manipuleren en gebruiken voor persoonlijk gewin.

Een psychopaat komt nooit kil of arrogant over. Hij probeert niet op te vallen. Het tegenovergestelde gebeurt: ze moeten warm en betrouwbaar overkomen om anderen vertrouwen in te boezemen.

Conclusie

Mentale ziekten en stoornissen zijn niet hetzelfde als krankzinnig zijn. Bovendien is het niet de correcte manier om over mensen te spreken die misdaden plegen of een ‘beetje raar’ zijn.

Vele mensen met psychopathische persoonlijkheden leven onder ons zonder dat we het beseffen. Het zijn mensen, net als wij, maar ze zien de wereld op een andere manier. Psychopaten zien anderen echter niet als mensen, maar eerder als objecten.

Ze gebruiken anderen om te krijgen wat ze willen en nodig hebben.

Mensen met een psychopathische persoonlijkheid kunnen niet worden genezen. Ze kunnen echter wel met een therapeut gaan praten.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Universidad de Alicante, Características de los Psicópatas. 2007 Departamento de Psicología de la Salud. rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4097/3/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Tema%203.pdf
  • Decety, J. & Jackson, P. H. (2004). The Functional Architecture of Human Empathy. Behavioural and Cognitive Neuroscience Review, 3(2), 71-100.
  • Britton, P. C. & Fuendeling, J. M. (2005). The relations among varieties of adult attachment and the
    components of empathy. J Soc Psychol., 145(5),519-530.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.