Subtiele vormen van misbruik die je uit je leven moet bannen

Subtiele vormen van misbruik kunnen pijn, onzekerheid en een laag zelfbeeld veroorzaken – je moet jezelf er dus tegen beschermen. Zeg het als iemand je kwetst, zelfs als dat betekent dat je je partner van streek maakt. Als hij je niet begrijpt, dan bezit hij niet over voldoende empathie en emotionele volwassenheid om een gezonde relatie te onderhouden.
Subtiele vormen van misbruik die je uit je leven moet bannen

Laatste update: 31 januari, 2019

Als we het hebben over misbruik, dan denk je misschien direct aan het fysieke of psychische geweld dat een misbruiker uitoefent op zijn slachtoffer. Maar er bestaan andere, subtielere vormen van misbruik waar je je misschien niet altijd bewust van bent. Deze kunnen beetje bij beetje een persoon van binnenuit vernietigen.

We hebben het over de verhulde of passieve aanvallen die meestal geen reactie uitlokken. Dat komt meestal doordat de agressie niet direct is of niet al te kwetsend lijkt op het moment. Op de lange termijn kunnen dit soort aanvallen echter je gevoel van eigenwaarde en je vertrouwen in jezelf vernietigen.

Kijk bovendien uit – we hebben het niet alleen over de schade die een liefdespartner kan toebrengen. Soms komt dergelijke mishandeling ook voor tussen familieleden.

Vandaag leren wij je hoe je deze vorm van misbruik kunt herkennen en hoe je jezelf ertegen kunt verdedigen.

Hoe herken je subtiele vormen van misbruik?

Om te begrijpen wat subtiele mishandeling werkelijk is, zullen wij je een aantal voorbeelden geven die gemakkelijk te herkennen zullen zijn. Denk aan een kind dat vanaf zeer jonge leeftijd altijd al onhandig of lastig is geweest.

Hij of zij heeft de neiging om dingen te laten vallen en elke keer dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wijzen zijn ouders hem hierop. Als hij/zij per ongeluk iets kapot maakt, dan was dit vanwege zijn/haar inherente “onhandigheid.”

Naarmate dit soort kinderen opgroeien, begint de zogenaamde onhandigheid van toepassing te worden in testsituaties waar ze niet voor slagen, of het uit zich als een onvermogen om makkelijk vrienden te maken… Natuurlijk houden hun ouders van ze en mishandelen ze hun kind niet.

Toch zijn ze gedurende hun hele leven wijsgemaakt dat ze van nature onhandig zijn en een lager vermogen hebben dan anderen. Dit is een subtiele vorm van misbruik die na verloop van tijd enorme onzekerheden en een laag gevoel van eigenwaarde veroorzaakt.

Onbedoeld of niet: het blijft misbruik

Hier is een ander voorbeeld. Neem het geval van een koppel dat veel ironie gebruikt in hun dagelijkse leven. Ze staan erom bekend dat ze mensen aan het lachen maken ten koste van een ander, onbewust van het feit dat het kwetsend is voor die persoon.

Ze lijken niets serieus te nemen en ze maken overal een grapje van: de dingen die je doet, hoe je je kleedt, de manier waarop je jezelf uitdrukt… kleine dingen die geen kwade bedoeling hebben. Toch veroorzaken ze pijn, waardoor ze een soort verborgen vorm van misbruik zijn.

Iedereen weet dat dit soort gedrag gebruikelijk is in onze wereld en soms is het de moeite niet waard om erop te reageren. Het zijn kleine dingen. Als dit gedrag blijvend blijkt, kunnen ze iemand echter uiteindelijk dusdanig kwetsen dat de schade niet meer valt te repareren. Daarom is het belangrijk om dergelijke gedragingen te leren herkennen.

Vrouw in een schuitje om misbruik te vermijden

Zo verdedig je jezelf tegen subtiel misbruik

Wees je ervan bewust dat woorden net zo schadelijk kunnen zijn als een fysieke klap

De emotionele verwondingen zijn net zo pijnlijk. Het maakt niet uit hoe onschuldig de reactie kan zijn geweest of hoe onschuldig deze in ieder geval ook leek. Pik het niet! Laat je gevoelens duidelijk blijken en wees niet bang om te zeggen dat iets je pijn doet en dat het niet nog eens moet gebeuren.

Leer grenzen te stellen

Creëer barrières die mensen niet mogen overschrijden. Als iemand iets zegt dat je dwars zit, laat dit dan niet toe. Als ze iets zeggen dat niet waar is, verdedig jezelf dan.

Er zijn mensen die er altijd wel klaar voor zijn om onaardige of onware opmerkingen te maken. Misschien moet je je dan afvragen waarom je nog steeds tijd met deze mensen doorbrengt. Giftige mensen veroorzaken alleen maar meer leed omdat ze zelf leven met onzekerheden en ongeluk. Het is de moeite niet waard om hen om je heen te houden.

Het grootste probleem met subtiele vormen van misbruik is dat de dader vaak geen kwaad ziet in zijn woorden of daden. Ze zien gewoonweg niet wat ze fout doen. Wat voor hen gewoon een grapje is, is voor jou duidelijk kwetsend. Als je ze dit niet vertelt en ze dag in dag uit hun gang laat gaan, dan zal het misbruik uiteindelijk erger worden.

Verdedig je integriteit

Je ouders, broers en zussen, partners en zelfs collega’s zijn tot dit soort misbruik in staat. Mensen kunnen zeggen dat ze van je houden en je respecteren, maar twijfel niet aan je instincten.Je moet je eigen integriteit en gevoel van eigenwaarde verdedigen. Je weet zelf het beste wat je zelf als respectvol en beledigend ervaart.

Sommige mensen denken dat ze het recht hebben om grapjes te maken ten koste van een ander en zelfs respectloos te zijn tegenover hen. Laat je door niemand op deze manier behandelen. Als iets je dwars zit, onthoud dit dan. Dit kan voorkomen dat je in de toekomst gekwetst raakt en als de andere persoon je reactie niet op prijs stelt, maak je dan geen zorgen.

Als de ander niet kan en wil begrijpen dat hij je pijn heeft gedaan, dan bezit deze persoon klaarblijkelijk niet over voldoende empathie en emotionele volwassenheid om een gezonde relatie te bewerkstelligen en te onderhouden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.